Samenvatting
Terug in Kallemoer maken Robert en Bertrand kennis met archeologe Alida Corbet, die op het grondgebied van graanhandelaar Guy Morrissen opgravingen gaat doen naar de herkomst van de droseralegende. Verder wordt de streek geteisterd door struikrover de Volder. De zwervers treden in dienst van Alida. Ook Nummer 17 is in de buurt, op zoek naar De Meester, de kwade genius van “een vuile zaak”. Om van de politie af te komen, helpen smokkelaars de speurder om de Volder en de andere misdadiger te pakken te krijgen. Hortense Morrissen ontmaskert de Volder, de verslaafde rijkeluiszoon Victor Lenders. Deze ontvoert Alida. De smokkelaars tippen Robert en Bertrand en het spoor leidt naar een Chinese winkel annex opiumkit. Bij een handgemeen wordt Lenders gedood door De Meester. Na ontzetting door Nummer 17 en de politie krijgen Hortense en Guy Morrissen ruzie. Zij is erachter gekomen dat hij De Meester is en wordt daarop door hem doodgeschoten. Morrissen slaat nu op de vlucht en komt om het leven bij een bos- en heidebrand. Hij was distributeur van opium voor België, achter de façade van eerlijke graanhandelaar. Alida blijkt de “eerste vrouwelijke speurder” van België, die zowaar ook nog succesvol blijkt in archeologie. Het drietal vindt een stenen speerpunt, palen van een omheining plus een geheime gang. Hoewel een dekmantel, waren de opgravingen dus toch succesvol.

 

Thema
Misdaad, jacht op opiumsmokkelaars en een struikrover. Dit alles met archeologie als dekmantel. Los vervolg op deel 61.


Een archeologische vondst (pagina 21, prenten 1 en 2).


 

Locatie
De heide langs de Belgisch-Nederlandse grens, Antwerpen, dorp Kallemoer (fictief) en omgeving.

 

Periode
Enkele maanden na de gebeurtenissen uit album 61. Dat speelde zich af rond 1890. Op pagina 11 vraagt Victor Lenders echter een portier om een taxi. Wanneer de eerste taxi in Antwerpen reed, heb ik niet kunnen achterhalen. In Amsterdam was dat in 1905. Zal hoogstwaarschijnlijk in Antwerpen rond dezelfde tijd zijn geweest.(1)

Datering aan de hand van een taxi (pagina 11, prenten 13 en 14).

 

Vermomming
Victor Lenders als ‘De Volder’. Gemaskerde smokkelaars. Guy Morrissen houdt zich in zijn rol van De Meester steeds verborgen. Een volder was een ambachtsman, werkzaam in de lakennijverheid. Een andere naam was voller. “Het vollen van de geweven of gebreide wollen stof, en soms ook dat van leder, was een onderdeel van de kledingfabricage. Bij het vollen wordt een wollen stof ca. 10-20% kleiner in omvang, maar ook dikker. Door de opkomst van de industrie is het beroep uitgestorven. Vollen werd voorheen ook wel walken genoemd.”(2)  De relatie met de naam van de overvaller is onduidelijk, omdat deze zich in een muts en vest van dierenvellen hult.

 

Redding
Geen redding ditmaal. De vagebonden keren terug naar Kallemoer naar aanleiding van een krantenbericht over archeologisch onderzoek naar de droseralegende (deel 61, pagina 28).

 

Bijzonderheden

 • De eerste druk van dit album verscheen op 1 februari 1985. Van 20 januari tot 30 augustus 1984 zond de Amerikaanse omroep NBC de tv-serie The Master uit. Deze gaat over een Amerikaanse ninjamaster, die om zijn verloren dochter te zoeken, besloot afscheid te nemen van zijn ninjabestaan. Zijn medeninja’s pikten dit niet en blijven hem achtervolgen met als doel hem te vermoorden. Titelrol The Master werd vertolkt door acteur Lee Van Cleef (1925-1989), onder meer vaste schurk in vele westerns. Van Cleefs haardos was inmiddels flink geweken en is hetzelfde als die van Guy Morrissen, ofwel De Meester. Het ligt dus zeer voor de hand dat Vandersteen bijnaam en haardos van Guy Morrissen op het personage van Van Cleef heeft gebaseerd.

Links: Guy Morrisen in het album. Rechts: Lee Van Cleef in zijn rol als The Master in de gelijknamige tv-reeks

 • Pagina 7, prent 9.

  In deel 61 waren herbergiersdochter Emilie en Hortense Morrissen nog blondines. Nu zijn het brunettes. De kans is klein dat beide dames toen al hun haren verfden.(3) Kan dus een foutje van de inkleuring zijn, maar kan ook gedaan zijn om niet verstrikt te raken in alle blondines, want Alida Corbett is eveneens blond.
 • Op pagina 1 noemt de herbergier Alida Corbet een lerares, op pagina 2 is ze volgens de veldwachter archeologe. Dat lijkt ook heel lang het geval, tot zij uiteindelijk de eerste vrouwelijke speurder van België blijkt te zijn (pagina 28).
 • Net als in deel 11, De Groene Draak, zijn oosterlingen bij de opiumsmokkel betrokken. Robert verwijst zelfs naar dat avontuur.
 • China en Groot-Brittannië bevochten elkaar in de negentiende eeuw in twee Opiumoorlogen, van 1839-1842 en van 1856-1860. De eerste ging over de opiumsmokkel vanuit de Britse kolonie India naar China. Dit had vele miljoenen verslaafden in dat land tot gevolg. Toen de Chinezen dit probeerden tegen te gaan, verklaarden de Britten de oorlog. Meer diepgaande oorzaak hierachter was dat Groot-Brittannië de eeuwenoude en verregaande Chinese handelsbeperkingen tegen Europese landen inmiddels als onaanvaardbaar beschouwde. Na de Chinese nederlaag verkreeg Groot-Brittannië onder meer Hongkong. Verder nam de opiumsmokkel flink toe. De tweede Opiumoorlog sproot voort uit het Verdrag van Nanking (1842), dat na afloop van de eerste werd gesloten. De Chinezen waren al ongelukkig met dit verdrag en de Britten wilden de eisen nog aanscherpen in een herziene versie. Een Brits-Frans expeditieleger trok uiteindelijk China binnen en bezette Peking. Een van de consequenties van de Chinese nederlaag was de legalisering van opium.(4)

Britse en Franse troepen verwoesten het oude zomerpaleis ofwel Yuanming Yuan in Peking, oktober 1860  (tekening: Godefroy Durand, 1860).(5)

 • Alida heeft schurk De Volder min of meer twee keer gewaarschuwd, zodat hij kon ontsnappen (pagina’s 3 en 6), wat Robert en Bertrand al vermoedden. Dit alles ten behoeve van het grotere goed: het opsporen van De Meester (pagina 28), zo legt Nummer 17 uit. Erg wrang, want na zijn tweede ontsnapping pleegde De Volder nog een overval op een koets, waarbij hij twee mensen vermoordde (pagina 10, prent 9). Dit feit wordt door Alida en Nummer 17 echter niet meer vermeld. Ze lijken zich er dus ook niet druk over te maken. Het doel heiligt blijkbaar de middelen.
 • Twee extra pagina’s achtergrondinformatie over vetblad, blaasjeskruid en drosera, beter bekend als zonnedauw.

 

NOTEN

 1. https://isgeschiedenis.nl/nieuws/beginperiode-van-de-taxi
 2. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Volder
  Zie ook: https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Volder/1
 3. https://isgeschiedenis.nl/nieuws/haarverf-toen-nu-en-in-de-toekomst
 4. https://www.historischnieuwsblad.nl/de-opiumoorlogen/ en
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Opiumoorlogen
 5. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Opiumoorlog#/media/Bestand:Looting_of_the_Yuan_Ming_Yuan_by_Anglo_French_forces_in_1860.jpg
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Zomerpaleis                                       
 
  Leo Kupers © Stripspeciaalzaak.be, 2022