De Avonturen van Jimmy Van Doren 1: De Ebbenhouten Slang door Daniel Desorgher + Stephen Desberg op nummer 1445
Zowel Daniel Desorgher als Stephen Desberg hebben een verleden 'in de Congo' waaruit ze rijkelijk konden putten voor een nostalgisch aanvoelend verhaal waarin een Belgisch weesjongetje van zijn voogden verneemt dat zijn ouders toch niet dood zijn, maar wel verdwenen in Congo dat op zijn laatste koloniale benen strompelt.
 
Klein Zelfportret door Edmond Baudoin
Sherpa - Oog & Blik (2002, SC), Baudoin Collectie

In Klein Zelfportret schrijft Edmond Baudoin over de eerste zeven albums die hij voor de Franse uitgeverij Futuropolis maakte. Ze vormen het begin van zijn carrière als auteur. Op beknopte wijze bieden de in deze bundel opgenomen teksten, toelichtingen en fragmenten inzicht in zijn manier van denken en weten. Aanvullend zijn nog een aanleidingsverhaal tot het latere Opa opgenomen en een verhaal dat hij maakte voor een andere Franse verzamelbundel.

Aantal genomineerde albums van Edmond Baudoin: 9/2296
Een van de weetjes die Edmond Baudoin in dit album opdist, is een jongetje dat op zijn duim zuigt. Zijn vroegere uitegever Etienne Robial viel het jongetje, dat enkel voorkomt als een figurant in een prent, op en plaatste het op de cover van een album. Sindsdien zag Baudoin het belang van het duimzuigende jongetje in en kwam hij voor in bijna al zijn albums. De tekening is nagetekend van een foto uit zijn documentatiearchief dat hij bijhoudt met allerhande krantenknipsels per thema (kinderen, bejaarden, mensen die lopen, cafés, straten,...).
 
Nadat Edmond Baudoin in het verhaal De Eerste Reis zijn 'spijbelende' personage met open hoofd tekende, om aan te tonen dat hij openstaat voor de wereld, vernam de auteur dat kinderen met schizofrene neigingen ook mannetjes met open hoofden tekenen... net zoals Baudoin het als kind zelf ook deed. Het is een aandoening waar Baudoin bang voor is. Na verschijning van het album kreeg hij een brief van een vooraanstaande arts van een ziekenhuis, een psychiater. Hij schreef dat hij het album gebruikt om aan zijn leerlingen uit te leggen wat schizofrenie is.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010