Spider-Man: Funeral for an Octopus door Stewart Johnson / Al Milgrom + Tom Brevoort / Mike Kanterovich op nummer 1217
Doctor Octopus is vermoord en Spider-Man zoekt naar diens moordenaar. In deze driedelige miniserie passeren ook nog de Scarlet Spider, Vulture, Electro, Mysterio, Hobgoblin en Kaine.
 
Magasin Général 4: De Biecht door Régis Loisel / Jean-Louis Tripp
Casterman (2008, SC+HC)

De dorpsgemeenschap heeft beslist: Serge is een geschikte vent en moet maar zo gauw mogelijk trouwen met Marie. Ook Marie zelf droomt hier al van. Maar dan komt er een kink in de kabel. Serge bekent aan Marie dat hij homoseksueel is, een flink taboe-onderwerp in die tijd. Marie weet dan ook niet om te gaan met dit nieuwe probleem. Zij moet haar verhaal uiteindelijk kwijt aan de pastoor in een biecht. Nu is ook de pastoor in gewetensnood en dit leidt tot een coming out bij een select groepje mensen.

Aantal genomineerde albums van Régis Loisel: 14/2296
Aantal genomineerde albums van Jean-Louis Tripp: 4/2296
Van de eerste drie verschenen albums gaf Casterman ook — enkel in het Frans — een dubbeldikke versie uit onder de noemer L'Arrière Boutique du Magasin Général. Daarin staan alle platen van Régis Loisel in potlood met daarnaast de versie in inkt van Jean-Louis Tripp zodat de lezer zelf kan vergelijken welke aanpassingen gebeurden. Deze platen werden in deel 1 voorafgegaan door een interview met beide auteurs. In deel 2 stonden extracten uit onderlinge mails waaruit bleek dat het creatieproces wel eens tot frustraties leidde, maar net zo goed bewierookten de auteurs elkaar. Deel 3 werd verrijkt met een introductie van linguïstisch raadgever van de Société Radio-Canada en chroniqueur Guy Bertrand tot het Québécois waarin de belangrijkste verschillen tussen het Frans en het Canadese Frans opgesomd werden. Als een rode draad tussen de taallesjes stak de lezer nog meer op van het historisch overzicht van de Franse taalontwikkeling in Canada.
 
Oké, dit moest een trilogie worden. Daarna zouden het toch vier albums worden, dan vijf om daarna zes als mikpunt te zien en nu definitief acht te voorzien om het volledige verhaal te kunnen vertellen. Het trage verhaaltempo is een reden voor deze uitrekking. De interne evolutie van de personages een andere. Régis Loisel en Jean-Louis Tripp hebben de lijnen al uitgezet tot en met het einde dat — en we verklappen hiermee toch niets — een happy end zal zijn. Daarna zouden ze graag voor een nieuw project samenwerken waarbij ze eventueel samen het verhaal bedenken en toevertrouwen aan een andere tekenaar.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010