Arman & Ilva 1: De Perfecte Kringloop / Het Spoor dat Verdween door Thé Tjong-Khing + Lo Hartog van Banda op nummer 1110
Het koppel Arman en Ilva belandt in een zichzelf bedruipende appartementsblok. Ze moeten er controleren of de communicatie met het thuisfront nog functioneert. Maar de mensen gedragen er zich nogal raar... In het tweede verhaal voert Ilva een onderzoek naar klavertjes. Ze leert op de buiten twee jonge mensen kennen die een drug gebruiken waar nefaste gevolgen aan verbonden zijn. Arman probeert vanop afstand het relaas te volgen. Totdat interventie vereist wordt. Dit is meer dan sciencefiction. Arman & Ilva biedt maatschappijkritiek, detective, psychologie, thriller, horror zelfs. Sherpa startte in 2006 met een prestigieuze heruitgave van de reeks die het knappe tekenwerk een niveau hoger tilt.
 
Vergeten in "Anam" - integrale uitgave door Lax + Frank Giroud
Dupuis (2000, HC), collectie Vrije Vlucht

September 1945. De Béarn verlaat de haven van Marseille met bestemming Saigon. Aan boord een contingent Franse soldaten die officieel is belast met het uit Indo-China verdrijven van de laatste Japanse gevechtsbataljons. Oktober 1986. Onder het oog van Franse televisiecamera's braakt een vliegtuig op het vliegveld van Roissy de doodskisten uit met de laatste stoffelijke overschotten die de Vietnamese regering nog had achtergehouden. Zonen krijgen hun vader terug, neven hun oom... Mevrouw Joubert heeft nog niets gehoord over haar zoon Henri die sinds eind 1946 als vermist is opgegeven. Reporter Nicolas Valone voelt dat hier een sterk verhaal in zit. Maar wanneer de getuigen, die zijn reportage geloofwaardig kunnen maken, onder verdachte omstandigheden om het leven komen, begrijpt hij dat hij een open zenuw heeft geraakt.

Aantal genomineerde albums van Lax: 9/2296
Aantal genomineerde albums van Frank Giroud: 19/2296
Frank Giroud raakte in deze historische feiten geïnteresseerd in de herfst van 1986 door een nachtelijke reportage op tv. Datzelfde jaar keerden oud-Vietnam-soldaten of eerder hun stoffelijke overschotten terug in houten doodskisten. Een oud, droevig vrouwtje praatte over een afwezige bij de repatriëring van deze soldaten die soms dertig of veertig jaar na datum in het thuisland Frankrijk aankwamen. Haar zoon was officieel noch overleden noch levend. Het leger wilde nooit een overlijdensakte opstellen en beschouwde de soldaat gewoon als vermist. Het vrouwtje wist wel beter. Haar zoon was een overloper, een blanke soldaat van Ho Chi Minh, de president van de Vietnamese republiek. Veel meer werd er in het interview niet verteld, maar voor Giroud was het genoeg om aan het werk te tooien.
 
Op één personage na zijn alle andere figuren fictief. Maar het thema en de feiten zijn wel realistisch en historisch correct. In het voorwoord in het eerste deel benadrukte Frank Giroud dat de opstand in het Camp du Vernet bij Marseille en de macabere repatriëring aan het begin van het verhaal helaas bittere waarheid zijn, hoewel de media en diverse overheden erover zwegen. In "Vergeten" in Annam uitten de auteurs scherpe kritiek op de manier waarop de Franse regering omging met de gerepetarieerde soldaten in de oude kolonie Indo-China. Het tweeluik was het allereerste fictieverhaal die het aandurfde de complexe materie en historische achtergrond te behandelen. Na de verschijning ontving Giroud een aantal brieven van mensen die het allemaal hadden meegemaakt en zich kondne herkennen in een of ander personage. Ook de Franse pers sprong erop en graafde dieper in het gegeven. In een bepaald geval deed een journalist een bommetje ontploffen door naar buiten te komen met informatie over een ex-folteraar die nu aan een Parijse universiteit doceerde. De zaak-Boudarel was een maand lang voorpaginannieuws.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010