Fables 1: Legenden in Ballingschap door Mark Buckingham + Bill Willingham op nummer 1000
Wat als sprookjesfiguren moeten werken voor de kost, in New York wonen zonder dat de mensen (de Mundanen) hun achtergrond mogen kennen en een brutale moordzaak de gemeenschap in zijn greep houdt? Met mondjesmaat kom je te weten dat De Tegenstander het sprookjesrijk veroverde. Een behoorlijk aantal sprookjesfiguren kon ontsnappen naar de werkelijkheid, maar dienden alles achter te laten op een paar voorzienende uitzonderingen na. In onze wereld bouwden ze een nieuw, dagelijks bestaan op. Snow White (Sneeuwwitje) is de locoburgemeester en tweede in rang in Fabletown terwijl Bigby (de Big Bad Wolf - de Grote Boze Wolf) is een gerehabiliteerde sheriff en erg goed in zijn beroep. Hij voert nu een odnerzoek naar de verdwenen Rose Red, de zus van Snow White. Alles leidt naar een verrassende whodunit op het mondaine feestje op Herdenkingsdag.
 
Samber 2: Ik Weet dat Je terug Zult Komen door Bernard Yslaire + Balac
Glénat (1991, 2003, HC), collectie Prestige (1991)

Parijs, januari 1848. Beschuldigd van de moord op de weduwe Samber vlucht Julie naar Parijs... Bernard, die door twijfel en wroeging wordt gekweld, grijpt de uitnodiging van zijn neef Guizot aan om naar de hoofdstad te reizen. Hij weet nog niet dat hij bij zijn zoektocht in de voetsporen van zijn vader en van de spoken van De Oorlog van de Ogen zal treden... "Ik weet dat je zult komen", schreef Julie voordat ze verdween...

Aantal genomineerde albums van Bernard Yslaire: 11/2296
Aantal genomineerde albums van Balac (= Yann): 16/2296
De samenwerking tussen Bernard Yslaire en Yann duurde niet langer dan het eerste deel en de pagina's 1 tot 3 en 26 tot 46 van deel 2, dat Yann drie of vier keer heeft moeten herschrijven van Yslaire. De reden voor het stopzetten van hun gebundelde krachten was omdat ze allebei anders tegen de serie aankeken. Yann zag het eerder als een feuilleton en Yslaire als een roman.Yann spande evenwel een proces aan tegen uitgever Glénat en Yslaire. Hij eiste dat Samber niet langer mocht uitgegeven en gedistribueerd worden, op het eerste deel na. De Franse rechtbank in eerste aanleg en daarna het hof van beroep wezen zijn eisen af. Maar toch moesten Glénat en Yslaire hem een klein moreel bedrag betalen voor de uitgave van de luxe-editie van deel 1 waarop zijn naam door een drukfout was weggevallen.
 
Van dit album verscheen in 1996 een luxe-editie dat weggelaten platen, extra of veranderde scènes, schetsen, portretten en achtergrondinformatie over de familie Samber bevatte. Het antropologische essay "De Oorlog van de Ogen" van het personage Hugo Samber sluit trouwens nauw aan bij de werkelijke racistische theorieën uit die tijd.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010