Suske en Wiske 202: Angst op de "Amsterdam" door Paul Geerts op nummer 883
Achter de opmerkelijk mooi getekende cover met perkamenten titelband schuilt ook nog eens een prima verhaal. Anton Watson laat schepen stranden om ze te plunderen. Hij beschikt over magische krachten waarmee hij in de ruïne van een kasteel in Hastings drie gesneuvelde soldaten in verkleinde vorm tot leven gebracht heeft. Als het wrak van het schip Amsterdam gelicht wordt, klinken er vreemde stemmen aan boord. Het zijn de stemmen van de drie betoverde mannetjes, die zich nog in een kist aan boord bevinden. Kunnen onze vrienden de hele geschiedenis ontrafelen?
 
Alex 7: De Laatste Spartaan door Jacques Martin
Casterman (1968, SC)

Na een schipbreuk voor de Griekse kust raken Alex en zijn medeopvarenden gescheiden. Terwijl Alex bijkomt van de uitputtende gebeurtenis worden de anderen als slaven afgevoerd naar een verborgen Spartaanse vesting. Ondanks verwoede pogingen om zijn makkers te bevrijden, delft Alex het onderspit. Gelukkig voor hem koestert de Spartaanse koningin Andrea grote bewondering voor zijn moed en zelfopoffering. Zij verzoekt de blonde Romein om haar zoon, Heraklion, als leerling te beschouwen. Hoewel Alex er niet veel voor voelt, ziet hij zich gedwongen de opdracht aan te nemen.

Aantal genomineerde albums van Jacques Martin: 22/2296
Een van de grootste beloningen voor allle zoekwerk dat Jacques Martin verrichte, kwam na de reconstructie van het Griekse fort in De Laatste Spartaan in 1966. In 1972-1973 ontdekten archeologen een dergelijk fort en het klopte helemaal met Martins interpretatie. Dat deed de stripauteur enorm veel plezier.
 
Jacques Martin was een van de eersten die vrouwen in de strip tekende als prominente hoofdrolspelers, beweerde hij zelf. Met De Laatste Spartaan ondervond hij daarbij last. De reacties op de verliefdheid van de Griekse prinses op Alex waren onvoorstelbaar: een professor schreef hem dat zijn zestienjarige zoon gechoqueerd was en nooit meer Kuifje (waarin het verhaal in 1965 werd voorgepubliceerd) zou lezen.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010