He Pao 1: De Dwaze Monnik door Vink op nummer 760
Als kind is He Pao er getuige van hoe haar adoptieouders worden vermoord door Yu Kong. Gehuld in mannenkleren is ze vervolgens vastbesloten om de moordenaar terug te vinden en zich te wreken. Haar tocht leidt haar door het China van de twaalfde eeuw. In deze woelige middeleeuwse periode vindt ze eventjes onderdak bij nonnen en komt op het spoor van Yu Kong die een discipel is geworden van de Dwaze Monnik. He Pao raakt ook in de ban van deze monnik en wil zijn geheimen achterhalen. Terwijl ze verder opgroeit, zou ze graag ook meer vernemen over haar kindertijd vooraleer ze bij haar adoptieouders kwam. Vink vertelt het allemaal met waardigheid en wete dat ook nog eens allemaal fabuleus op papier te schilderen.
 
From Hell door Eddie Campbell + Alan Moore
Eddie Campbell Comics (1999, SC) / Top Shelf Productions/Knockabout Comics (2000, SC) / De Vliegende Hollander (2010, SC)

Met de nauwgezetheid van een historicus voegt scenarist Alan Moore historische feiten, authentieke bronnen en eigen interpretaties (gebaseerd op een doorgedreven research) samen om het verhaal te vertellen van wellicht de beroemdste seriemoordenaar uit de geschiedenis: Jack the Ripper. Moore volgt de piste dat achter het personage William Gull, de lijfarts van koningin Victoria, schuilt die hem inschakelt om een schandaal rond haar zoon (die bij een hoertje een bastdaard verwekte) te verdoezelen. Moore vertelt het allemaal vanuit het standpunt van de dokter, de slachtoffers en de hoofdinspecteur die de onmogelijke taak wacht om nog meer vermoorde hoertjes in de duistere en vuile straten van het Victoriaanse Londen te vermijden. Ondertussen roept de bevolking, grotendeels opgehitst door de media, om antwoorden.

Aantal genomineerde albums van Eddie Campbell: 1/2296
Aantal genomineerde albums van Alan Moore: 8/2296
De titel is ontleend aan de "From Hell"-brief uit 1888 die door sommige autoriteiten als echt wordt beschouwd. Deze brief zou door Jack the Ripper zijn geschreven. In 2001 werd From Hell verfilmd met Johnny Depp in de rol van speurder Frederick Abberline. Alan Moore distantieerde zich — zoals gewoonlijk — van de wel zeer afwijkende filmbewerking.
 
In 2010, dus opnieuw na het afsluiten van de wedstrijd die tot deze Grenzeloze Top 500 leidde, waagde De Vliegende Hollander zich aan een vertaling met het eerste van drie delen. Vertaler Toon Dohmen kon daarvoor rekenen op een projectwerkbeurs van het Nederlands Letterenfonds om het vele vertaalwerk, een studiereis naar Londen en een handmatige lettering van Frits Jonker mogelijk te maken. Na het verschijnen van het volledige verhaal in drie delen is het de bedoeling dat er daaropvolgend een verzamelcassette en uiteindelijk een integrale editie in één enkele uitgave verschijnen.
 


© De Stripspeciaalzaak 2010