Fanclubblad

In 1998 richtten Staf Ceulemans (voorzitter), Els Van Leemput (ondervoorzitter), José Camps (penningmeester) en een zekere Hilde (secretariaat) de infobrochure "Galaxa" Fans van de Rode Ridder op, met info over De Rode Ridder. Met Standaard Uitgeverij sloten ze een overeenkomst van twee jaar om een driemaandelijks verschijnend fanclubblad uit te geven.

Bij het eerste nummer kregen leden of abonnees bovenstaande, door Karel Biddeloo gesigneerde en op 300 exemplaren genummerde ex libris, een certificaat met lidnummer en de naam van het lid erop geschreven en een bijhorend ledenkaartje met lidnummer en naam. Dat eerste nummer was een bij elkaar geniet bundeltje van zes recto gefotokopieerde infopagina's met nieuws over te verschijnen albums van De Rode Ridder en een blik achter de schermen van die albums, info over signeersessies van Karel Biddeloo en een bijdrage van de tekenaar over wat een held is in de rubriek Hersenspinsels.

Vanaf het tweede nummer sierde een illustratie van een naakte Galaxa de eerste, telkens rode pagina en werd het blad uitgebreid met een vraag- en aanbodrubriek. Er konden ook vragen gesteld worden aan Karel Biddeloo die hij netjes beantwoordde. Voor volgende nummers verzorgde Biddeloo af en toe een eigen pagina waarin hij herinneringen ophaalde, nieuws deelde of een in memoriam schreef van zijn hond Darko. Er waren artikeltjes te lezen over onder meer Biddeloos echtgenote Urssla Lundmark, het komische nevenpersonage Jacky, Merlijn en andere onderwerpen. Een kalender met stripbeurzen of waar men een standje van de fanclub kon bezoeken, presenteerde Galaxa eveneens... om in het nummer erop te klagen over de geringe opkomst van leden. Het aantal bij elkaar geniete vellen varieerde van 10 tot 12.

In 1999 gaf Galaxa een ex libris (zie hierboven) uit ter gelegenheid van het éénjarig bestaan, opnieuw genummerd en gesigneerd op 300 exemplaren. Het was meegeseald met een exemplaar van De Boetelingen (deel 171,1999), eveneens op 300 exemplaren genummerd.

De samenstellers moesten roeien met de riemen die ze hadden. De kwaliteit van de fotokopieën in zwart-wit was niet optimaal. De redactie deed haar best om met een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma tekst en beeld bij elkaar te plaatsen, maar enig gevoel voor grafische vormgeving was afwezig, waarbij de typografie op elke cover veranderde en ook op de pagina's verschillende lettertypes door elkaar gebruikt werden. De toon van de teksten was, behalve informatief, vaak amusant, maar door een gebrek aan een degelijke eindredactie vol dt- en andere schrijffouten.

Na twee jaargangen en acht nummers meldde "Galaxa" Fans van de Rode Ridder eind 1999 het einde van de fanclub. De overeenkomst met Standaard Uitgeverij hield in dat men bekeek of de fanclub een beetje degelijk kon uitgebouwd worden. Op dat gebied zat het relatief snor met een bestand van 154 leden. Tijdsgebrek (gewijzigde werkomstandigheden) en familiale verplichtingen werden door voorzitter Staf Ceulemans aangehaald als oorzaak om geen verlenging van de overeenkomst met de uitgeverij aan te vragen. In het acht vellen tellende laatste nummer werd nog inzage gegeven in het saldo van de bankrekening waarbij leden hun recht konden vorderen voor een terugbetaling van hun deel. Het restbedrag ging naar het goede doel, de Antwerpse ziekenhuisclowns, waar Karel Biddeloo zich ook meermaals voor had ingezet.

 

 
  © Stripspeciaalzaak.be, 2022-2023