Herr Seele
(Peter Van Heirseele)

[gecontacteerd door Marc Bastijns]
Albums van Herr Seele (1959, België):
Cowboy Henk (op scenario van Kamagurka, 3 albums, Kritak + 8 albums, De Harmonie/Loempia/Standaard Uitgeverij + 4 albums De Verzamelde Werken, De Stripuitgeverij).

Website: www.cowboyhenk.com
Wat maakt van Franquin zo’n bijzonder auteur?
Ik ben niet vertrouwd met het œuvre van Franquin, maar wanneer ik iets onder ogen krijg vind ik dat erg mooi, heel bijzonder. Ik ben een groot liefhebber van die zwierige tekenstijl, die zo eigen is voor de naoorlogse periode. Franquin is een geniaal kunstenaar. Zijn werk is even interessant als dat van Hergé. Ik zie hem meer als een maniërist, waar Hergé dan de Vlaamse Primitief is. De meester Hergé met zijn atelier van medewerkers, Franquin, de solitaire tekenaar, de renaissancemens. Inderdaad is zijn œuvre ook meer menselijk dan dat van Hergé. Voor een tekenaar als mezelf vind ik het œuvre van Franquin erg ontroerend om te bekijken. De diepgang ligt vreemd genoeg in de lichtheid die het meedraagt. Ik vind het magistraal als iemand zijn leven ten dienste stelt van zoiets als de gag, de dagelijkse grap. Franquin, love you man!
Hoe maakte u voor het eerst kennis met Franquin of zijn albums? Wat herinnert u zich van hem? Heeft u persoonlijke contacten met hem gehad?
Ik heb Franquin nooit verzameld of 'steevast' gelezen. Misschien is er nood aan een cataloque raisonnée. Een uitgave van zijn complete œuvre. Ik heb de tekenaar nooit ontmoet, denk ik. Al kan het zijn dat ik toevallig langs hem passeerde ooit, op straat of op een stripbeurs... De striptraditie die nu in Vlaanderen leeft is, lijkt me, meer geinspireerd op wat bijvoorbeeld Kamagurka al lang maakt. Ik vind dat jammer, weinig jonge tekenaars durven zich te inspireren op de virtuoze stijl van een Franquin. Het mooie aan Franquin is ongetwijfeld ook de manier waarop hij zijn tijd in beeld heeft gebracht. De achtergronden, het vestimentaire van zijn helden, het decor van de revolutionaire na-oorlogse tijden. Die mentaliteitswijziging is door Franquin briljant gechroniqueerd.
Misschien is de inspiratie van Franquin groter in het Franstalige gedeelte van het land.
Wat is uw favoriete Franquin-album, -avontuur, -gag of -personage en waarom?
Geen idee, omdat ik geen kenner ben van zijn œuvre. Ik denk dat ik een vroege bundeling heb liggen ergens, die gaat over een liftboy. Is dat misschien Robbedoes? Het idee om een reeks verhalen te maken over iemand die de werking van een lift controleert, vind ik geniaal. Uit die achtergrondpersonages zijn zeer interessante helden te maken. Met Cowboy Henk hebben wij een reeks van een tachtigtal korte gags gemaakt over de lift als fenomeen. De lift is een actueel iets, zeker ook nà 09/11 waar trap en lift zo in de belangstelling zijn gekomen. De geest van Franquin was nooit ver weg bij het maken van die reeks.
Heeft Franquin ook uw werk beïnvloed?
Ik lees weinig strips omdat ze mijn werk teveel beïnvloeden. Liever laat ik me inspireren door de Grote Meesters, de Vlaamse Primitieven het meest, de barokschilders, de Japanse prentkunstenaars (bij wie Franquin ongetwijfeld aanleunt, Hokusai noemde zichzelf: "oude man, gek van tekenen", een titel waar Franquin zichzelf zeker zou in herkennen!), enzovoort...
Soms als ik een pagina van Franquin bekijk denk ik: geniaal, qua concept! Laten we ook zoiets maken. Visuele humor is belangrijk. Als je humor maakt, onthouden de mensen het meest de visuele kant ervan. Dat maakt slapstick zo'n rijk genre natuurlijk. Franquin werkt nog geheel in de geest van de vroege Hollywood-komieken. Z'n werk heeft diezelfde anarchistische energie.

Welke impact op de stripwereld heeft Franquin vandaag nog, vindt u?
Het œuvre van Franquin wint elke dag aan belang. Dat komt doordat de digitale wereld het handschrift, de kalligrafie tot een verloren Kunst heeft gedegradeerd. Grafiek, krassen met een pen op papier, kalligrafie, al schrijvend tekenen en al tekenend schrijven is de kunst van Franquin en is dus bijzonder actueel. Zwarte inkt op een wit maagdelijk vel papier, de goede oude tekenpen, ziedaar het leven van de man.