NUMMER 3
D A T A S H E E T
Oorspronkelijke titel:
Astérix et Cléopâtre
Eerste druk FR:
1965
Eerste druk NL:
1970
Uitgever:

De Geïllustreerde Pers NV Amsterdam

Herdruk Dargaud
(1983-1984)

Herdruk Hachette (1999)

Herdruk Hachette (1999)


Om te bewijzen dat de Egyptenaren nog steeds een geniaal volk zijn, zal koningin Cleopatra in drie maanden een luxueus paleis laten bouwen. Architect Tekenis roept daartoe de hulp in in van zijn oude vriend Panoramix. Asterix en Obelix vergezellen hem naar Egypte. Ondanks de tegenwerking van Tekenis' rivaal Plurkis en later van Julius Caesar zelf, slaagt de bouw van het paleis. Voor één keer krijgt Obelix een paar druppels toverdrank om uit een pyramide te kunnen ontsnappen. En passant trapt hij ook de neus van de sfinx af. De neus van Cleopatra speelt trouwens een opmerkelijke bijrol.


Een opsomming van opmerkelijke namen:
• Tekenis (teken 's): de architect
• Klerkis (klerk): de schrijver die tevens optreedt als feilloze vertaler
• Caponis (naar Al Capone): de misdadige vriend van Plurkis
• Cassius (naar Cassius Clay oftewel de legendarische bokser Mohammed Ali): de Romeinse krachtpatser


Een overzichtje van (onvertaalde) knipoogjes, historische verwijzingen, cameo's en trivia:
 

• In 1963 werd de film Cleopatra gereleased met Elizabeth Taylor, Richard Burton en Rex Harrison in de hoofdrollen. Het geraamde budget van 2 miljoen dollar werd waanzinnig overschreden tot 44 miljoen dollar, in die tijd een absoluut record waarna het lange tijd als de duurste film ooit gold. Het kostte bijna de kop van filmstudio 20th Century Fox, het verwoestte menig carrière van betrokkenen en de film kende een controversiële opname. Op affiches en promotiemateriaal werd dan ook reclame gemaakt met de slogan "de grootste film ooit gemaakt". Niet alleen de tekening op de cover van het album is een regelrechte knipoog van formaat naar het filmaffiche, ook de opsomming verwijst naar het moeizame geboorteproces van de film. In "het grootste avontuur dat ooit getekend werd voor de totstandkoming van deze monsterproductie" werd gebruikt: 14 liter Oost-Indische inkt, 30 penselen, 62 zachte potloden, 1 hard, 27 vlakgommetjes, 38 kilo papier, 16 rolletjes schijfmachinelint, 2 schrijfmachines en 67 liter bier.
In de Engelse vertaling worden 366 pints ofwel 200 liter bier gedronken.

• De strip kent ook twee filmversies. Een eerste keer in 1968 als tekenfilm geregisseerd door René Goscinny, Albert Uderzo en Lee Payant. Een tweede keer in 2004 als de speelfilm Mission Cleopatra geregisseerd door Alain Chabat met Christian Clavier als Asterix, Gérard Depardieu als Obelix en Monica Bellucci als Cleopatra.

• De talrijke keren dat de neus van Cleopatra in het album wordt bezongen, is een uitlopertje van een bekende uitspraak van Blaise Pascal. Deze man van de wetenschappen, letteren en het geloof uit de 17de eeuw schreef ooit: "Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde en eût été changée" = "Als de neus van Cleopatra korter was geweest, dan zou het aangezicht van de wereld er anders hebben uitgezien". Het citaat verscheen in het boek Pensées in een gedicht getiteld Vanité. La cause et les effets de l'amour. Cléopâtre.
De oude Egyptenaren geloofden dat de neus "de zetel van het leven" was. Je kon iemand uitschakelen door zelfs maar zijn of haar neus van zijn of haar afbeelding te verwijderen. Genoeg documentatie voor Goscinny, is het niet?

plaat 1, prent 5
Cleopatra stond inderdaad bekend als een driftige vrouw.

plaat 1, prent 10
• Een eerste ode aan Cleopatra's neus door Julius Caesar. Caesars verblijf in Egypte levert een zoon op (de moeder is dus Cleopatra, hè), maar blijft in dit album onbesproken. Pas met het album De Zoon van Asterix krijgen we een nieuw historisch feit aangereikt.

plaat 2, prent 1
• De troon waarop Cleopatra zetelt is uit de film Cleopatra geplukt.

plaat 2, prent 3
• Grapje over nasynchronisatie. Goscinny en Uderzo hebben de film Cleopatra wellicht in een gedubte versie bekeken.

plaat 2, prent 9
• In het dobbelspel gooit Panoramix 421, de ogen van een in Frankrijk bekend dobbelspel (zie ook de spionagereeks 421 van tekenaar Eric Maltaite en scenarist Stephen Desberg). Maar buiten Frankrijk kent amper iemand het dobbelspel. Voor de Engelse editie werden de ogen op de dobbelstenen veranderd naar drie zessen.

plaat 3, prent 4
• "Beste vriend! Ik ben ten zeerste verheugd je weer te zien." Helaas, maar in het Frans is dit citaat een welluidend alexandrijn, een versregel van zes jamben.

plaat 3, prent 8
• Panoramix heeft het over de beroemde bibliotheek in Alexandrië.

plaat 4, prent 3
• Een andere reden waarom Idefix niet meemag naar Egypte is eigenlijk ook een beetje omdat het een land is waar de kat vereerd wordt.

plaat 4, prent 10
• De naam van de boot is Pieremachochelis, de Egyptische -is versie van pieremachochel, volgens de Van Dale een 1. lompe, logge vrouw en 2. gehuurd roeibootje. Wij vermoeden dat de naam dus op de tweede betekenis slaat.

plaat 5, prent 9
• "Egyptische schuit aan stuurboord!" Oeps, de piraat in het kraaiennest kan de R hier plots wel uitspreken.

plaat 6, prent 9 / plaat 7, prent 1
• De vuurtoren van Pharos was één van de zeven antieke wereldwonderen.

plaat 7, prent 2-3
• Het lievelingsontbijt van Cleopatra wordt opgediend: parels geweekt in wijnazijn, een historische anekdote. Cleopatra poogde op een fabuleus banket indruk te maken op haar gast Marcus Antonius met dit brouwsel. In de Franse versie zijn het slechts twee parels. De Nederlandse vertaler koos voor meer decadentie, het zijn er vier.

plaat 7, prent 9
• Ode nummer twee aan Cleopatra's neus, ditmaal door Asterix en Panoramix.

plaat 10, prent 2
• "Neee... Ik werk niet met slaven, bovendien is er een tekort! Dit zijn bouwvakkers, gewone werknemers!" In weerwil van wat we eeuwenlang hebben aangenomen — dus ook door Goscinny — toonde een recent onderzoek aan dat er geen slaven zijn gebruikt bij de bouw van de piramiden, maar effectief goed doorvoede arbeiders. Goscinny verwerkte weer maar eens, zonder het zelf te beseffen, een grote weerslag van de werkelijkheid. Het geeft alleszins ruimte voor een reeks grappen rond werken in ploeg (plaat 10, prent 3), overuren (plaat 10, prent9), staking (plaat 11, prent 8), arbeidsovereenkomsten (plaat 12, prent 2 en 4) en diverse meer.

plaat 14, prent 2
• Plurkis' hulpje heet Caponis, een Egyptische variant op Al Capone.

plaat 15, prent 7-8
• Obelix heeft uitspraakproblemen in zijn wil om een Egyptisch woordje mee te praten. Dan maar grijpen naar doorslaggevender argumenten: de blote hand.

plaat 17, prent 3-4
Toeristische standjes zijn blijkbaar al aanwezig bij de sfinx en de piramiden.

plaat 17, prent 8
• En zo heeft de sfinx van Gizeh dus zijn neus verloren. De waarheid klinkt anders, maar is minder grappig. De Turken gebruikten de neus eeuwen later namelijk voor de lol als doelwit voor hun kanonnen.

plaat 18, prent 6
• Alle Egyptische kunstenaars maakten portretten in zijaanzicht.

plaat 19, prent 1
• Zicht op de piramiden, een tweede van de zeven antieke wereldwonderen. Obelix toont zich in deze als een chauvinistische cultuurbarbaar: "Bah! Geef MIJ maar menhirs".

plaat 19, prent 2
• En Panoramix wil Obelix vermanen: "Twintig eeuwen zien op je neer". Het zou een verwijzing zijn naar een citaat van — alweer — Napoleon Bonaparte die zijn leger moed insprak met de woorden: "Veertig eeuwen zien op u neer".

plaat 20, prent 5
• Hola, Obelix drinkt van de toverdrank. Volgens deel 30: De Beproeving van Obelix zou hij terstond moeten verstenen.

plaat 20, prent 9-10
• Na veertig eeuwen hebben de piramiden nog steeds niet al hun geheimen prijsgegeven. Zo zijn er veel meer ruimtes en gangen ontdekt dan vroeger bekend. En het was het al een wirwar van gangetjes en een doolhof van jewelste. In de eerste plaats was dat bedoeld om grafschenners (ook in de Egyptische periodes) te ontmoedigen. De farao's die werden begraven in hun piramide kregen namelijk grote fortuinen en schatten mee om hun tocht naar en hun verblijf in het eeuwige dodenrijk comfortabeler te maken.

plaat 21, prent 5
• Een derde ode aan een neus, maar nu krijgt Idefix de complimenten voor zijn speurneus.

plaat 22, prent 6
• Nu is Asterix de cultuurbarbaar. Hij en Obelix wisselen van mening over de obelisken voor de tempel van Carnac nabij Luxor die zou misstaan in hun stadje. Eén van deze obelisken staat nu in Parijs op de Place de la Concorde.

plaat 23, prent 3
• Hahaa, een opmerkelijke intrede van Cleopatra, "incognito" nochtans. Voor de prachtdecors, -kostumering en -objecten haalde Uderzo meer dan eens inspiratie uit de film Cleopatra. Met name deze praalwagen kan je spotten in de film.

plaat 23, prent 5
• Vierde ode aan de neus, bezongen door Asterix, Panoramix, Obelix en een instemmende Idefix.

plaat 24, prent 2
• Hier ontbreekt de vertaling van het tekstkadertje. In het Frans staat er "Peu après", "Even later" dus.

plaat 24, prent 6
• Vijfde ode aan de neus van een slaaf.

plaat 25, prent 9
• Ode nummer 6 door Panoramix. Maar toch ook een punt van kritiek op het karakter van de Egyptische heerseres.

plaat 26, prent 8
• "Hm... Niet kwaad! Maar ik heb mezelf nu al genoeg van opzij afgebeeld gezien! Beeld m'n gezicht 'ns driekwart af!" strookt niet met de Egyptische zijaanzichtafbeeldingen. De kunstenaar merkt dan ook op: "Aha!... U houdt van moderne kunst!?"

plaat 29, prent 2
• Zelfs de agent staat in typisch zijprofiel.

plaat 29, prent 7
• In deze periode werd Asterix voorgepubliceerd in het Nederlandse striptijdschrift PEP. In de krant de "Farao Graaf" zien we de strip "Toengis" naar de reeks Toenga van Aidans dat toen ook in PEP liep. De reeks "Isis en Adonis" is een folieke. Algemeen beschouwd zijn de Egyptische hiërogliefen ook een rechtstreekse voorloper van het moderne stripverhaal. In het Frans heet de "Farao Graaf" de "Pharaon-Soir" en de stripreeksen "Chéri-Bibis" en "Isis de mon Cœur".

plaat 31, prent 9
• "Ik dacht dat Tekenis een architect uit het jaar 0 was, z'n tijd ver vooruit, zo'n experimentele nieuwlichter!" Hier kan je eindeloos over discussiëren of deze uitspraak van Julius Caesar een anachronisme is of niet. Caesars uitspraak doet hij in ongeveer 50 voor Christus met een verwijzing naar het jaar 0 in welk Tekenis een moderne architect zou zijn. Maar hoe kon Caesar voorspellen dat vijftig jaar later (of daaromtrent) er een kindeke Jezus zou geboren worden?

plaat 33, prent 3
• In krachtpatser Cassius willen we zeer graag Cassius Clay (zeg maar vlug Mohammed Ali) herkennen.

plaat 36, prent 7
• Woordspeling: krijgstuig en "Dat tuig krijgen we wel!..."

plaat 38, prent 7
• Zevende neusvermelding, al is het hier Cleopatra die het heeft over het snuitje van Idefix.

plaat 40, prent 8
• Geen ode door Julius Caesar, maar wel een opmerking over de neus van Cleopatra...

plaat 40, prent 9
• ... Gevolgd door een opmerking van de verteller die het ons nog eens onder de neus wil wrijven.

plaat 41, prent 1
• Oké, hier bewijst Tekenis zich als een vooruitziend architect. Hij heeft zomaar eventjes het huis met zadeldak ("puntdak") op papier toevertrouwd.

plaat 43, prent 1-2-3
• Twee keer denkt Panoramix aan DE neus. Tussenin verspreekt hij zich voor de neus weg: "Uw neus... eh... Majestueus genereus aanbod! Dank u zeer, bij Beleneus... eh... os!"

plaat 43, prent 3
• "Wij staan volledig tot uw beschikking, o koningin... En wanneer er nog eens iets moet gebeuren... een kanaal van de Middellandse Zee naar de Rode Zee bijvoorbeeld". Asterix voorspelt het Suezkanaal van Fransman Ferdinand de Lesseps.

plaat 44, prent 5
• Panoramix blijft maar kwinkelieren over Cleopatra's fraaie neus...

plaat 44, prent 7
• ... Terwijl Obelix met de Egyptische obelisken in zijn hoofd blijft zitten. Abraracourcix (Heroïx) toont zich hier vol chauvinistisch onbegrip voor het moderne en niet-Gallische van Obelix' nieuwerwetse menhirs.