De eerste uitgave van Alex Stelt voor: Historische Personages 2: Cleopatra uit 2008 verscheen bij Casterman.

In 2008 start Casterman een nieuwe reeks stripverhalen rond historische personages onder de titel Alix Raconte. Alex en Enak staan op de cover. Er verschijnen dat jaar drie stripverhalen: over Alexander de Grote, Cleopatra en Nero. De naam van Jacques Martin ontbreekt op de cover. In het Nederlands heet de reeks Alex Stelt voor: Historische Personages. In het Frans wordt de titel gewijzigd naar Jacques Martin Raconte met de naam van Jacques Martin uitdrukkelijk aanwezig. In het Nederlands wordt de reeks verder gezet onder de titel Historische Personages.

De scenario's zijn van François Maingoval, die naar een synopsis van Martin al Het Was in Khorsabad (deel 25, 2006) en De Iberiër (deel 26, 2007) schreef. De tekenaars van dienst hebben reeds hun sporen verdiend in de reeks De Reizen van Alex.

De verhalen brengen het leven van de historische personages steunend op historische gegevens, mythes,... en het deel over Cleopatra met een flinke dosis fantasie.

Op de cover figureert Alex in het uniform dat hij droeg in Iorix de Grote (deel 10, 1972). Over de jeugd van Cleopatra is vrijwel niets bekend en kan de scenarist bijgevolg zijn vrije gang gaan. De ontmoeting tussen Marcus Antonius en Cleopatra in -55, wanneer Ptolemaeus XII met Romeinse steun op de troon hersteld werd, steunt op een biografie van Plutarchus (en is met een korreltje zout te nemen).

Op pagina 23 verschijnt plots, alsof hij een echt historisch personage is, Alex op het toneel.

Het is Alex die Cleopatra in een vloerkleed gerold naar Julius Caesar brengt. Wanneer Caesar naar Rome weerkeert, krijgt Alex het bevel over drie legioenen om Cleopatra te beschermen.(1)

Alex brengt Cleopatra naar Julius Caesar in een vloerkleed.

Na de dood van Caesar weigert Alex partij te kiezen voor Marcus Antonius of Octavianus. In tegenstelling tot de reguliere Alex-reeks wordt Octavianus hier niet aangeduid met de uit het Frans vertaalde naam Octavius.

Alex weigert partij te kiezen.

Het is Alex die de stervende Marcus Antonius naar Cleopatra brengt.

Alex brengt de stervende Marcus Antonius bij Cleopatra.

Bij het hele album kan de vraag gesteld worden, hoe ernstig men dit verhaal moet nemen. Alex is in het tweede deel prominent aanwezig en is beste maatjes met de koningin. Bij de eerste ontmoeting klinkt het al: "Zelfs al is het aangenaam je weer te zien, mooie Cleopata... Enkele mooie herinneringen komen weer naar boven..." In een voetnoot wordt verwezen naar O Alexandrië (deel 20, 1996) en De Groene Rivier (deel 23, 2003), waarin Alex in bad verzorgd wordt door Cleopatra of met haar het bad deelt. Cleopatra antwoordt met "Oh, Alex... In naam van die herinneringen en die mooie momenten in het verleden zou ik je een dienst willen vragen..."(2) Op pagina 43 bakt zij samen met Alex Marcus Antonius een poets.

Alex en Cleopatra denken aan het verleden, verwijzingen in voetnoot.

De tekeningen zijn van Éric Lenaaerts (°1965) die voor de reeks De Reizen van Alex het deel over de Vikingen tekende.

De uniformen van de Egyptische boogschutters zijn overgenomen uit De Gouden Sfinx.

Enak komt enkel in beeld op de twee laatste pagina's, bij de stervende Marcus Antonius en bij het mausoleum van Cleopatra..

Illustratie van de titelpagina.


GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Caesar liet inderdaad drie legioenen achter in Egypte. Op pagina 35 zijn het drie legioenen, op pagina 38 zijn het ineens vier legioenen.
  2. Alex Stelt voor: Historische Personages 2: Cleopatra, p. 23

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman