De eerste uitgave van de Kuifje-special verscheen in 2023 bij Éditions Moulinsart / Le Lombard.

In 1946 verscheen het eerste nummer van het weekblad Tintin en Kuifje. Het blad kreeg al snel de ondertitel "Het weekblad voor de jeugd van 7 tot 77".(1) In 2023, zevenenzeventig jaar na het verschijnen van het eerste nummer, gaf de uitgever, Le Lombard, in samenwerking met Éditions Moulinsart, een speciaal Kuifje-nummer uit.(2) In het nummer wordt een hommage gebracht aan een aantal stripverhalen uit het weekblad. De kwaliteit en de benadering van de strips is erg divers.

Een held zoals Alex, een van de sterkhouders van het weekblad, kon niet ontbreken. Robin Recht brengt het verhaal Aurea Mediocritas.

Het was de uitgever zelf die aan Robin Recht vroeg om het verhaal te schrijven en te tekenen. De auteur was verwonderd over de vraag. Hij had zelf niet veel affiniteit met Alex. Hij kende de strip, maar het was geen stripreeks uit zijn jeugd.

Het verhaal van vijf pagina's begint met Alex met een vrouw in bed. Alex vertelt dat hij op weg was om een nieuwe diplomatieke opdracht te ontvangen. Onderweg ernaartoe kreeg hij zin om die opdracht te ontvluchten. Tijdens zijn tocht door Rome werd hij meegenomen door de vrouw.

Alex in bed met een vrouw.

De laatste pagina speelt zich af bij Julius Caesar. Hij had de vrouw opdracht gegeven Alex te onderscheppen. Het verhaal eindigt met de vrouw die vraagt: "Maar hoe heet hij?" Caesar antwoordt ontwijkend: "Zijn naam zal een plek krijgen in de geschiedenis naast de mijne. Ga nu naar huis en vergeet hem." Het verhaal eindigt zonder dat we weten wat er verder gebeurt met Alex. Vrij absurd.

Het verhaal krijgt een andere betekenis bij het lezen van de Franstalige versie. De vertaler heeft de laatste zin van Caesar weggelaten. Eigenlijk zegt Caesar: "Vergeet hem. Hij is op dit ogenblik al een heel eind op weg." Met andere woorden, Julius Caesar is in zijn opzet geslaagd om Alex met een nieuwe opdracht op te zadelen.Boven: De onvolledige Nederlandse tekst op het einde van het korte verhaal.
Onder: Een ietwat langer antwoord van Julius Caesar in het Frans.


Caesar wordt hier geschetst als de meestermanipulator. Alex is blijkbaar na al zijn opdrachten getroffen door een burn-out. Caesar stuurt er de vrouw — een medewerkster van hem — op af om hem af te leiden en zo een nieuwe opdracht mogelijk te maken. Aurea mediocritas = bewandel de middenweg.

Alex in bed met een vrouw.

Alhoewel Robin Recht zegt geen affiniteit met Alex te hebben, geeft hij  exact een aantal kenmerken van de stripreeks weer: Alex, altijd onderweg, van de ene opdracht naar de andere in dienst van Julius Caesar.(3)


GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. De ondertitel ontsproot aan de fantasie van de Vlaamse hoofdredacteur Karel Van Milleghem.
  2. De Nederlandstalige editie van het nummer (256 pagina's) is merkelijk dunner dan de Franstalige (400 pagina's).
  3. Interview met Robin Recht (Alix Mag', actualité sur l'œuvre de l'univers créé par Jacques Martin, le père d' Alix, Lefranc, Jhen, Orion et Loïs, canalblog.com)

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman