De eerste uitgave uit 2020 verscheen bij Casterman.

David B. en Giorgio Albertini lossen de wacht af en brengen hun tweede verhaal, De God zonder Naam. Het verhaal bouwt verder op personages die geïntroduceerd werden in hun vorige verhaal, Veni,Vidi, Vici.

Julius Caesar zendt Alex en Enak als ambassadeurs naar de Sarmaten om een akkoord te sluiten om aan de Romeinse legioenen vrije doorgang te verlenen voor hun opmars tegen de Parthen. In Panticapaeum(1) stelt de Romeinse stadhouder de Sarmaten voor als de ergste barbaren. Alex ontmoet er Rumo die Alex naar de koning van de Sarmaten zal brengen.

Ambassadeurs van Caesar.

Alex en Enak rijden door de steppe naar het kamp van de koning. Bij het kamp is een heuvel met een zwaard op: de offerplaats voor de oorlogsgod, de God zonder Naam.

De God zonder Naam.

De koning heerst echter niet over alle stammen van de Sarmaten en zal boodschappers sturen naar de andere stammen om hen te raadplegen. Alex en Enak maken kennis met de vreemde gewoontes van de Sarmaten: vrouwelijke strijders, meedogenloosheid tegen ouderen die niet meer nuttig zijn, hofmakerij, de vreemde kledingstijl van de vrouwen,...

De koning nodigt Alex en Enak uit voor een jachtpartij. Tijdens de partij wordt het gezelschap overvallen door de Androfagen(2). De reuzin Niemand (uit Veni, Vidi, Vici) is bij hen en neemt Alex en Enak gevangen. Zij weigert Alex en Enak af te staan om geofferd te worden. In het kamp is ook Callisto (uit hetzelfde verhaal). Niemand wil op zoek gaan naar een paard dat haar kan dragen. Daarvoor moet Alex met haar meegaan, en Enak blijft als gijzelaar achter in het kamp van de Androfagen.

Alex en Enak gevangenen van Niemand.

Ondertussen zetten Sarmaten en Romeinen de achtervolging in om Alex te bevrijden.

Niemand en Alex vinden een spoor van een reusachtig paard, maar worden overvallen. Alex vlucht, raakt uitgeput en ontwaakt in het kamp van de Androfagen bij Enak en Callisto. De Androfagen willen Alex offeren. Alex beraamt een plan om te ontsnappen. Rumo verschijnt op het toneel. Hij zal voor een afleidingsmanœuvre zorgen. Alex, Enak en Callisto vluchten. Alex neemt het zwaard van de God zonder Naam mee als wapen. Op het moment dat de vluchtelingen dreigen ingehaald te worden, worden zij gered door een groep Romeinen en Sarmaten.
Terug in Panticapaeum verschijnt Niemand aan de wallen. Zij heeft het paard gevonden.

Alex neemt het wapen van de God zonder Naam mee.

Het album opent met een overbodig voorspel van twee pagina's in Rome.

De auteurs starten de tocht van Alex naar de Sarmaten in Particapaeum, een stad die op de Krim ligt. Van daaruit is Alex onmiddellijk (erg onwaarschijnlijk) midden de steppen van de Sarmaten.

De Enak die opgevoerd wordt, is zoals ook in het verhaal Veni Vidi Vici een Enak die sterk afwijkt van de traditionele versie. Zo haalt hij de chronique scandaleuse over Caesar aan(3) en neemt hij Alex op de korrel over zijn gesprek (relatie) met Amage(4). Hij gaat vertrouwelijk om met Callisto: hij kust haar, knuffelt haar, zegt dat hij van haar houdt.(5)

Enak en Callisto.

Zoals in het vorige verhaal van het duo David B. en Giorgio Albrrtini is er opnieuw de dubbelzinnige verhouding tussen Niemand en Alex van aantrekken en afstoten. Niemand vindt dat Alex haar kan (moet) helpen het paard dat haar kan dragen te vinden. Daarom beschermt ze Alex bij de Androfagen, maar anderzijds maakt ze voortdurend ruzie met Alex. Ze heeft het paard nodig om tegen de Romeinen te strijden. Omgekeerd, wanneer op het einde van het verhaal Niemand naar de stad komt met het paard, trekt Alex naar buiten tegen de zin van allen om Niemand te zien.

Alex wil Niemand ontmoeten.

Behalve Niemand is er een andere vrouw in het spel: Amage, die Alex openlijk het hof maakt.(6) Alex is blijkbaar niet ongevoelig voor haar, want bij haar vertrek zegt hij uitdrukkelijk: "Als Caesar deze opdracht hernieuwt, hoop ik dat we elkaar terugzien."(7)

In het verhaal komen onwaarschijnlijke  evoluties voor, zoals Niemand die onverwacht met de Androfagen (te paard zelfs) plots uit het steppegras opduikt.(8) Of de ontsnapping van Alex. in vier prenten. Alex vluchtend te paard, voorovergebogen op het paard, slapend op de rug van het paard, slapend op een bed en ontwakend bij Enak en Callisto.(9)

De ontsnapping van Alex.

Op de laatste prent van pagina 45 wordt de groep van de terugkerende Alex bespied. Dat beeld is een teruggrijpen naar een scène uit het begin van Alex' tocht: zijn poging om de oude man te beschermen.(10)

Het feestmaal op het einde van het album is een zwakke afspiegeling van de feesten getekend door Jacques Martin.(11)

De auteurs trachten, in een beperkte mate, humor te presenteren. Tekenend hiervoor is de ontvangst van Alex en Enak in toga in het kamp van de Sarmaten.

Door Alex te laten uitzien naar een weerzien  met  zowel Niemand als Amage solliciteren de beide auteurs om een vervolg te schrijven.

De tekenstijl is opnieuw met de zwaardere lijnen zoals in Veni, Vidi, Vici.

Het album verschijnt rechtstreeks als album bij Casterman in november 2020.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 1. Panticapaeum, een stad op de Krim.
 2. Androfagen ανδροϕαγειν: zij die mannen eten. Een niet bestaande stam.
 3. Alex 39: De God zonder Naam, p. 11-19
 4. Alex 39: De God zonder Naam, p. 18-19
 5. Alex 39: De God zonder Naam, p. 26-27
 6. Alex 39: De God zonder Naam, p. 19-20, 46
 7. Alex 39: De God zonder Naam, p. 46
 8. Alex 39: De God zonder Naam, p. 21-22
 9. Alex 39: De God zonder Naam, p. 39
 10. Alex 39: De God zonder Naam, p. 46, 9 -10
 11. Alex 39: De God zonder Naam, p. 46

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman