De eerste uitgave uit 2015 verscheen bij Casterman.

Met Aan de Overkant van de Styx brengt het duo Marc Jailloux en Mathieu Bréda zijn tweede Alex-verhaal. Wanneer in het vorige verhaal Jailloux nog participeerde in het scenario is Bréda nu de enige scenarist. De auteurs bouwen hun verhaal op rond een identiteitscrisis van Heraklion en de rivaliteit die er was tussen Astyanax en Heraklios, de vader van Heraklion.

Heraklion zegt dat hij voor zijn naasten ongeluk brengt en verwijst naar de dood van zijn moeder Andrea en zijn adoptievader Horatius. Soms verdwijnt hij. Alex ontdekt dat hij naar een herberg trekt. Daar ontvangt hij brieven van Astyanax (de vroegere aanvoerder van de lijfwacht van koningin Andrea), die legeraanvoerder is geworden bij de Numidische koning Juba, bondgenoot van de Pompejanen in de burgeroorlog. Wanneer Astyanax schrijft dat het zijn laatste brief is, zet Heraklion Rome op stelten.

Heraklion is ervan overtuigd dat hij ongeluk brengt.

Alex beslist naar Astyanax te trekken, omdat hij de enige is die Heraklion kan genezen van zijn crisis. Alex, Enak, Heraklion en Heliodorus (huismeester van Alex) reizen naar Afrika. In Utica, bolwerk van  de Pompejanen, besluit Alex alleen verder te reizen naar Cirta, waar koning Juba verblijft. In Cirta vertelt Astyanax over zijn verhouding met Heraklios en hoe beiden verliefd waren op Andrea en van vrienden rivalen werden. Astyanax stuurt Alex naar Rusicade. Daar heeft hij in de Asclepiostempel een koffertje verborgen. De inhoud ervan kan Heraklion helpen.

Op tocht naar Astyanax.

In Rusicade vindt Alex het koffertje. De stad  wordt aangevallen door huurlingen onder leiding van Publius Sittius, die zich meester wil maken van het koffertje. Hij vertelt aan Alex dat hij iemand betaald heeft om Astyanax te doden. Tagos, een huurling van Sittius, kan het koffertje stelen. Alex schakelt hem uit. In het koffertje zitten documenten van Heraklions vader. Door die documenten kan Heraklion zijn vader leren kennen. In de voering van een boek vindt Alex brieven van Heraklios bestemd voor Astyanax, waarin Heraklios de band als vriend met Astyanax wil herstellen.

Alex vindt het koffertje.

Documenten van Heraklios.

Alex trekt naar Astyanax om hem te waarschuwen voor een moordenaar. Alex ontdekt dat de huurmoordenaar Xiphos is, een van de soldaten van de wacht van koningin Andrea die met Astyanax in dienst is van koning Juba.

In de slag bij Thapsus worden Juba en de Pompejanen verslagen. In Utica heeft Heraklion uit een blok hout een beeldje gesneden. Astyanax herkent Heraklios in het beeldje. Heraklion krijgt het kistje. Xiphos verschijnt op het toneel. Om te verhinderen dat die Astyanax zou doden, gooit Heraklion het koffertje tegen Xiphos, die van de wallen valt. Het koffertje is stuk en de documenten dwarrelen weg. Om zijn vriend te redden, heeft Heraklion het koffertje opgeofferd.

Heraklion offert het koffertje op.

In het verhaal worden de twee lijnen kundig door elkaar verwerkt: de opstandige Heraklion op zoek naar zijn identiteit en de ontgoochelde Astyanax over het verlies van zijn vriendschap voor Heraklios en de rivaliteit tussen hen beiden. Het koffertje brengt een oplossing voor beiden. Heraklion offert het koffertje liever op om Astyanax te beschermen en in het koffertje zitten de verzoeningsbrieven van Heraklios voor Astyanax.

In tegenstelling tot de verhalen van Jacques Martin is het verhaal te dateren door de slag bij Thapsus in -46. Het verhaal wordt op de Romeinse geschiedenis geënt door een aantal authentieke Romeinen (naast Caesar) te laten deelnemen aan het verhaal: Marcus Antonius(1), Metellus en Cato, de aanvoerders van het Pompeiaanse leger, de Numidische koning Juba, Publius Sittius, Italische bondgenoot van Caesar(2). De zelfmoord van Cato na de nederlaag wordt zelfs verteld.

De slag bij Thapsus.

In het verhaal speelt de jonge olifantenbegeleider Mapta een belangrijke rol. Hij zal Alex helpen, maar naar Martin-traditie zal hij het verhaal niet overleven.

Mapta de jonge olifantenbegeleider.

In het begin van het verhaal komt een feestmaal in beeld. Hoewel het zich afspeelt bij Marcus Antonius, die enige reputatie had, is het veel soberder in beeld gebracht dan dat Jacques Martin dit deed.

Op pagina 17 vertelt Astyanax over Heraklios. In de voorlaatste prent verschijnt Astyanax in beeld in de kledij waarin hij Alex ontmoette in Cirta. Is dat een bewuste inbreng van de verteller in het beeld van het vertelde of is Astyanax hier figurant in zijn vertelling? Dat er iets misloopt met de kleding blijkt trouwens uit de volgende prent. Een boodschapper zegt aan Astyanax om met Alex naar de koning te gaan. Op de volgende pagina is Astyanax ineens in wapenrusting.

Het verhaal verschijnt rechtstreeks als album  bij Casterman in november 2015.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Ook al van de partij bij Marc Jailloux in Alex 32: De Laatste Verovering.
  2. De noot in het album dat hij een beruchte Italiaanse huurling was, is overdreven. Hij zat wel in het complot van Catilina.

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman