De eerste uitgave uit 2014 verscheen bij Casterman.

Marc Jailloux schakelt zijn vriend Mathieu Bréda in voor het volgende verhaal. Samen schrijven zij het verhaal Britannia. Bréda (°1971) is net als Jailloux afkomstig uit de branche van de computergames. Bréda is de scenarist van Marc Jailloux voor vier albums.

Het verhaal opent met de aankomst van Alex en Enak in Portus Itius (Boulogne-sur-mer). Julius Caesar heeft het plan om Engeland binnen te vallen na zijn mislukte poging het jaar voordien. Mancios, een Britse prins, overtuigt Alex om mee te gaan. Canleider Cassinos wil alle Britse clans onder zijn gezag brengen en heeft de vader van Mancios, van de clan van de Trinovanten, gedood. Hij neemt de macht over de clan. Mancios wil zijn plaats heroveren. Ook koopman Virodoros is een informant van Caesar. Gallische gevangenen worden als gijzelaars meegenomen.

Mancios overtuigt Alex.

Bij de landing in Engeland verdedigt Alex de Gallische gijzelaars.

Alex verdedigt de Gallische gijzelaars.

Alex trekt op expeditie en verhindert dat een groep Britanniërs een man doden. Die man zegt Caesar te willen spreken. Terug in het kamp sterft de man voordat hij Caesar kan spreken.

Wanneer Caesar oprukt, wordt hij in een hinderlaag gelokt door Virodoros. Alex, Enak en Mancios breken uit en trekken naar Camulodunon (Colchester), de hoofdstad van de Trinovanten, om daar hulp te halen. Onderweg weten zij aan de achtervolgers te ontsnappen dankzij de hulp van een vrouwelijke druïde, Brecca. Haar  vader is een van de gijzelaars.

Julius Caesar in een hinderlaag gelokt.

In Colchester herovert Mancios de macht, dankzij het ingrijpen van Alex. Van een partijganger van Cassinos achterhalen ze daar dat Cassinos contact heeft opgenomen met de Gallërs en dat die eveneens naar Engeland komen in de hoop de gijzelaars te bevrijden.

Mancios herwint de macht.

Alex trekt naar het kamp aan de kust, dat overvallen wordt door Brittanniëts en hij kan verhinderen dat de ontsnapte gijzelaars de poorten openen. Caesar, die ontzet is door de Trinovanten, komt op tijd om het kamp te redden.

Het verhaal is historisch te dateren in -54, de tweede invasie van Caesar in Britannië. Caesar was vergezeld van Mandubracius, de koning van de Trinovanten in ballingschap. De tegenstander van Mandubracius, de clanleider/warlord Cassivellanus organiseert het verzet tegen Caesar. In het verhaal wordt Mandubracius Mancios en de usurpator Cassivellanus wordt Cassinos. Dankzij de campagne van Caesar herwint Mandubracius zijn macht. Daarmee eindigt de realiteit. Het verhaal in het boek dat zich afspeelt in Engeland is voor de rest volledig fictief.

De kwalijke rol van Virodoros is al snel duidelijk. Er is niet alleen zijn brutale optreden. Uit de beelden blijkt dat hij onmiddellijk bij de landing de sleutel aan de gijzelaars bezorgt om op het einde van het verhaal te trachten de poorten van het fort te openen. Hij is het ook die de getuige voor Caesar het zwijgen oplegt.(1)

Virodoros bezorgt de sleutel aan de gijzelaars.

Het is duidelijk dat de auteurs zo dicht mogelijk bij de originele Alex-verhalen van Jacques Martin willen blijven. Daardoor is er een overvloed aan tekst, klein geletterd om in de tekstblokken te kunnen passen.

Opnieuw faalt Alex. Hij belooft wel aan Brecca dat hij alles zal doen om haar vader, een van de gijzelaars, te redden, maar hij mislukt hierin.

In het verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de druïden.

Af en toe verschillen beeld en tekst van elkaar. Op pagina 9 varen de schepen al met volle zeilen voor ze in een volgende prent volgens de tekst ontrold worden. Het heideland in de tekst op pagina 24 blijkt een bos te zijn.

Het verhaal verschijnt rechtstreeks als album bij Casterman in mei 2014.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Alex 33: Britannia, p. 6, 15, 20

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman