De eerste uitgave uit 2013 verscheen bij Casterman.

Met het tweeëndertigste album, De Laatste Verovering, treedt een nieuwe tekenaar aan: Marc Jailloux (°1973). Hij startte zijn carrière bij een producent van computerspellen.Vanaf 1998 start hij als striptekenaar. In 2008 treedt hij toe tot de studio van Gilles Chaillet (die lange tijd Lefranc tekende).(1) In 2010 stelt hij aan Jacques Martin een verhaal voor Orion voor: De Orakels dat in 2011 verschijnt. De band met de Martin-clan is gelegd. In 2013 resulteert dat in De Laatste Verovering. Jailloux wordt een van de tekenaars van de reeks. Tot nog toe publiceerde hij zes verhalen. Het scenario is van de Parijse historica Geraldine Ranouil(2), De Laatste Verovering is het enige scenario dat zij voor Alex schreef.

Het verhaal start wanneer Julius Caesar de Rubicon oversteekt. Hij ontmoet Alex en Enak. Hij geeft Alex de opdracht de ring van Alexander de Grote op te sporen. Asham, een gevangene van Caesar, moet Alex leiden. Hij was in het bezit van muntstukken van Alexander de Grote. Caesar stuurt Lucterius mee om Asham te bewaken.

Alex krijgt als opdracht van Caesar de ring van Alexander de Grote te zoeken.

Tijdens de reis naar Bactrië valt het in Byblos op dat Asham in een tempel met veel eer behandeld wordt. Alex is ervan overtuigd dat Asham een geheim draagt. Tijdens een overval wordt opnieuw de bijzondere positie van Asham duidelijk.

Asham in Byblos.

Het dorp (de streek) van Asham wordt geterroriseerd door de rover Rajkhutan. In het dorp vertelt Asham dat hij eigenlijk koning is. Zijn zus is ontvoerd door de rover.

Alex daagt de rover uit. De zus kan ontsnappen. Alex vlucht, valt in een kloof en ontdekt zo per toeval de schat van Alexander.

Alex ontdekt per toeval de schat van Alexander de Grote.

Lucterius, Enak en Sukhya (de zus van Asham) vluchten samen en redden Alex die een uitgang gevonden heeft.

Wanneer Sukhya opnieuw gevangen wordt, beslist Asham zich (en de koningskroon) over te geven. Alex daagt de rover uit. Wanneer die Alex dreigt te doden, verhindert Lucterius dat en wordt hijzelf gedood. Bij een nieuwe poging van de rover steekt Sukhya hem neer (ze was verliefd op Lucterius).

De dood van de roverhoofdman.

Asham vraagt aan Alex het lichaam van Alexander (omwille van de aardschokken) naar een  veilige plaats te brengen. Alex keert zonder ring weer.

De auteurs plaatsen hun verhaal in dezelfde periode als De Verloren Legioenen.(3)

De lijnvoering van Marc Jailloux is zachter dan die van Christophe Simon en Marco Venanzi.

In het verhaal wordt op een geslaagde wijze de verandering in het gedrag van Asham tegenover Alex weergegeven. Van vijandschap evolueert de verhouding naar vriendschap en vertrouwen. Hetzelfde gebeurt bij Lucterius.

In tegenstelling tot de verhalen van Jacques Martin is hier een duidelijke tijdsaanduiding: het begin van de burgeroorlog. Alex ziet hoe Caesar de Rubicon oversteekt.

Het begin van de burgeroorlog.

Merkwaardig is de openingsscène, een overzicht van de toestand in Rome. Over Pompeius wordt gezegd: "In Rome bewaart Pompeius nu al bijna negen jaar de civiele vrede." En over Caesar: "Terwijl Caesar zich in Gallië overlaadt met roem en veroveringen..." De tekeningen hierbij zijn veelzeggend: Pompeius in een vreedzaam decor, het leger van Caesar moordend en verwoestend in Gallië.(4) Het lijkt wel of de sympathie van de auteur meer uitgaat naar Pompeius dan naar Caesar.

Als nieuwe auteur wil Marc Jailloux enerzijds duidelijk aansluiten bij de verhalen van Jacques Martin door gebeurtenissen uit vroegere verhalen in herinnering te brengen, zoals bijvoorbeeld de dood van Crassus (maar explicieter in beeld gebracht).(5) Anderzijds wil hij aantonen dat zijn verhaal een nieuw begin is. Tekenend daarvoor is de atypische coverillustratie: geen scène uit het verhaal, maar Alex in close-up, de blik naar de lezer gericht. Alex nodigt de lezer uit om hem in zijn avontuur te volgen.(6) De reisscène op zee is een rechtstreekse verwijzing naar De Zwarte Klauw, die Marc Jailloux moderniseert met opgesplitste prenten en kortere tekst.(7)

De reis op zee (uit Alex 5: De Zwarte Klauw).

De reis op zee (uit Alex 32: De Laatste Verovering).

Het verhaal verschijnt in maart 2013 rechtstreeks als album bij Casterman.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Marc Jailloux inktte voor Gilles Chaillet De Laatste Profetie 4: Het Verdoemde Boek en het tweeluik Vinci (Wikipedia, gezien op 23 juli 2022).
  2. www.actuabd.com/Quel-avenir-pour-Alix
  3. www.actuabd.com/Quel-avenir-pour-Alix
  4. Alex 32: De Laatste Verovering, p. 3
  5. Alex 32: De Laatste Verovering, p. 6
  6. Marc Jailloux heureux de reprendre le flambeau de Jacques Martin (L'Aventurier - L'Univers de Jacques Martin 9, Édition spéciale - avril 2013)
  7. Alex 32: De Laatste Veroveringg, p. 15
    Alex 5: De Zwarte Klauw, p. 31

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman