De eerste uitgave uit 2012 verscheen bij Casterman.

Het jubileumalbum Het Complot van Baal wordt  gevolgd door De Schaduw van Sarapis. Het scenario wordt verzorgd door François Cortegianni die zijn sporen als scenarist reeds verdiend heeft.(1) Het is het tweede verhaal dat Marco Venanzi tekent met assistentie van Mathieu Barthélemy.

Het album begint met een proloog waarbij een Egyptisch dorp wordt uitgemoord. Het verhaal zelf start met Julius Caesar die aan Alex de opdracht geeft om naar Egypte te reizen om zijn verdwenen zoon Caesarion op te sporen. Alex en Enak weten te ontsnappen aan verschillende aanslagen, zowel in Rome als op zee. Alex en Enak ontschepen buiten Alexandrië en geven zo de indruk dat de aanslag geslaagd is.

In opdracht van Caesar trekt Alex naar Egypte.

Nefrerou, hogepriester van Sarapis, meldt aan Cleopatra (die mee in een complot zit) dat de gezant van Caesar op zee is omgekomen. Wanneer Cleopatra hoort dat die gezant Alex is, gelooft ze Nefrerou niet. Cleopatra is ervan overtuigd dat als Alex de gezant is, het plan tot mislukken gedoemd is.

Cleopatra hoort dat Alex de gezant is.

Na een eerste mislukte poging van Alex om stiekem inlichtingen in te winnen, beslist hij open kaart te spelen en trekt hij naar het koninklijke paleis. Cleopatra verzekert Alex dat de verdwijning bijna is opgelost. Alex heeft een discussie met Nefrerou: Egypte heeft het juk van Rome niet nodig. Cleopatra verklaart dat Caesarion is ontvoerd omdat de grote uitvoer van tarwe naar Rome een tekort veroorzaakt voor Egypte zelf.

Caesarion is ontvoerd omwille van de tarwe-uitvoer naar Rome.

Cleopatra geeft een feest voor Alex. Enak is beste maatjes met een dienares van Cleopatra, Isadora.

Het lijkje van een kind met koninklijke symbolen wordt gevonden. Bij het zien van het kind is Cleopatra eerst ontzet, maar Alex merkt daarna dat Cleopatra opgelucht is. Cleopatra vraagt Alex zo snel mogelijk te vertrekken om Caesar op de hoogte te brengen.

Isadora bemerkt bij het afleggen van het lijk dat het kind niet Caesarion is. Omdat ze niet toegelaten wordt tot Cleopatra, vertelt ze het aan Enak en Alex. Die gaan aan boord van het schip, maar zwemmen terug.

Cleopatra ontdekt dat de hogepriester een poging ondernomen heeft om haar te vergiftigen. Cleopatra beslist om op te treden.

Alex en Enak trekken naar de tempel van Sarapis. Er is een ceremonie aan de gang, waarbij de vermeende dode Caesarion (die verdoofd was) weer tot leven wordt gewekt. Alex maakt het bedrog bekend, maar wordt gevangen door de volgelingen van de hogepriester. Enak ontsnapt met Caesarion, maar wordt daarna eveneens gevat. Op het ogenblik dat men Alex wil doden, verschijnt Cleopatra met haar boogschutters op het toneel. De hogepriester en zijn volgelingen komen allen om. Enak geeft de baby aan zijn moeder.

Alex maakt het bedrog bekend.

Enak beschermt Caesarion.

De hogepriester had het plan om na de dood van Cleopatra en de wonderlijke verrijzenis van Caesarion de macht te verwerven in Egypte via de voogdij over Caesarion.

Opnieuw wordt door Marco Venanzi een detectiveverhaal met de nodige wendingen in beeld gebracht. Van meet af aan is duidelijk dat Cleopatra op de hoogte is van het verdwijnen van Caesarion. Pas op het einde wordt duidelijk hoe het complot in elkaar zit en dat ze in de val dreigt te lopen van de hogepriester van Sarapis. Op het einde van het verhaal wordt de functie van de proloog duidelijk: een dorp wordt uitgemoord om een dubbelganger van Caesarion te vinden.

De introductie van Isadora en het feit dat Enak Caesarion redt en beschermt is een van de elementen die Valérie  Mangin zal gebruiken voor haar reeks Alex Senator.

In de kledij van Cleopatra en Isadora permitteert Marco Venanzi zich wat vrijheid.

Alex voelt de dubbelzinnige houding van Cleopatra goed aan, zoals hij ook in oudere verhalen deed. Er is enerzijds de sympathie van de koningin voor hem, anderzijds is er de koude koningin zonder scrupules om haar doel te bereiken.

In tegenstelling tot de meeste verhalen van Jacques Martin is dit verhaal te dateren. Er is niet alleen de peuter Caesarion (geboren in -47), maar Cleopatra kondigt ook haar vertrek naar Rome aan.(2) Cleopatra vertoefde van -48 tot -44 in Rome en was daar op het ogenblik dat Caesar vermoord werd. In die zin zegt Cleopatra aan Alex: "Vertel Caesar dat ik de orakels geraadpleegd heb. En dat ik ondanks de slechte voortekenen omtrent zijn lot naar Rome zal komen."

Slechte voortekens voor Caesar.

De god Sarapis (in het Nederlands meestal Serapis genoemd) is een godheid die door de Ptolemaeische vorsten in Egypte is ingevoerd.

De Schaduw van Sarapis verscheen rechtstreeks als album bij Casterman in oktober 2012. Het album keert weer naar zijn normale formaat van 48 pagina's met 46 strippagina's.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. François Cortegianni (1953-2022) startte aanvankelijk zijn carrière als scenarist van komische verhalen. Vanaf 1985 schrijft hij ook scenario's voor realistische reeksen. Vanaf 2015 vormde hij met Christophe Alvés een tandem voor Lefranc.
  2. Alex 31: De Schaduw van Sarapis, p. 47

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman