De eerste uitgave uit 2011 verscheen bij Casterman.

In oktober 2011 verschijnt het dertigste album in de reeks Alex, Het Complot van Baal. Het is duidelijk de bedoeling er iets bijzonders van te maken. Michel Lafon, professor aan de universiteit in Grenoble, heeft al voor enkele uitgaven samengewerkt met uitgeverij Casterman. Hij is een bewonderaar van het werk van Jacques Martin. Voor de dood van Jacques Martin vraagt de uitgever aan Lafon om een scenario te schrijven.(1) Zijn project wordt aanvaard. Voor Lafon zijn de eerste acht verhalen van de reeks de belangrijkste van het epos(2) Als tekenaar kiest de uitgeverij voor Christophe Simon(3). Het album is omvangrijker. Het telt vijftig strippagina's in plaats van de gebruikelijke zesenveertig en is uitgebreid met een dossiertje.

Het verhaal start in Pompeï. Alex en Enak zijn te gast bij Marcus Copellius, de nieuwe magistraat van de stad. Op de dorpel van het huis wordt een man vermoord. Hij kan nog net enkele woorden spreken: "Caesar, gevaar, Baal".

De boodschapper van Caesar wordt vermoord.

IJlings vertrekt Alex naar Rome (en mist zo een boodschapper van Caesar, die hem zegt in Pompeï te blijven). Copellius brengt Alex en Enak per schip naar Rome, voor hij naar Spanje zal vertrekken.

In een kelder onder een villa van Scribon in Rome wordt een offer aan Baal gebracht.

Tijdens de tocht van Ostia naar Rome merkt Alex dat het platteland geterroriseerd wordt door de molochisten. In Rome ontmoet Alex Caesar. Caesar belooft bescherming voor Alex. Pompeius beraamd een complot met de molochisten.

Het platteland wordt geterroriseerd.

De hogepriester van Baal ontsnapt aan een hinderlaag, gespannen door de aanhangers van Caesar.

Enak wordt in een hinderlaag gelokt en ontvoerd. Alex trekt naar het huis van Scribon. Zonder veel moeilijkheden raakt hij binnen en vindt de cel van Enak. Wanneer Enak de trap bestijgt naar het afgodsbeeld van Baal, wordt Alex overmeesterd. Het was een hinderlaag gespannen door de hogepriester, die Arbaces is. Een aanval van de mannen van Caesar op de villa zorgt voor de redding van Alex en Enak.

Enak wordt in een hinderlaag gelokt.

Onder dwang van Caesar verlaat Pompeius Rome. Alex en Enak volgen de groep van Pompeius, waarbij Arbaces en Scribon zijn. Op een nacht worden Alex en de zijnen overvallen door Arbaces. Hierbij wordt Arbaces dodelijk verwond, maar het lijk verdwijnt. Alex en Enak trekken verder naar Pompeï.

Arbaces wordt dodelijk verwond.

In Pompeï trekken Alex en Enak opnieuw in bij Copellius, die om een "dringende reden" niet in Spanje is, maar naar huis weerkeerde. Alex ontdekt een bijeenkomst van de samenzweerders van Baal. Met een groep van Caesar worden de molochisten overwonnen. Alex ontmaskert de meester van de molochisten. Het is Copellius.

Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de strijd tussen Caesar en Pompeius, waarbij Pompeius de volledige macht wil veroveren. Michel Lafon situeert zijn verhaal onmiddellijk na het negende album, Het Afgodsbeeld, en laat het daardoor aansluiten bij de eerste acht delen. Een hele reeks scènes verwijst rechtstreeks naar de eerste albums. Het Molochbeeld in de ondergrondse ruimte(4) komt rechtstreeks uit Het Vervloekte Eiland. De molochisten in de ondergrondse ruimte zijn zoals de molochisten in Het Etruskische Graf. De offerscène(5) is een replica van de scène uit Het Vervloekte Eiland. De aanslag op Alex(6) is een kopie van de aanslagen uit De Zwarte Klauw. Nog voor Arbaces zich bekend maakt, weet de trouwe lezer al dat de hogepriester Arbaces is. Hij is duidelijk te herkennen aan zijn kledij wanneer hij de rode tuniek uittrekt.(7) De terugkeer van Arbaces hangt samen met de bewondering van Michel Lafon voor de eerste verhalen, waarin Arbaces steeds optreedt. Arbaces zelf geeft wel een verklaring waarom hij niet dood is. Hij is opgevist na een schipbreuk.(8) Bovendien had ook Jacques Martin in De Val van Icarus Arbaces al laten herrijzen.

Het Molochbeeld uit Het Vervloekte Eiland.

De Molochisten uit Het Etruskische Graf.

Lafon laat een legioen van Caesar oprukken naar Rome, waarna Pompeius Rome verlaat en naar het zuiden trekt. Dit kan zowel een verwijzing zijn naar het begin van de burgeroorlog in -49, als een fantasietje van de auteur om spanning in zijn verhaal op te bouwen, aangezien hij zijn verhaal wil situeren in de beginperiode van de Alex-verhalen, die zich theoretisch allemaal afspelen tijdens de Gallische oorlog.(9)

Christophe Simon hanteert opnieuw de krachtige tekenstijl zoals in zijn vorige afleveringen.

De expressieve, krachtige tekenstijl van Christophe Simon.

Het Complot van Baal is het enige stripscenario dat Michel Lafon schreef. Hij had geen enkele behoefte om nog een verhaal van Alex te schrijven.

Het album wordt rechtstreeks uitgegeven bij Casterman in oktober 2011.

Illustratie van de titelpagina.

Van het album verschijnt in 2011 ook een luxe in harde kaft op groot formaat met een andere coverillustratie en het hele verhaal in zwart-wit met een dossier van 12 pagina's.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Rencontre avec Michel Lafon (Alix Mag', actualité sur l'œuvre de l'univers créé par Jacques Martin, le père d'Alix, Lefranc, Jhen, Orion et Loïs, canalblog.com, interview van 27 juli 2011, geraadpleegd op 5 juni 2022)
  2. Alex 30: Het Complot van Baal, p.53-54, en de geciteerde interviews van de website Alix Mag'.
  3. Michel Lafon, l'interview (Alix Mag', actualité sur l'œuvre de l'univers créé par Jacques Martin, le père d'Alix, Lefranc, Jhen, Orion et Loïs, canalblog.com, interview van 22 november 2011, geraadpleegd op 5 juni 2022)
  4. Alex 30: Het Complot van Baal, p. 9
  5. Alex 30: Het Complot van Baal, p.31, 34
  6. Alex 30: Het Complot van Baal, p. 46
  7. Alex 30: Het Complot van Baal, p. 17
  8. Alex 30: Het Complot van Baal, p. 32
  9. Alex 30: Het Complot van Baal, p. 32

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman