De eerste uitgave uit 2010 verscheen bij Casterman.

Jacques Martin sterft op 21 januari 2010. Hetzelfde jaar verschijnt Het Testament van Caesar. Het verhaal is geschreven en getekend door Marco Venanzi. Het is een origineel verhaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van de synopsissen noch notities van Martin. Vennanzi heeft zijn sporen in de stripwereld reeds verdiend. Hij nam de reeks Roodmasker (1992-2004) over van André Juillar. Vanaf 2008 voegt hij zich bij de ploeg die de erfenis van Jacques Martin in beeld brengt.(1)

Het verhaal opent met Caesar die zijn testament in bewaring geeft bij de Vestaalse maagden. Alex en Enak wachten in de haven op Thessalos van Epidaurus, een Griekse geleerde. Ze zijn uitgenodigd door Galva.(2) Galva heeft twee dochters: Aurelia, die Vestaalse maagd is, en Cecilia. De vrouw van Galva is jong gestorven. Galva heeft de opvoeding van zijn twee dochtertjes toevertrouwd aan zijn zus Faustina en haar man Lucius Severus.Galva en zijn dochters.

Cecilia zal trouwen met Fabio Severus, de neef van Lucius Severus. Galva vraagt aan Enak een portret te schilderen van Cecilia. Terwijl Enak schetsen maakt van Cecilia wordt het gesprek van Alex en Aurelia in de tuin onderbroken door een overval, waarbij Alex gewond raakt. Enak herkent in Perinax, die Alex wou doden, een man die hen bespiedde in de Subura.

's Avonds, tijdens een feest, wordt Cecilia vermoord. Wanneer Thessalos een muntstuk voor het begrafenisritueel in de mond van Cecilia wil plaatsen, ontdekt hij een vreemd voorwerp in de keel van Cecilia. Dat voorwerp blijkt een ringsleutel te zijn voor juwelenkistjes. De sleutel was van Aurelia. Na de overval in de tuin heeft zij de sleutel doorgegeven aan haar zus. De sleutel was die van de koffer waarin het testament van Caesar bewaard werd.


Een overval op Alex en Aurelia.


Een vreemd voorwerp in de keel.

Alex en Enak trekken naar het huis van de Vestaalse maagden om de inhoud van het testament te achterhalen. In het testament wordt Alex aangeduid als erfgenaam. Alex wordt gevangen genomen. Enak ontsnapt. Alex wordt opgesloten in de Mamertijnse gevangenis. Hij wordt ter dood veroordeeld, omdat hij Aurelia, een Vestaalse maagd, omhelsd zou hebben.

Met de hulp van Octavianus kan Alex ontsnappen. Octavianus verklaart dat eigenlijk hij de erfgenaam is en dat het testament een list was om Octavianus te beschermen. Alex hoort dat de valse beschuldiging van Pertinax komt.


Met de hulp van Octavianus kan Alex ontsnappen.

Alex, Enak en Galva nemen Pertinax gevangen en horen zo dat de opdrachtgever van hem de familie Severus was: Felix Severus en zijn zus, de Vestaalse maagd Sylvia.

Alex komt op tijd om Aurelia te redden. In een handgemeen komt Galva om. De ware schuldigen worden gestraft.


Galva komt om.

Marco Venanzi bouwt verder op het werk van Jacques Martin. De karakters van de personages zijn zoals ze in de verhalen ontwikkeld zijn. Galva is de licht ontvlambare, maar trouwe gezel. Hem zijn de wereldse genoegens niet vreemd (cf. De Zoon van Spartacus, De Barbaren). Enak is wantrouwig en artistiek aangelegd.(3) Lidia en Alex zijn goed bevriend.

Het verhaal zelf is opgebouwd als een whodunit met de nodige wendingen. De schijnbare overval op Alex (als partijganger van Caesar), was gericht op Aurelia. De moordenaar Pertinax komt eerst in beeld (gezien door Enak), daarna hoort Alex zijn naam tijdens de overval. Octavianus weet dat Pertinax de valse beschuldigingen aflegde. Door de combinatie van die drie elementen kan Alex Pertinax vatten en zo de waarheid achterhalen. Dankzij het verschil tussen de ontwerpschets en de definitieve tekening van Enak weet Alex dat de ring van Aurelia was en dat zij hem aan Cecilia gaf. Venanzi geeft zelfs in de tekenigen een hint over de ring. In een prent voor de moord, kan men zien dat  Cecilia , verschrikt, de ring van haar vinger trekt.(4)

Venanzi laat Galva omkomen, alhoewel hij een regelmatig weerkerend personage is. Ook hierin volgt Venanzi een gewoonte van Martin om eersteplansfiguren te laten sterven.

In tegenstelling tot bij  Martin is dit verhaal wel min of meer te dateren: Caesar trekt naar Spanje om de strijd aan te binden met de zonen van Pompeius (-45).

Zoals zo vaak bij Martin vinden we ook in dit verhaal een vleugje romantiek en tragiek terug: de soms meer dan vriendschappelijke verhouding tussen Aurelia en Alex, waarbij Enak als engelbewaarder optreedt(5) en Galva die gedood wordt in een beweging om Alex te redden.

De ontwerpschets van Enak is eerst ingekleurd en lijkt al op een definitieve versie, later niet meer.(6) Foutje bij de inkleuring?


De ontwerpschets zonder ring.

Het verhaal geeft aan Venanzi de kans om over de Romeinse cultuur te vertellen, specifieker zelfs over de Vestaalse maagden.(7)

Het verhaal werd rechtstreeks als album uitgegeven bij Casterman in oktober 2010.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Het album De Tempeliers in de reeks De Reizen van Tristan.
  2. Op pagina 4 Galba genoemd.
  3. Ook in Alex 21: De Barbaren is Enak tekenaar van dienst.
  4. Alex 29: Het Testament van Caesar, p. 16, laatste prent.
  5. Alex 29: Het Testament van Caesar, p. 12, 24, 43
  6. Alex 29: Het Testament van Caesar, p. 13, 21
  7. Alex 29: Het Testament van Caesar, p. 12 (voetnoot), 40

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman