De eerste uitgave uit 2009 verscheen bij Casterman.

Ruim een halfjaar na De Duivel van Pharos verschijnt De Verdwenen Stad.(1) Opnieuw is het Patrick Weber die een synopsis van Jacques Martin verwerkt. In tegenstelling tot vroeger, waarbij beginnende tekenaars hun kans kregen, is nu een oude rot, Ferry, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, aan de beurt.(2)

Het verhaal start met Alex en Enak die met een troep onder leiding van centurio(3) Caius Curion door het Amoricaanse (Bretoense) woud trekken, op zoek naar Labienus. Enak heeft een slecht voorgevoel (en een voorspellende droom). Wanneer de troep de zee bereikt, klimt Enak in een hoge boom op verkenning en ziet hij hoe de troep overvallen wordt en gevangen genomen door Galliërs. Hij wil Alex redden.
Terug op de grond, ontmoet hij Antonius, die zegt een Romein te zijn. Antonius weet het wantrouwen van Enak te overwinnen. Samen gaan ze op weg naar het kamp van Labienus. Alex slaagt erin te ontsnappen en doolt door het woud. Enak en Antonius bereiken het kamp van Labienus. Mannen verdwijnen er en de soldaten weigeren het woud nog in te gaan.

De voorspellende droom van Enak.

De uitgeputte Alex bereikt het kamp van Labienus en is op sterven na dood. Dankzij de toewijding van Enak overleeft Alex. Antonius is ondertussen verdwenen.

Labienus had als opdracht naar de heilige stad Tarania te gaan. Alex en Enak trekken op verkenning naar Tarania aan de Bretoense kust. Daar worden ze gevangengenomen en Antonius blijkt Veros te heten.

De opdracht van Labienus: Tarania.

Enak wordt veroordeeld om op het feest van Imbolc(4) te sterven. Cormac, de hogepriester, krijgt van Mellenda, "de meester van de meesters", de opdracht om Alex naar haar eiland Sena te brengen. Daar verneemt Alex hoe de Galliërs hun wijsheid voor de toekomst trachten te bewaren. Alex zal ook een nacht moeten doorbrengen op de Geestenheuvel met het graf van Brennos.

Het archief van de Kelten.

Terwijl Alex daar is, breekt Veros in het graf in. Alex slaat Veros een blauw oog, waarbij een kruik omvalt. Alex wordt beschuldigd van heiligschennis en ter dood veroordeeld.

Op het feest van Imbolc is de hogepriester aanvankelijk afwezig. Veros doet er alles aan om Alex zo snel mogelijk te laten ombrengen. De hogepriester komt op tijd. Hij heeft de halsketting van Veros gevonden in het graf. Veros vlucht, maar wordt neergeschoten.

De hogepriester komt op tijd.

Ondertussen arriveert de vloot van Brutus. Tarania wordt in brand geschoten. Alex trekt naar Sena. Mellenda steekt de rollen met de opgetekende wijsheid in brand en komt om door een speer.

Het idee voor het verhaal is oud. Martin heeft de gewoonte om in interviews aan te geven welke verhalen hij nog in zijn hoofd heeft. Hierbij is een verhaal voorzien in Bretagne waarbij Enak Alex zal redden. Als titel geeft Martin: Het Heilige Meer. Omdat hij die titel al gebruikte voor een verhaal van Orion, wordt de titel gewijzigd.(5)

Ferry slaagt er wel in om een aanvaardbare Alex en Enak te tekenen, maar de algemene stijl blijft onwennig voor Ferry. In sommige tekeningen wordt de kader van de prent doorbroken of worden inzetten getekend in een prent(6), wat Jacques Martin (die deze nieuwlichterij uit het laatste kwart van de twintigste eeuw) nooit zou doen. Op een tekening met een herinnering van Enak wordt het hoofd van een peinzende Enak meegetekend.(7)

Inzetprenten: nieuwlichterij van Ferry.

Lange en korte scènes die zich afspelen op verschillende plaatsen met verschillende personages wisselen af, soms zelfs scènes van slechts enkele prenten. Dit brengt  dynamiek in het verhaal. Zo loopt de vlucht van Alex van pagina 10 tot de twee bovenste stroken van pagina 12. Dan versnelt het ritme van het verhaal. Onderaan de pagina een strook met het wedervaren van Enak. Dat wordt vervolgd op pagina 13 met één prent. Dan vier prenten (zonder dat ze vernoemd wordt) van Mellenda. Gevolgd door twee prenten van Enak en daarna twee prenten van de vluchtende Alex. De onderste strook van pagina 13 is het begin van een langere scène: Enak en zijn aankomst in het kamp van Labienus.

Het verhaal wordt bij Casterman rechtstreeks als album uitgegeven in mei 2009.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. De Franse titel luidt La Cité Engloutie (De Verzonken Stad).
  2. Ferry was onder meer de auteur van  de  reeksen Ian Kaledine en De Kronieken van Panchrysia.
  3. In het album wordt de term "centurion" gebruikt die uit het Frans of Engels is overgenomen en de originele term verdringt.
  4. Imbolc  is een van de vier belangrijke festivals van de voorchristelijke Keltische kalender die wel geassocieerd worden met de vruchtbaarheid van de aarde. Het werd later opgenomen in het Ierse christendom als Saint Birgid's Day met als hoogtepunt van het festival het rooms-katholieke Maria Lichtmis Imbolc (Wikipedia, Ingezien op 23 december 2022).
  5. Jacques Martin, Le Voyageur du Temps (Patrick Gaumer, Casterman, 2021, p. 246)
  6. Alex 28: De Verdwenen Stad, p. 3, 4, 19
  7. Alex 28: De Verdwenen Stad, p. 9

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman