De eerste uitgave uit 2007 verscheen bij Casterman.

Een jaar na Het Was in Khorsabad verschijnt De Iberiër. Het verhaal is getekend door Christophe Simon. Het scenario is geschreven door François Maingoval (die al meewerkte aan het vorige scenario) en Patrick Weber (kunsthistoricus, auteur van romans en scenario's van strips) aan de hand van een synopsis van Jacques Martin.

Het verhaal start met de aankomst van Alex en Enak in Spanje tijdens de burgeroorlog tussen de zonen van Pompeius en Caesar. Caesar schenkt Alex het landhuis van Prago.

Caesar schenkt Alex een landhuis.

Tarago, een Iberisch verzetsstrijder, landt aan de kust. Hij overvalt Alex en Enak. Tijdens de afwezigheid van Tarago weten Alex en Enak zich te bevrijden. Ze trekken naar het kamp van Caesar. In het landhuis van Prago was een kist met goud verstopt, om een bondgenootschap met sommige Spaanse stammen af te kopen. Labienus (generaal van Caesar) verraadt Caesar en trekt naar de broers Pompeius.

Tarago de leider van de Iberiërs.

Alex trekt naar het landhuis om de kist op te halen, maar Tarago maakt de kist buit. Alex ontdekt dat Labienus wapens verkoopt aan Tarago. Tarago wordt gevangen, maar kan ontsnappen met de hulp van zijn zus Celsona die dienst doet in het kamp van Caesar.

Celsona is verliefd op Mandonitos. Deze laatste wil dat de stam partij kiest voor Caesar. Celsona brengt (vermomd) de boodschap over aan Caesar. Enak volgt haar en ontdekt dat de gemaskerde Celsona is. Maar hij heeft ook gezien dat een Iberiër de ontmoeting van Celsona en Mandonitos zag. Alex wil Celsona waarschuwen voor het gevaar.

Tarago beschuldigt Mandonitos van verraad. De meerderheid van de stam volgt echter Mandonitos, die met de stam naar Caesar trekt.

In de slag bij Munda worden de Pompeianen verslagen. Alex vindt een document waarbij Labienus Iberië wil verdelen onder de Pompeiaanse troepen, Alex wil Tarago overtuigen, maar die werpt de kist met goud in de zee en pleegt zelfmoord.

De dood van Celsona.

Opnieuw, in tegenstelling met de traditionele Alex-verhalen, is er een nauwkeurige datering. In de eerste prent al: "46 voor Christus". En in het slot wordt de slag bij Munda in beeld gebracht.

Het is een verhaal vol verraad en wantrouwen, zowel in het Romeinse als het Iberische kamp, waar Alex en Enak moeizaam hun weg zoeken. Labienus verraadt Caesar. Celsona keert zich tegen haar broer Tarago.

Een stukje evangelieverhaal wordt verwerkt. Wanneer Alex en Enak gevangen zijn, wil Tarago weten wat de plannen van Caesar zijn. Hij dreigt Enak de keel over te snijden om Alex onder druk te zetten: "Ik heb al taaiere klanten dan jij doen praten. Hoor je de haan? Nadat hij drie keer gekraaid heeft, sterf je als je gezel zijn mond blijft houden."(1) De haan had vroeger in het verhaal Alex al doen ontwaken.(2)

Christophe Simon hanteert in het verhaal een duidelijke Klare lijn-stijl zoals de leermeester Jacques Martin het albums lang demonstreerde.
Om de authenticiteit van het verhaal te duiden, worden historische noten aangebracht, bijvoorbeeld over de rol van Labienus.(3)

Uitgebreide voetnoten om de authenticiteit te bevestigen.

Het verhaal werd rechtstreeks door Casterman als album uitgegeven in november 2007.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Alex 26: De Iberiër, p. 11. De passage verwijst naar de verloochening van Jezus door Petrus wat in de vier evangeliën wordt verteld.
  2. Alex 26: De Iberiër, p. 9
  3. Alex 26: De Iberiër, p. 17

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman