De eerste uitgave uit 2005 verscheen bij Casterman.

Het is opnieuw twee jaar wachten op het nieuwe album: Roma, Roma... Op een scenario van Jacques Martin en met de steun van Marc Henniquiau tekent Rafael Moralès zijn laatste Alex-verhaal. Martin zag in Moralès zijn opvolger, maar was eveneens van mening dat Moralès ook zijn eigen weg kon gaan.(1) Op eigen scenario creëert Moralès een nieuwe reeks, Hotep, die zich in het Oude Egypte afspeelt.(2)

Het verhaal Roma, Roma... start met een feest in de villa van Quintus Arenus, gehuwd met Julia, om zijn aanstelling tot senator te vieren. Het feest wordt vanuit zee overvallen door een bende onder aanvoering van een man die zich uitgeeft voor Alex. De overvallers moorden de feestvierders uit. Enkel Julia kan ontsnappen. Ze trekt naar Rome om Alex te verwittigen van de overval.

De aanvoerder van de overvallers geeft zich uit voor Alex.

Alex heeft als alibi dat Fulgor(3) bij hem op bezoek was. Alex wordt toch gearresteerd en in de Mamertijnse gevangenis opgesloten. Fulgor gaat naar Corus  Maler(4) en vraagt hem Caesar te verwittigen. Zij zijn ervan overtuigd dat dit alles te maken heeft met een samenzwering om Caesar naar Rome te lokken.

Caesar zet 'molochisten'(5) in om Alex te bevrijden. Alex duikt onder bij Corus Maler.

Alex en Enak trekken naar Rome als toneelspelers. Ze stellen hun wagen op bij het theater van Pompeius. Daar ontdekken ze dat een speler in dat theater, Remus Sulcius, de valse Alex is. Op bevel van Caesar trekt Alex in bij Octavianus en Lidia(6).

Alex en Enak stellen de toneelwagen op bij het theater van Pompeius.

Alex en de molochisten trekken naar het theater van Pompeius. Remus Sulcius kan vluchten.

De dag nadien ontmoet Julia (per toeval) Sulcius. Hij vlucht en neemt een kind mee als gijzelaar. Ook Alex komt daar. Het hoofd van de dragers van Julia blijkt Servio(7) te zijn. Het kind ontsnapt en Sulcius wordt gevat. Onder druk van Caesar laat Pompeius Sulcius vallen en spreekt Alex vrij. Een gladiatorenmeester koopt Sulcius.

Sulcius is (blijkbaar) een uitstekend gladiator en daagt Alex uit in de arena. Alex gaat in op de provocatie. Pompeius, die er alle belang bij heeft dat de waarheid niet aan het licht komt, laat Sulcius neerschieten tijdens het gevecht.

Pompeius laat Sulcius neerschieten.

In de gedachten van Jacques Martin was het verhaal van Roma, Roma... voor een latere datum gepland, na verhalen die later zullen verschijnen. Het idee achter het verhaal zijn de verschrikkingen van een burgeroorlog  die Rome ondergaat, aangewakkerd door Pompeius.(8) Caesar en een "gluiperige Pompeius" zijn in kleinere passages constant aanwezig in het verhaal. Caesar zal zijn overwicht op Pompeius duidelijk illustreren.

Het is een gewoonte dat in de strips die Rafael Moralès tekent personages uit oudere albums weerkeren: Senoris(9) in O Alexandrië, Galva in De Barbaren, Numa Sadulus, Archeloa(10) en Quintus Arenus(11) in De Val van Icarus, Djerkao(12) en Cleopatra(13) in De Groene Rivier. Quintus Arenus en Julia zijn nodig voor de start van het nieuwe verhaal Roma, Roma... De overval op hun verblijf is de start van het verhaal. Dat in dit laatste verhaal Fulgor verschijnt, is begrijpelijk om een alibi te hebben en dat Corus Maler (hoewel die in feite al omgekomen was in Carthago) ingeschakeld wordt om contact te leggen met Caesar is mogelijk. Ook de terugkeer van Octavianus en Lidia is verklaarbaar. Octavianus speelt trouwens in het verhaal, als neef van Caesar, een belangrijke rol. Dat Servio het hoofd is van de dragers van Julia  is totaal onbegrijpelijk.

De terugkeer van Octavianus en Lidia.

Servio (uit Alex 5: De Zwarte Klauw) als hoofd van de dragers van Julia.

Na de verleidingsscène van Cleopatra in De Groene Rivier met Alex in het bad, gaat in dit verhaal de (door Octavianus verstoorde) erotische uitdaging naar Lidia van Alex uit.(14)

De feestscène in het begin van het verhaal is veel soberder dan de scènes die Jacques Martin vroeger zelf tekende.

Merkwaardig is dat de vluchtende en gewonde Sulcius in het slot van het verhaal geen enkele last meer heeft van de wonde. Meer nog, hij is een uitstekend gladiator, een ware kampioen.

Het verhaal verscheen rechtstreeks als album bij Casterman in november 2005.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 1. Le Duel Tintin-Spirou (Hugues Dayez, Luc Pire, 1997, p. 52-53)
 2. De eerste twee verhalen verschijnen in 2007 en 2009 in de collectie Vécu van uitgeverij Glénat. In 2021 geeft Glénat Les Pharaons d'Alexandrie uit. Hierin worden de eerste twee verhalen van Hotep hernomen en een derde verhaal toegevoegd. De verhalen zijn ondertussen (2023) in het Nederlands vertaald door Daedalus.
 3. Uit De Zoon van Spartacus.
 4. Uit Het Spook van Carthago.
 5. Uit Het Etruskische Graf.
 6. Uit Het Etruskische Graf.
 7. Uit De Zwarte Klauw.
 8. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 250)
 9. Uit De Gouden Sfinx.
 10. Uit Een Kind van Athene.
 11. Uit Alex de Onversaagde.
 12. Uit De Prins van de Nijl.
 13. Uit O Alexandrië.
 14. Alex 24: Roma, Roma..., p. 26-27

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman