De eerste uitgave uit 2003 verscheen bij Casterman.

De Groene Rivier verschijnt in september 2003 rechtstreeks als album bij Casterman, twee jaar na De Val van Icarus. Het scenario is van Jacques Martin en Rafael Moralès is opnieuw verantwoordelijk voor de tekeningen. Marc Henniquiau is ook weer van de partij.

Het album opent aan het hof van Cleopatra. Een gezant van Djerkao, prins van Meroë, vraagt Cleopatra te bemiddelen om Enak te laten trouwen met de zus van Djerkao. Cleopatra laat zich daarvoor omkopen.

Cleopatra laat zich omkopen.

Alex en Enak worden door Cleopatra in Alexandrië onthaald. Ze stelt voor dat Alex en Enak naar Djerkao (hij is een vriend) gaan, zonder echte verplichting. Onderweg naar Meroë ontmoeten ze Qa(1) die ze waarschuwt voor de gevaren en raad geeft voor hun verdere tocht.

In Meroë ontmoeten ze prinses Markha, die evenmin zin heeft om te huwen met Enak. Ze ziet meer in Alex. De prinses zal Alex en Enak helpen te ontsnappen. De prinses, Alex en Enak trekken naar het zuiden, naar de stam van de moeder van Markha.

Alex en Enak bij de stam van de moeder van Markha.

Djerkao zet de achtervolging in. Om te ontsnappen, trekken Alex, Enak en Markha de savanne in. Wanneer Enak Djerkao verwondt met een pijl, moet die de achtervolging staken. In de savanne ontmoeten ze Madoo die met een kudde buffels rondtrekt. Hij is verliefd op Markha, maar zij wijst hem steevast af. Ze komen bij een groene rivier en zien kuddes wilde dieren vluchten. Een troep apen wil de mensen in de bossen lokken.

De spanning tussen Markha en Madoo loopt op. Wanneer Markha Madoo neerslaat, drijven de buffels Markha in de slijmerige groene rivier. Markha komt om. Madoo vertrekt.

Markha komt om in de groene rivier.

Er verschijnt een groep monsters met een mensenlichaam en de kop van een varaan). Met de steun van apen en vuur weten Alex en Enak de monsters op afstand te houden. Madoo komt terug en drijft de monsters in de groene rivier waar ze omkomen.

Alex en Enak houden de monsters op afstand.

Met Madoo trekken ze naar de Nijl. Ze weten wel aan Djerkao te ontkomen, maar worden gevangen door slavenjagers. De slavenjager biedt in Alexandrië Alex en Enak te koop aan Cleopatra aan. Ze bevrijdt Alex en Enak en doodt de slavenjager. Alex en Enak ontsnappen aan een aanslag op hen door Ptolemaeus XIII en kunnen met de hulp van Cleopatra naar Rome weerkeren.

In 2000 verscheen het tweede deel over Egypte van De Reizen van Alex, getekend door Rafael Moralès.(2) Het album De Groene Rivier biedt Rafael Moralès de kans om het verhaal te ondersteunen met de decors uit zijn werk over Egypte. Zo komen Alex en Enak in Kom Ombo, Philae en Aboe Simbel.Boven: Aboe Simbel in De Reizen van Alex deel 2. Onder: Alex komt aan in Aboe Simbel.

Alex geeft een verklaring voor de monsters: "Ik heb de indruk dat het overlevenden zijn van een heel oud ras dat een bizarre evolutie doormaakte. De Grieken die ertegen gevochten hebben, noemden hen de Titanen."(3) Het idee om de Titanen in een verhaal te verwerken leefde al langer bij Jacques Martin. In zijn biografie van 1984 kondigt hij dat reeds aan.(4)

Zoals in de vorige verhalen, voert Jacques Martin personages op uit vroegere albums: Djerkao uit De Prins van de Nijl waarin aan Enak een prinselijke status wordt toegemeten, wat mede de motor is van het verhaal en Cleopatra uit O Alexandrië.

De houding van Cleopatra tegenover Alex wordt erg dubbelzinnig. Wanneer ze in O Alexandrië, nadat ze de dienstmaagden heeft weggestuurd die Alex in bad verzorgen, zegt: "Schuif eens op, Alex. Je ziet, de koningin komt aan je voeten zitten"(5), wordt Cleopatra in De Groene Rivier intiemer. Alex zit nu in een groot bad. Cleopatra stuurt opnieuw de meisjes weg. Ze ontkleedt zich en gaat bij Alex in het bad en antwoordt op Alex' vraag hoe hij haar moet bedanken met: "Mij bedanken, lieve Alex, dat is heel gemakkelijk." In het tekstkadertje staat betekenisvol: "En..."  Hoe het intieme moment verdergaat, ondanks de storing van een opwuivend gordijn, is niet helemaal duidelijk. Cleopatra zegt nog wel: "[...] wees niet bang. Ik pas wel op."(6)Een intiem moment dat wordt verstoord.

De vertaler heeft de titel van het album Le Fleuve de Jade in het Nederlands aangepast naar De Groene Rivier.

Onlogische wendingen zijn in het verhaal niet vreemd. Het is niet duidelijk waarom Madoo eerst met zijn kudde vertrekt en nadien weerkeert. Plots duikt Qa op met een vrouw die zijn geliefde is. Kortom, niet het beste scenario van Jacques Martin.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. De vertalers vinden het niet nodig om vroegere albums te raadplegen en enige consequentie in de namen te betrachten.
  2. Uitgegeven bij Dargaud.
  3. Alex 23: De Groene Rivier, p. 33. Trouwens, Jacques Martin maakt meer gebruik van mengvormen tussen mens en dier, zoals de leeuwmannen in Orion 2: De Styx.
  4. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 144)
  5. Alex 20: O Alexandrië, p. 45
  6. Alex 23: De Groene Rivier, p. 44

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman