De eerste uitgave uit 1985 verscheen bij Casterman. Dit is de cover van een latere herdruk waarvan de lay-out geüniformiseerd werd.

Anderhalf jaar na De Keizer van China start in het weekblad Tintin/Kuifje Vercingetorix. Jacques Martin neemt zich voor één album van Alex om de twee jaar te brengen.(1) Het verhaal start in nummer 48 in 1984 en loopt daarna verder van nummer 12 tot 24 in 1985.

Het verhaal opent met Alex en Enak die een bezoek brengen aan de villa van de senator Fulvius Cator aan het Sabatinusmeer.(2) Daar worden ze opgewacht door Numa Sadulus (uit het album Een Kind van Athene) die hen voorstelt aan Pompeius. Omdat Pompeius de triomftocht van Caesar wil dwarsbomen, heeft hij Vercingetorix bevrijd uit de Mamertijnse gevangenis. Alex krijgt de opdracht om Vercingetorix terug naar zijn land, Gallië, te brengen.

Alex aanvaardt de opdracht Vercingetorix naar Gallië te brengen.

Bij zijn aankomst in Marseille kust Vercingetorix de grond.(3) In de eerste stad die ze binnenrijden, loopt het al mis. Galva merkt hen op. Galva krijgt van Caesar de opdracht om hen te onderscheppen. Alex en Vercingetorix bereiken het dorp waar zijn vrouw Ollovia en zijn zoontje Edorix wonen. Ollovia is ondertussen getrouwd met Sevorax. Vercingetorix moet uit het dorp vertrekken.

Vercingetorix met vrouw en zoontje.

Samen met zijn vrouw, zoontje, Alex en Enak trekt hij verder naar Alesia. De Romeinen zitten hen op de hielen, maar dankzij de wolven (uit het album De Verloren Legioenen) en de hulp van Vanik, de neef van Alex (uit De Gouden Sfinx en De Verloren Legioenen), die tot gouverneur is benoemd, slagen ze erin Alesia te bereiken.

De wolven beschermen Alex en zijn gezelschap.

In Alesia graaft Vercingetorix zijn oude wapenuitrusting op. Julius Caesar laat opnieuw de vesting omsingelen. Vercingetorix valt de Romeinen aan. Caesar wil niet dat Vercingetorix gedood wordt. Hij heeft hem nodig voor zijn triomftocht in Rome. Zo raakt Vercingetorix tot de tent van Caesar, waar hij toch gedood wordt.

Vercingetorix wordt tegen de zin in van Julius Caesar gedood.

Alex en Enak worden naar Rome gestuurd met de opdracht een vervanger te vinden die voor Vercingetorix zal moeten doorgaan.

In het verhaal duiken een aantal figuren op uit oudere albums: Galva, Vanik, Numa Sadulus en de wolven. In het verhaal wordt het personage Galva verder uitgediept. Hij is trouw aan zijn vrienden, maar een zekere naïviteit is hem ook niet vreemd.

Opvallend is de evolutie van Vanik tussen het album De Gouden Sfinx(4) en Vercingetorix(5). In De Verloren Legioenen was Vanik nog duidelijk getypeerd als een Galliër(6). In dit verhaal is Vanik een geromaniseerde Galliër. Hij is nu trouwens gouverneur van een stad. Jacques Martin wil zoveel mogelijk van de geschiedenis in beeld brengen. Hier de romanisering van Gallië. Die romanisering gaat vrij snel als men het historische tijdsverloop, twee à drie jaar, bekijkt. Maar De Gouden Sfinx is gestart in 1949, Vercingetorix zesendertig jaar later. Ruim de tijd om te romaniseren.

Alex' geromaniseerde neef Vanik.

De voorstelling van Vercingetorix is totaal verschillend van de tekeningen in De Gouden Sfinx. Jacques Martin baseert zich in dit verhaal op een muntstuk.(7) Vercingetorix was bij het beleg van Alesia een jongeman van rond de dertig. Jacques Martin brengt in dit verhaal een genuanceerder beeld van het beleg en de verovering van Gallië: Vercingetorix offert bij het beleg vrouwen, kinderen en grijsaards op(8), Caesar liet de handen van wie zich overgaf afhakken.(9) Over hoe het de echte Vercingetorix vergaan is na de triomftocht van Caesar (-46) zijn de historici het niet eens. Het was de gewoonte om na de triomftocht de overwonnene om te brengen. Omdat de dood van Vercingetorix in geen enkele bron vermeld is, menen sommige historici dat hij gratie heeft verkregen en zijn laatste jaren doorbracht in een villa. Logischer lijkt het dat Caesar zijn vijand in de Mamertijn heeft laten wurgen.

Vercingetorix op een munt.

Vercingetorix verscheen als album in 1985 bij Casterman. In de tekenfilmserie werd het verhaal omgezet in één aflevering.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 1. Avec Alix: L’Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jacques Martin, Casterman, 2002, p. 153)
  Jacques Martin, Le Voyageur du Temps (Patrick Gaumer, Casterman, 2021, p. 156)
 2. Het meer van Bracciano ten noorden van Rome.
 3. Alex 18: Vercingetorix, p. 7. Inspiratie voor deze onhistorische gewoonte vindt Jacques Martin in de gewoonte van paus Johannes Paulus II die tijdens zijn reizen in elk land waar hij kwam de grond kuste.
 4. Alex 2: De Gouden Sfinx, p. 4
 5. Alex 18: Vercingetorix, p. 33-35
 6. Alex 6: De Verloren Legioenen, p. 42-48
 7. Jacques Martin, Le Voyageur du Temps (Patrick Gaumer, Casterman, 2021, p. 352)
  Een afbeelding van het muntstuk in de Franse Wikipedia, Vercingétorix (wikipedia.org, geraadpleegd op 22 april 2022). De munt wordt bewaard in Département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France.
 8. Alex 18: Vercingetorix, p. 15
 9. Alex 18: Vercingetorix, p. 40

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman