De eerste uitgave uit 1975 verscheen bij Casterman. Dit is de cover van een latere herdruk waarvan de lay-out geüniformiseerd werd.

Het twaalfde verhaal, De Zoon van Spartacus, wordt voorgepubliceerd in Kuifje/Tintin van nummer 42 in 1974 tot nummer 11 in 1975.

Het verhaal is opgebouwd rond Spartaculus, de zoon van Spartacus. Indien  het volk zou weten dat Spartacus een zoon had, zou dat kunnen leiden tot oproer. Maia, de moeder van Spartaculus en geliefde van Spartacus, trekt naar het Forum Romanum. Op het ogenblik dat Maia het volk wil toespreken, weet Alex dat te verhinderen. Alex wil Spartaculus naar barbaarse stammen brengen zodat hij zou kunnen weerkeren naar Thracië, het land van Spartacus. 

Snel wordt de nefaste rol van Maia voor de lezer duidelijk wanneer zij het verminkte bedelaartje, Zozinos, vermoordt. Galva (die al meespeelde in vroegere verhalen) vermoedt  de slechte bedoelingen van Maia en verplicht Fulgor (een medestander van Spartacus die de dans ontsprongen is wanneer het leger van Spartacus werd verslagen en de gevangen slaven gekruisigd werden) om hulp te bieden aan Alex.

De nefaste rol van Maia, altijd bereid om te doden.

Zonder veel moeilijkheden bereikt Alex het Comomeer. Daar worden Alex en zijn gezelschap onderschept door Livio Spura. De op geld belust Maia wil Spartaculus verkopen aan Pompeius of Caesar, wie het meeste biedt. De facto gijzelt Livio Spura het gezelschap. Alex en Enak weten te ontsnappen. Met de hulp van het slavinnetje Sabina en de komst van Fulgor weet Alex de slaven van het domein te mobiliseren om Spartaculus op te halen en naar de barbaren te brengen. Wanneer zij hun plan willen uitvoeren, blijken de wolven elkaar te hebben uitgemoord. Livio Spura is dood, Maia drinkt de gifbeker die Livio Spura had voorbereid. Spartaculus wordt opgenomen door de barbaren.

Spartaculus in de handen spelen van Caesar of Pompeius?

De wolven moorden elkaar uit.

Het verhaal is niet alleen opgebouwd rond het Spartacus-verhaal en de moeilijkheden die zouden kunnen ontstaan wanneer Spartacus werkelijk een zoon had. Jacques Martin zelf laat in het ongewisse of Spartaculus werkelijk de zoon is van Spartacus en Maia. Meer nog, Martin wil afrekenen. Maia beantwoordt aan sommige twijfelachtige en te misprijzen vrouwen die hij gekend heeft. Maia is het type van de stiefmoeder.(1) Historisch gezien kan Spartaculus op het ogenblik dat het verhaal zich afspeelt de zoon van Spartacus zijn. Het is twijfelachtig dat als Spartaculus al zolang samenleeft met Maia hij dan de waarheid niet zou kennen. Maar Martin zelf schrijft dat men nooit zal weten of hij de zoon is van de imperator (titel die Spartacus zich aanmat) of enkel het slachtoffer van een enorm bedrog bedacht door Maia.(2) Daarnaast wil Martin ook de enorme tegenstelling tussen arm en rijk in beeld brengen.(3) De openingsscène  brengt het beeld van  het exuberante feest met overvloed en verkwisting in de villa van Senator Gaius Curio, die aangesteld is tot pretor. Enkele pagina's verder speelt het verhaal zich af in de Subura, een van de smerigste wijken van Rome.Jacques Martin brengt zowel het rijke als volkse Rome in beeld.

Opnieuw brengt Martin een feest in beeld. Het wordt nog uitbundiger in beeld gebracht dan in Iorix de Grote. De scène is rechtstreeks geïnspireerd door Satyricon van Petronius, in 1969 door Federico Fellini verfilmd.

In het verhaal is een rol weggelegd voor Galva. Het personage wordt verder uitgdiept. Hij is een trouwe vriend, maar schuwt de wijn niet.

De Zoon van Spartacus is het eerste verhaal waarin Martin voorzichtig en bescheiden vrouwenborsten in beeld brengt: de bronzen danseresjes op het feest, de zwarte slavin op de achtergrond bij Pompeius en de jeugdige borstjes van Sabina.(4) De gekruisigde slaven worden frontaal naakt in beeld gebracht.

Martin presenteert de overtocht van Alex op het Comomeer filmisch. Vanuit de verte vaart de boot naar de lezer in drie  opeenvolgende prenten.(5)


De overtocht op het Comomeer, een filmische scène.

Het album verschijnt nog in hetzelfde jaar van de voorpublicatie bij Casterman. De uitgeverij geeft eveneens een Latijnse versie uit van het verhaal, Spartaci Filius in 1983. Het verhaal wordt in één aflevering van de tekenfilmserie gebracht.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Avec Alix: L’Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jacques Martin, Casterman, 2002, p. 138)
  2. Avec Alix: L’Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jacques Martin, Casterman, 2002, p. 137)
  3. Jacques Martin, Le Voyageur du Temps (Patrick Gaumer, Casterman, 2021, p. 259)
  4. Alex 12: De Zoon van Spartacus, p. 3, 25, 31 en verdere
  5. Alex 12: De Zoon van Spartacus, p. 28

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2024 - afbeeldingen: © Casterman