Links: De eerste uitgave uit 1958 (Le Lombard, Lombard-Collectie). Rechts: In 1972 verschijnt een heruitgave bij Casterman met hertekende cover, toen nog met een lichtblauwe achtergrond van de titel, vanaf 2008 is die wit..

Na een onderbreking van meer dan drie jaar wordt vanaf het nummer 42 van 1955 (tot nummer 51 van 1956) het vierde verhaal van Alex, De Tiara van Oribal, in Kuifje/Tintin voorgepubliceerd.

De situatie van Jacques Martin is grondig veranderd. In plaats van een vierde Alex-verhaal had Martin een nieuwe held gecreëerd: Guy Lefranc. Het eerste verhaal over die held, Het Sein Staat op Rood, verscheen in Kuifje/Tintin tussen nummer 21 van 1952 tot nummer 31 van 1953. Het verhaal kende onmiddellijk succes. In 1954 ging Martin aan de slag bij de Studios Hergé. Bij de Studios had hij een zeker inkomen en kon hij aan zijn eigen reeksen verder werken.

Het nieuwe Alex-verhaal speelt zich af in een fictieve staat in het Midden-Oosten, die grenst aan het Parthische Rijk. Martin verwijst in zijn tekeningen duidelijk naar het Tweestromenland met Mesopotamische of Perzische stijlelementen of monumenten.(1) De erfgenaam van het staatje, Oribal, is opgevoed in Rome en keert met Alex als begeleider weer naar zijn land.

Het verhaal is dynamisch opgebouwd met de nodige wendingen. Voor het eerst maakt Martin veelvuldig gebruik van lage vignetten over de hele breedte van het blad, waardoor een haast filmisch beeld gecreëerd wordt.(2) Hetzelfde gebeurt wanneer Martin door een afwisseling van beelden  met verschillende plannen en perspectieven de veldslag in beeld brengt.(3)

Afwisseling van beelden: panorama.De wisselingen van beeldplan, perspectief,... bij de veldslag leveren een filmisch beeld.

Opnieuw is Arbaces van de partij. "Sous pression des lecteurs," aldus Martin. Hij neemt zich voor om voortaan aan geen enkel personage nog te veel aandacht te besteden. Hij wil geen aéropage van gezellen van Alex creëren.(4) Bewust laat Martin (op dat ogenblik) Arbaces op het einde van het album omkomen. Hij is zelf de oorzaak van zijn val.(5)

Patrick Gaumer publiceert in zijn boek de synopsis van het album.(6) Daarin krijgen de hovelingen dankzij Arbaces de tiara in handen en zullen een aantal van hen beurtelings de tiara opzetten en krankzinnig worden. Daardoor leidt de druk op de bevolking tot een volksopstand. Het uiteindelijke verhaal is sterker en dramatischer. Door de zucht naar goud steelt Karal, een Parth die Alex gered heeft, de tiara en wordt hij krankzinnig. Door toeval vindt Alex de tiara weer. De opstand tegen Arbaces, die alle touwtjes in het land in handen heeft, broeit reeds. De aankomst van Oribal doet de opstand losbarsten. Dramatisch is de ruil van de tiara tegen Enak, waarbij de verraderlijke Arbaces zelfs voor sommige van zijn soldaten te ver gaat.(7)

Mesopotamische elementen als plaatsaanduiding.Karal wordt waanzinnig.

In dit album ontvoogt Martin zich volledig van  de verplichte Jacobs-invloeden en komt zijn eigen stijl tot ontwikkeling.

Ontwerpschets van de tiara.

Vijfentwintig jaar later zal Martin in het verhaal De Toren van Babel een vervolg breien aan De Tiara van Oribal.

In 1958 wordt het verhaal uitgegeven in de Lombard-Collectie, later hernomen door Casterman. Het verhaal wordt in één aflevering gebracht in de tekenfilmserie.

Illustratie van de titelpagina.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

  1. Alex 4: De Tiara van Oribal, p. 16 (Assyrische koppen), p. 36 (Perzische elementen), p. 64 (Assyrische stieren)
  2. Alex 4: De Tiara van Oribal, p. 3, 11, 15, 16, 19, 21, 37, 42, 52, 57, 59, 60, 63
  3. Alex 4: De Tiara van Oribal, p. 50-51
  4. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 107)
  5. Avec Alix: L'Univers de Jacques Martin (Thierry Groensteen, Alain De Kuyssche & Jaques Martin, Casterman, 2002, p. 109)
  6. Jacques Martin: Le Voyageur du Temps (Patrick Gaumer, Casterman, 2021, p. 135)
  7. Alex 4: De Tiara van Oribal, p. 58

 

Hugo Landuyt © Stripspeciaalzaak.be, 2023 - afbeeldingen: © Casterman