13 x XIII  
Lofrede aan de naïviteit
XIII is vertrouwenspersoon geworden van president Wally Sheridan. Onder het pseudoniem Hugh Mitchell voert hij zijn onderzoek. Maar De Mangoest kent hem onder zijn echte naam: Jason Mac Lane.

XIII 8"In dit album neemt XIII de eerste plaats weer in want de pas verkozen Wally Sheridan stelde aan de persoon die de poging tot staatsgreep heeft verijdeld voor om 'de man van de president' te worden. In werkelijkheid probeert Sheridan zich in te dekken. Hij zei dat als XIII ontdekt waar de gaten in het net zitten, hij ze zal weten te dichten. Sheridan liet zijn tatoeage vande nummer I van de samenzwering uitwissen door een dokter die op raadselachtig wijze verdween... Het tatoeage-idee is geïnspireerd op Alexandre Dumas en getuigt van een grote naïviteit, maar het werkte.
Sinds ik deel uitmaak van de jury van de Prix Diagonale, een stripwedstrijd die elk jaar een Belgische stripauteur bekroont, ontvang ik veel albums om te lezen. Ik constateer dat dit soort naïviteit verdwenen is en plotseling beleef ik er niet zoveel plezier meer aan. Als je graag strips leest, gaat dat gepaard met een zekere onschuld. Er zijn twee soorten lezers: zij die het spel (mee)spelen, en zij die nog steeds een gevoel voor fictie hebben en het patroon van naïviteit accepteren, dat wat er een verhaal van maakt.

Strips zijn veranderd
De strip heeft vandaag zijn bescheidenheid verloren. Van de zestig albums die ik moest lezen voor de jury van de Prix Diagonale, geef ik toe dat ik er nog geen twintig van heb kunnen uitlezen tot het einde. Door het gebrek aan naïviteit waarschijnlijk.
  De strip is veranderd. Er zijn veel autobiografieën en er zijn ook enorm veel romanbewerkingen wat een beetje aangeeft dat er een gebrek aan verbeelding is en dat het iets ernstigs is geworden. Ik zeg niet dat personages zich voortdurend moeten gedragen als Guust Flater, maar voor mij is XIII een spelletje en dat spel bestond uit het trekken aan een touwtje wat het publiek niet verwachtte omdat ik er al aan getrokken had terwijl de lezer verwachtte dat ik aan een ander zou trekken. Dát is het succes van XIII, buiten het talent van William gerekend natuurlijk.
In dit album ontsnapt de Mangoest terwijl maffioso Frank Giordino de baas van de contraspionage wordt. We ontdekken dat Kim een relatie had met Wally Sheridan met wie ze zelfs een kind heeft. XIII kon de man van de president zijn en hij laat dat ook uitschijnen tot hij het complexe van dit verhaal ontdekt. Hij is immers aangevallen geweest en hij weet nog steeds niet hoe en waarom. En dan moet hij nog een moeilijke keuze maken tussen Kim Carrington en Jones.

De computer van de kapitein
Hoe vindt XIII het jacht van nummer I terug? Dankzij Lloyd's. Ik heb eens met mijn vrouw Hugette een reportage gemaakt gedaan op een containerschip tussen de haven van Jakarta, Singapore en Maleisië. Op de computer van de kapitein konden we alle schepen identificeren die ons kruisten. Hij wist via Lloyd's welk model het was, onder welke vlag het voer, wie de reder was, enzovoort, maar niet wat hij vervoerde. Dus Lloyd's kent de exacte locatie van gelijk welke boot ter wereld, inclusief plezierboten als ze verzekerd zijn. Als je daarentegen een bij Lloyd's ingeschreven boot koopt en je verandert de vlag waaronder ze vaart en haar naam, verdwijn je van de radar..."
XIII 8

1991