13 x XIII  
Een vage identiteit
En daar is XIII weer vertrokken op het spoor van Jason Fly, zijn tastbaarste identiteit. Aan het begin van het album komt hij onder de naam van een schrijver, Fleming, incognito een onderzoek uitvoeren in Greenfalls .

"Op het einde van het complot van de XX, bedacht ik me dat ik ondertussen XIII en zijn zoektocht naar zijn geheugen een beetje vergeten was. Dit album is een rustpunt in de Amerikaanse zaak. XIII voert opnieuw een onderzoek naar zijn identiteit en ik ontzeg me de kleine pleziertjes niet om hem die te laten ontdekken. Maar de uitleg die ik geef in het tweeluik Het Dossier Jason Fly en De Nacht van 3 Augustus stel ik pas op het einde aan de orde. We weten nog niet met zekerheid of hij het werkelijk is aangezien hij zich niets herinnert. Men zegt hem: 'je bent dit', 'je bent dat, 'je bent huppeldepup', 'Je bent daar geweest...' Zeke Hattaway, een blind geworden journalist, onthult wie hij is, maar zonder enige garantie. Het gezicht van XIII is veranderd. Het feit dat Maggie hem heeft herkend, terwijl zij zijn vroegere uiterlijk kende, maakt de zaak moeilijker. XIII neemt het pseudoniem van Fleming aan en doet zich voor als een romanschrijver. Dit is natuurlijk een zinspeling op de schrijver van James Bond... De skiscène is een ander persoonlijk pleziertje: het is de enige sport die ik beoefen.
XIII 6
Voor mijn eerste reis in de Verenigde Staten, in 1962, liftte ik of nam ik de bus. Het duurde twee maanden. In het zuiden herinner ik me tijdens een busrit dat ik op de achterbank ging zitten omdat ik wist dat het een lange rit zou worden. De chauffeur kafferde me uit en zei: 'Achterin is voor negers, u zet zich van voor'.

  Het racisme bestond in 1962 in theorie niet meer — Kennedy was in 1961 verkozen. In realiteit bleef het voortbestaan, zo waren er toiletten voor zwarten… Ik ben door New York, San Francisco, New Mexico, Texas, Florida, Georgia, Alabama,... gereisd voor ik terugkeerde naar New York. De plaatsen die in XIII worden gebruikt, zijn gebaseerd op foto's die mijn echtgenote Huguette er later nam. De kerk op de cover en op pagina 24 is getekend naar een foto van Huguette. Ik heb van 1965 tot 1968 gewerkt voor U.S. Steel bij USS Chemicals in Pittsburg. Sinds 1976 heb ik veel met Huguette gereisd. Ik heb ook nog andere reizen gemaakt naar de Verenigde Staten, alles bij elkaar tien keer. En we gaan er binnenkort weer naartoe, naar de westkust want Huguette kent het daar niet.

Toevallige planting
In dit album komt er een kentering. We ontdekken dat er een lacune is van zes jaar in de biografie van XIII. Dat komt later nog van pas. Dat deed ik per toeval. In de film Lethal Weapon legt de zwarte flik, Danny Glover, aan Mel Gibson uit dat hij zijn zolder aan het opknappen is en hij toont hem een nagelpistool. Een uur en twintig minuten later schakelt hij er zijn aanvaller mee uit. Dat is wat men planting noemt. Ik doe integendeel per toeval aan planting terwijl ik denk: 'Ik zie later wel of ik dit kan gebruiken'. In Rood Alarm lees je bijvoorbeeld dat XIII Spaans spreekt. Het was praktisch om hem die taal te laten spreken: de vrouw van William Vance, Petra, is Spaanse.
Ik heb geen enkel opzet gemaakt voor XIII, ik heb geen fiches, niks. Dat komt terwijl ik schrijf. De manier waarop ik een scenario schrijf, is heel helder. Bij elke pagina waar ik aan werk, denk ik: 'Wat zou ik zelf willen dat er met hem gebeurt?'"
XIII 6

1989