13 x XIII  
Het redden van de Amerikaanse democratie
XIII, alias Steve Rowland, maar in werkelijkheid Jason Fly, verijdelde het Rood Alarm-complot door binnen te dringen in de basis SSH1 onder het pseudoniem van financieel analist Jed Olson.*

XIII 5"De identiteitscrisis van XIII wordt al snel ondergeschikt. Achter elke identiteit bevindt zich een andere. Tussen ons en de lezer wordt dit een spelletje. Zijn zoektocht naar zijn identiteit komt sterk naar voor in het begin en op het einde, maar een tiental albums lang spreken we er nauwelijks over. In deze aflevering zijn de opeenvolgende gebeurtenissen met Wally Sheridan een duidelijke zinspeling op de Kennedy-clan. Hij gaat naar de begrafenis van zijn vader en hij verwondt zich in dezelfde omstandigheden als Bob Kennedy die op het juiste moment werd neergeschoten door een moordenaar.

Een ondervraging
Ik had Seven Days in May van Fletcher Knebel en Charles W. Bailey II gelezen. Dat boek vertelt over een complot van rechtse Amerikaanse officieren die een staatsgreep proberen te ondernemen om de macht te grijpen. John Frankenheimer heeft er een film over gemaakt met Burt Lancaster, Kirk Douglas en Fredric March. Ik had dit verhaal opgeslagen in mijn geheugen. De vraag bleef hangen: wat zou er gebeuren met de grootste natie ter wereld als er een staatsgreep plaatsvindt en het een dictatuur wordt?
  Wat ik in dit album wil zeggen, is dat er gevaar dreigt als Amerika rechtser wordt dan het nu is. Ik heb in het algemeen een zeer groot politiek bewustzijn want de politiek beheerst onze samenleving. Het klopt dat ik graag de Amerikanen aanval omdat hun kant 'politie van de wereld' me een beetje ergert, net zoals hun kant 'wij zijn de beste' (wat waar is op heel wat domeinen). Ik beschouw me als centrumrechtse liberaal, maar dat hangt af vanuit welk land je het bekijkt. Mocht ik in de Verenigde Staten wonen, zou ik links zijn... Ik maak geen afrekeningen, ik geef een tweede interpretatie aan wie iets anders in deze strip wil zien dan gewoon ontspanning.
XIII redt in dit album de Amerikaanse democratie. Is dat niet mooi? De verkoop begon met dit album en het vorige te stijgen. Zonder twijfel door de voorliefde van het publiek voor het militarisme, voor het machogehalte: 85% van de XIII-lezers zijn mannen.
In dit album is Armand de Préseau het onverwachte personage. Ik moest een beetje weg van die meegaande Amerikaanse wezens. Préseau vertegenwoordigt het andere kamp, het oude Europa, het opgestoken pinkje bij het theedrinken... Ik vond het prettig om hem op te voeren."

* In dit album heet hij nog Ed Olson, in The XIII Mystery kennen we hem als Jed Olson.
XIII 5

1988