13 x XIII  
Een ingewikkelde stamboom
Een stamboom die teruggaat tot 1905 wordt voorgesteld. De familiesamenstelling bevestigt dat het idee dat Jason de zoon is van Sean Mullway en Carla Giordino.

"In Drie Zilveren Horloges grijpen we terug naar de veronderstelde stamboom van XIII. Sean Mullway vertelt de geschiedenis van zijn familie. Het schema in het begin maakt het de lezer mogelijk om zich terug te vinden in wat de afkomst van XIII zou kunnen zijn als XIII werkelijk degene is die we denken dat hij is. Op dit moment denk ik dat de lezer geen twijfel meer heeft. Hier voelen ze aan dat Jason zijn ware identiteit is. Dit is waar ik, en ik zeg niet dat ik er een fout mee beging, een nieuw raadsel begon dat twee of drie albums nodig had om opgelost te raken. Had ik dit niet gedaan, dan kon ik na The XIII Mystery eigenlijk stoppen.
Maar daar had ik niet echt zin in, de serie liep goed en dus lanceerde ik nieuwe sporen die zijn benut: het vinden van de drie horloges, de schatkist, enzovoort. Het is een zeer goed album, een van mijn favoriete drie.
Ik ben een van de eerste schrijvers die spreken over de rol van de NSA, meer nog dan over die van de FBI of van de CIA. Ten eerste omdat de CIA niks te maken had met XIII. Het had de FBI kunnen zijn, maar die heeft in onze ogen een meer positieve dan een negatieve bijklank. De FBI, dat zijn de NCIS, de superflikken, de antiterroristen in de USA. De FBI werkt niet buiten de landsgrenzen van de USA. De CIA speelt ergens een beetje een voor de hand liggende rol in deze serie, behalve voor wat er gebeurt in Centraal-Amerika. In het begin benadrukte ik de rol van de NSA want die was niet echt bekend bij de lezers. Ik zou graag dat monster met het Big Brother-oog dat ons overal bekijkt willen laten zien. Nu spreekt men er overal over sinds de onthullingen over de Amerikaanse afluisterschandalen. Vroeger tikte men de CIA op de vingers en soms op die van de FBI. Ik wilde het niet doen zoals de anderen door de NSA te nemen. Daarom kregen ze van mij die belangrijke rol toebedeeld.
  De samengestelde boodschap van de drie horloges is een gebruik waarvoor ik me inspireerde op Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn met de drie verborgen boodschappen in de scheepsmodellen, hoewel het bericht in XIII, zoals we kunnen lezen, noch in het Engels noch in het Frans maar in het Gaelisch (opgesteld door een deskundige, overigens geen Ier, maar een Schot, nu goed...). Zoals in Kuifje is er ook een foute interpretatie van het bericht die hen naar het andere eind van de wereld stuurde terwijl de oplossing zich recht voor hun neus bevond.
Voor dit album was William Vance zeer gemotiveerd. Ik had een scenario voor 46 platen uitgeschreven, zoals voor de andere albums, maar er was veel tekst. Hij belde me om te zeggen dat hij er niet uitgeraakte en vroeg me de toestemming om het verhaal aan te passen naar 52 platen. Het is het enige album in de serie dat zo lang is."
XIII 11

1995