Napoleon Bonaparte
NAPOLEON IN DE STRIP
Op 18 juni 2015 werd de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo herdacht. De Franse generaal / eerste consul / keizer Napoleon Bonaparte leed er zijn ultieme nederlaag en de politieke kaart van Europa werd drastisch hertekend. Psychiatrische patiënten die zich — dikwijls met een papieren hoedje op het hoofd — Napoleon wanen, is een vaak voorkomend cliché in stripverhalen. Voor andere Nederlandstalige albums en reeksen met een grote of kleine rol van Napoleon of strips die zich in de napoleontische tijd (1799-1815) afspelen, is dit een (onvolledige) verzamelpagina.

Klik verder naar:
 


Antichrist ANTICHRIST
(Vladimir Aleksic + Bruno Falba)

1798, Egyptische veldtocht van Napoleon Bonaparte. Onder het mom van een Franse expeditie om de Engelsen de weg naar India af te snijden, gaat de generaal op zoek naar een reliek dat werd achtergelaten door de hospitaalridders en de tempeliers toen ze het Heilige Land moesten ontvluchten. De vijand van de Kerk wordt door de monarchieën beschouwd als de antichrist. De opperbevelhebber van het leger in het Oosten verwerpt dit absurde idee, maar de achterdocht is hardnekkig en de twijfels blijven. Wat zoekt hij echt in Egypte? Waarom laat hij zich omringen door vrijmetselaars? Waaruit bestaat die schat die vijfhonderd jaar eerder verborgen werd door de tempeliers onder Saint-Jean-Acre... En wat ambieert Bonaparte deze keer?
2 albums verschenen bij Saga Uitgaven, collectie Geheime Dagboeken van het Vaticaan, 2010-2011

Antichrist
NAPOLEON EN DE ORDE VAN MALTA
Uit de eerste kruistocht kwamen twee religieuze en militaire orden voort: de tempeliers en de hospitaalridders van Sint-Jan van Jeruzalem, de latere Orde van Malta of de Maltezer Orde. Ze kwamen aan die naam door de terbeschikkingstelling van het eiland Malta door keizer Karel V in 1522. In 1798 maakte Napoleon zich van het eiland meester. Hij had een hekel aan dergelijke religieuze ridderordes, maar in 1800 speelde hij Malta weer kwijt aan de Engelsen. De Maltezer Orde bestaat nog steeds, met zetel in Rome, en legt zich toe op liefdadigheid.
Meer weten? Klik hier!


Arno ARNO
(André Juillard / Jacques Denoël + Jacques Martin)

Juli 1797, Bonaparte, die nog maar een vurig en eerzuchtig generaal is, trekt Venetië binnen. De stad der Dogen vreest voor haar toekomst. Ze doet alles om haar veroveraar te vleien. Een groep van samenzweerders, de Rode Schoppen genoemd, aarzelt na al dit uiterlijke vertoon niet om aanslagen te plegen. Hun doel: de dood van de leider van het Franse leger. Arno Firenze, jonge muzikant en Venetiaan in hart en nieren, wordt door omstandigheden de redder van Bonaparte. Complotten, viendschap, achtervolgingen en opstand maken deel uit van het lot van Arno. Dat alles in de schaduw van de toekomstige heerser over Europa.
6 albums verschenen bij Glénat, 1986-1999


Avonturen van de Guerrilleros AVONTUREN VAN DE GUERRILLEROS
(Bernet Toledano + Andrade)

Komische kortverhalen ten tijde van de bezetting van Spanje door het leger van Napoleon.
2 albums verschenen bij De Schorpioen / De Vrijbuiter, 1972


Bakelandt BAKELANDT
(Hec Leemans + Daniël Janssen / Hec Leemans)

Het hoofdpersonage Lodewijk Bakelandt is gebaseerd op de West-Vlaamse, historische roversbendeleider Ludovicus Baekelandt. Hij ontsnapt aan de bloedwet in 1799 en dus aan een verplichte inlijving in het Franse leger en trekt zich terug in het uitgestrekte Vrijbos. Daar levert hij met andere deserteurs en rovers strijd tegen de Franse bezetters, in het bijzonder tegen de verraderlijke commandant Raoul De Crèvecœur. Hand- en spandiensten levert hij met de knappe rosse en vrijgevochten Rooie Zita, zijn luitenant Pé Bruneel en de gebochelde spion Pier den Bult vaak voor Charles Schulmeister, de Oostenrijkse top- en dubbelspion van Napoleon Bonaparte. Ook met deze laatste krijgen Bakelandt en zijn kornuiten af en toe, rechtstreeks en onrechtstreeks, te maken.
96 albums verschenen bij Uitgeverij J. Hoste / Standaard Uitgeverij, 1978-2006

BakelandtNAPOLEON IN BELGIË
Wanneer Napoleon in 1799, na zijn staatsgreep, staatshoofd werd, behoorden onze streken al sinds 1794 tot het Franse grondgebied. Napoleon moest tegenover de Franse natie zweren om het nooit af te staan. Tijdens zijn heerschappij bezocht hij meermaals België: Antwerpen, Gent, Oostende, Luik en andere steden, met name voor verdedigingswerken en invasieplannen.
Meer weten? Klik hier!


De Bank DE BANK
(Julien Maffre + Pierre Boisserie / Philippe Guillaume)

Het verhaal begint in 1815, in Londen waar bankier Nathan Rothschild in hoog aanzien staat. Hij maakt zijn fortuin door te anticiperen op de nederlaag van Napoleon bij Waterloo. De Française Charlotte verdient de kost als dame van lichte zeden in het huis van Lady Redbush en heeft moeite met haar vaste klant Lord Milligan. Jacob Rothschild, de broer van, wil haar graag als maîtresse hebben. Charlotte en haar broer Christian hebben hun familiebezit in Frankrijk verloren door de opkomst van Napoleon Bonaparte. Hun doel is om terug te gaan naar Frankrijk. Een van de manieren om aan geld te komen, om daarmee te beleggen op de beurs, is het te gaan halen bij mensen die het in hun kluis hebben liggen.
6 albums verschenen bij Dargaud, 2015-2017

De BankNAPOLEON EN DE BEURS
De in Duitsland geboren Joodse bankier Nathan Rothschild wist dat kennis macht is. In Engeland maakte hij zijn fortuin, maar dat kon beter. Hij stuurde een vertrouwensinformant naar het slagveld van Waterloo. Daardoor bereikte hem het nieuws over de overwinning van de Engelsen veel sneller dan de koerier van overwinnaar hertog Wellington. Hij liet op de Londense beurs uitschijnen dat Napoleon gewonnen had, waarop er massaal staatsbons werden verkocht terwijl Rotschilds agenten ze opkochten. Hij vertwintigvoudigde er zijn fortuin mee en verrijkte er in één klap de puissant rijke bankiersdynastie van de Rothschilds mee... Al wat je nu hebt gelezen, is echter schromelijk overdreven. Bovenstaand verhaal maakte deel uit van een anti-Joods, Frans pamflet en werd daarna zodanig vaak overgenomen en geciteerd dat het voor waarheid doorging.
Meer weten? Klik hier en klik hier!


Beelden uit de Wereldgeschiedneis BEELDEN UIT DE WERELDGESCHIEDENIS - DE TIMOERS
(Sirius + Xavier Snoeck)

Van de prehistorie tot recentere tijden was er altijd wel een nazaat van het geslacht Timoer aanwezig in belangrijke historische periodes. In deel 30, De Terugtocht, vinden we Timoer terug in het leger van Napoleon tijdens diens veldtocht in Rusland (1812).
1 specifiek album verschenen bij Dupuis, 1992

Beelden uit de Wereldgeschiedneis
DUELLEREN ONDER NAPOLEON

Het militair reglement onder Napoleon verbood tweegevechten tussen militairen, maar uit memoires leren we dat de minste aanleiding volstond om elkaar achter bomen of struiken met een sabel te lijf te gaan. Enerzijds diende een duel om respect of genoegdoening af te dwingen na een belediging, anderzijds kwam het ook vaak door verveling in kampementen in afwachting van een veldslag.
Meer weten? Klik hier!


Berezina BEREZINA
(Ivan Gil + Frédéric Richard naar de romans van Patrick Rambaud)

Het verhaal, dat vanuit meerdere perspectieven verteld wordt, begint meteen na de Slag bij Borodino (7 september 1812) of de Slag bij de Moskova, zoals de Fransen die noemen. Akkoord, we krijgen af en toe wel een paar gevechten, maar alle aandacht gaat naar de grootse ellende van het Franse leger na hun bezetting van Moskou een week na Borodino. Niet alleen ging de stad voor driekwart in vlammen op, maar verloren de Fransen er kostbare tijd, waardoor ze verplicht werden om hun terugtocht op 18 oktober in bar winterweer aan te vatten. En dat laatste is een understatement dat kan tellen! Het was koud, onmenselijk koud en de honger was groot, afschuwelijk groot, waardoor het leger alleen nog maar dacht aan overleven ten koste van alles en iedereen. Vallende soldaten werden ter plekke van hun kledij beroofd, bij paarden die moedeloos voortsjokten, sneed men lappen vlees uit hun achterste, omdat de dieren door de kou toch niets voelden. De ene soldaat at paardenvlees, anderen zouden zich te goed gedaan hebben aan mensenvlees. Het eens zo fiere leger van de keizer, dat vermoedelijk rond de vijfhonderdduizend manschappen telde (andere bronnen houden het op bijna zevenhonderdduizend!), was bij de oversteek van de Berezina op 25 november gereduceerd tot een kolonne van nauwelijks vijftigduizend haveloze armoezaaiers. En zelfs toen was de ellende voor het getergde leger nog niet voorbij...
3 albums verschenen bij Microbe, 2018-2019


Bruce J. Hawker BRUCE J. HAWKER
(William Vance + William Vance / André-Paul Duchâteau)

Aan de andere kant van de Noordzee ontplooit het Britse rijk eveneens haar machtspositie. Rond 1800 is de Britse marine, de Royal Navy, op haar hoogtepunt. Het is de tijd waarin de grote zeeheld Horatio Nelson zijn onsterfelijke roem vergaart en Bruce J. Hawker over de wereldzeeën zwerft! Deze luitenant van de Royal Navy is het slachtoffer van onrecht en zal zijn eer verdedigen, aan de dood en de galeien ontsnappen, complotten verijdelen en een knappe Andalousische redden die zijn liefhebbende handlangster wordt.
7 albums verschenen bij Le Lombard, 1985-1996 en 2 integrales bij Saga Uitgaven, 2016


Bud Broadway BUD BROADWAY
(Eric Heuvel)

Nederland wordt bezet door de Duitsers. Op Nederlands-Indië worden alle Duitsers gevangengenomen en door ongelukkig toeval ook Professor Quadflieg. Bud, Sue en Harvey proberen hem te bevrijden. Ondertussen gaan ze op zoek naar de schat van Raffles. Achternagezeten door de Franse adel proberen ze de kroonjuwelen te bemachtigen. Maar of dat lukt? Het album bevat een terugblik op Napoleons ontmoetingen met de voormalige Britse gouverneur van Java ten tijde van Napoleons ballingschap op Sint-Helena in 1816. De voormalige keizer is op vier prentjes op drie pagina's in beeld.
1 specifiek album verschenen bij Boumaar, 2002


Dubbelmasker DUBBELMASKER
(Martin Jamar + Jean Dufaux)

Parijs, 1802. Napoleon Bonaparte regeert met harde hand over Frankrijk. Maar zijn lusten deelde hij met de knappe Opale. Helaas voor de consul is zijn nachtsnoepje ervandoor met een reisetui met geheime dubbele bodem. Slechts één man kan het kleinood discreet terugvinden, La Torpille, de reizende ster van de lokale onderwereld. In die schimmige schaduwwereld tot in de coulissen aan het hof van Bonaparte, speelt de rest van de reeks zich af tot en met zijn overweldigend in beeld gebrachte kroning tot keizer in 1804.
6 albums verschenen bij Dargaud, 2004-2013

Dubbelmasker
DE KRONING VAN NAPOLEON
Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer. Dat gebeurde met de nodige pracht en praal in de Notre-Dame in Parijs. Het verloop van de kroning regisseerde hij zelf om zo paus Pius VII buitenspel te zetten zodat Napoleon zich niet als ondergeschikte van de katholieke kerk zou presenteren.
Meer weten? Klik hier!


Empire EMPIRE
(Igor Kordey + Jean-Pierre Pécau)

1815. Ergens tussen Benares en Calcutta. Wellington wordt bijna de zee in gedreven. Op nog slechts een smalle strook land aan de wetselijke grens van Bengalen (tussen de Ganges en de Himalaya) houden de Engelsen nog stand. Daar zal Napoleon voor het eerst worden verslagen tijdens een slag die wordt geleid door een nieuwe Engelse generaal van wie niemand iets weet. Behalve dat hij nooit zijn hermetisch afgesloten en zwaar bewaakte wagen verlaat.
3 albums verschenen bij Silvester, 2007-2008

EmpireNAPOLEON EN LUCHTBALLONNEN
In deze trilogie gaan de auteurs ervanuit dat Napoleon wél kon doorstoten naar Constantinopel (het Ottomaanse rijk) en India (gekoloniseerd door de Britten). Luchtschepen en luchtballonnen komen veel voor in deze reeks. In realiteit zetten Franse revolutionaire legers luchtballonnen effectief in bij hun oorlogsvoering. Napoleon zelf zag er niet veel heil in. Tijdens zijn voorbereidingen voor de invasie van het Verenigd Koninkrijk heeft hij wel een speciaal korps opgericht met het vage idee om troepen te laten landen over het Kanaal als een soort paracommando's avant la lettre. Hij gebruikte hierbij de talenten van de onvervaarde Sophie Blanchard. De door Napoleon geprefereerde manier van oorlog voeren, was die van de snelle marsen en bliksemaanvallen. Het moeizame proces van luchtballonnen en de logistiek die daarmee gepaard ging, lagen hem niet.
Meer weten? Klik hier!


François Jullien FRANÇOIS JULLIEN
(Martin Jamar + Franklin Dehousse)

Begin negentiende eeuw. Het rijk van Napoleon krijgt langzaam aan klappen te verwerken. In het hart van het huidige België is François Jullien, de rokkenjagende zoon van een revolutionair, verliefd op Catherine. Haar ouders zien liever een andere partij voor haar. Op de koop toe weigert François dienst te nemen. Als réfractaire (dienstweigeraar) wordt hij door de politie achterna gezeten. Sindsdien krijgt hij onvrijwillig noties van allerhande samenzweringen en wint hij een andere identiteit als ridder D'Albret. Zijn verworven kennis doet hem een paar groten der aarde ontmoeten.
5 albums verschenen bij De Spiegel / Arcadia vzw, collectie Arcadia Archief, 1986-2013

François Jullien
NAPOLEON EN DE LOTELINGEN
Door de verliezen van manschappen in Napoleons continue oorlogsvoering was er een massale aanvoer nodig van nieuwe rekruten. Het Franse rijk ging over op lottrekking. Wie een laag nummer trok, moest onmiddellijk in dienst, tenzij hij beantwoordde aan een specifieke uitzonderingsmaatregel. Toch ontsnapten vele lotelingen door simpelweg te deserteren of niet op te dagen. Deze réfractairs of dienstweigeraars werden bestraft.
Meer weten? Klik hier!


De Geheime Driehoek - Hertz DE GEHEIME DRIEHOEK - HERTZ
(Denis Falque / Christian Gine + Didier Convard / Éric Adam)

Napoleon Bonaparte was een logebroeder en in deze spin-off van De Geheime Driehoek zijn de laatste twee delen aan Martin Hertz' voorvader André gewijd. In diens dagboek ontdekt Martin dat André de Schaduw van de Adelaar was, de persoonlijke spion van Napoleon Bonaparte. Zijn verhaal begint op 16 juni 1815. In de Tower van Londen bespiedt André Hertz enkele leden van de Britse regering die een perkament uitwisselen dat Bonaparte naar de eindoverwinning zou kunnen leiden. Hertz demonstreert zijn spionagetalent en slaagt erin om met het document weg te komen. Nu moet hij het nog naar Napoleon brengen, voor die in Waterloo te pletter loopt op de legers van de Geallieerden. Daarvoor moet Hertz door de gevechtslinies zien te glippen.
5 albums verschenen bij Glénat, 2006-2015

De Geheime Driehoek - Hertz
NAPOLEON EN DE LOGE
Niet alleen Napoleon, maar ook zijn broers Jozef en Lodewijk waren vrijmetselaars. Napoleon droeg loges nochtans geen warm hart toe. Maar hij wilde hen best gedogen zolang hij zelf maar erkend werd als een leider. Onder Napoleons heerschappij vermenigvuldigde het aantal loges in het Franse keizerrijk spectaculair. De loge verrees daarmee uit zijn as, toch in de tot het Franse imperium behorende landen.
Meer weten? Klik hier!


Geschiedenis in Beeldverhalen: Surcouf GESCHIEDENIS IN BEELDVERHALEN:
SURCOUF

(Victor Hubinon + Jean-Michel Charlier)

Voordat Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier hun Roodbaard te water lieten, brachten ze al het leven van een andere kaper in stripvorm. Meer bepaald een biografische strip over de historische kaperkapitein Robert Surcouf, die vooral tegen de Britten op zee streed. Tussen 1805 en 1806 had hij het schip de Napoléon onder zijn commando. In 1815 kwam hij kort in dienst van Napoleons leger als officier nadat hij in 1803 een eerste keer een officierstitel van Napoleon weigerde.
3 albums verschenen bij Dupuis, 1952-1953/1981-1982


De Geschiedenis van de Mensheid in Stripverhalen DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID IN STRIPVERHALEN: FRANKRIJK II
(Eugenio Zoppi + Alberto Cabado)

Dit eenenwtintigste mini-album in de historisch verantwoorde reeks focust zich specifiek op de Franse Revolutie en het tijdperk van Napoleon daarna.
1 specifiek album verschenen bij Edito-Service, 1984


Hansje HANSJE
(Berck + Yves Duval / Jacques Acar)

Hansje is een jonge tamboer in het keizerlijke leger van Napoleon. Met zijn goede vriend Botermans, een sergeant in dezelfde eenheid, neemt hij deel aan verschillende campagnes van Napoleon, in bijvoorbeeld Spanje en Egypte, en zelfs tot in Amerika. Ze verijdelen allerlei complotten van spionnen en intriganten.
9 albums verschenen bij Le Lombard, collecties Pourquoi PasFavorietenreeks en Collectie Jong Europa, 1963-1973 + Hansje integraal, Bonte, 2016

Hansje
'KLEINE' NAPOLEON EN DE VROUWEN
Napoleon knijpt in de wang van Napoleon. Het is een knipoogje naar hoe hij omging met zijn vrouwen (echtgenotes, minnaressen en tutti quanti). Hij zou hen vaak speels in de wangen hebben geknepen. Daar ging een zeker meerderwaardigheidscomplex mee gemoeid, want hij liep niet hoog op met de andere sekse. Dit gezegd zijnde, het Napoleoncomplex, waarbij drift en meerderwaardigheidsgevoel als compensatie geldt voor een kleine gestalte, slaat nergens op. In werkelijkheid mat Napolon 1,70 meter. Door een rekenfout tussen de Britse en de Franse lengtemaat inch werd hij kleiner voorgesteld. Kwam goed uit voor de Britse propaganda die dankbaar gebruik maakte van een karikaturale voorstelling van Napoleon als klein, agressief mannetje.
Meer weten? Klik hier en klik hier!


Soldaten van Napoleon HASSAN EN KADOER:
SOLDATEN VAN NAPOLEON

(Jacques Laudy + Jacques van Melkebeke)

In feite het derde en ook langste verhaal van Hassan en Kadoer dat in de jaren 1950 en 1951 in het weekblad Kuifje verscheen. De twee jongens komen uit een sprookjesachtig land van Duizend en Eén Nacht. Ze kunnen in de tijd reizen en belanden zo, op 21 juli 1798, op het historische moment waarop generaal Bonaparte strijd zal leveren tegen de verschrikkelijke mammelukken van Mourad Bey. Hassan en Kadoer bevinden zich tussen twee vuren en worden weldra lijfwachten van Napoleon, wiens leven ze meerdere keren redden. Ook diverse complotten van de royalistische graaf van Montbidon weten ze te verijdelen.
1 album verschenen bij Brabantia Nostra, collectie Ciso, 1974


Herinneringen aan de Grande Armée HERINNERINGEN AAN DE GRANDE ARMÉE
(Alexis Alexander + Michel Dufranne )

In het eerste verhaal volgen we de Belg Marcel Godart, wiens wedervaren in de Poolse campagne geschetst worden tegen de historische werkelijkheid. 1802 - Wraak voor Austerlitz! toont het wel en wee en de barre omstandigheden waarin Napoleons trots de Oost-Europese koude en modder moesten trotseren. In de daaropvolgende albums vinden we Marcel en de rest van zijn Band of Brothers terug op andere strijdtonelen, in 1808, 1809 en he tvermaledijde jaar 1812 waarin de Fransen het opnemen tegen de Russen.
4 albums verschenen bij Daedalus, 2009-2012

Herinneringen aan de Grande Armée
NAPOLEON TEGEN DE RUSSEN
Zowel Adolf Hitler als Napoleon beet zijn tanden stuk op de Russische overlevingskracht en weerstand en de barre weersomstandigheden. Na vele lotingen in het Franse keizerrijk en de overwonnen staten stond er in juni 1812 een immens leger klaar van zo'n zeshonderdduizend man (afhankelijk van de bron wordt er niet op een honderdduizendtal gekeken), het zogenoemde Grande Armée. De Russen pasten de techniek van de verschroeide aarde toe waardoor het Franse leger grote tekorten aan voedsel had. De Russen gaven zelfs het door de Fransen ingenomen Moskou op die ze in brand staken. Een overgave van de Russen kwam er niet, een noodzakelijke terugtocht van de Fransen wel. Van het Grande Armée kwam amper een tienduizendtal in leven terug.
Meer weten? Klik hier
en klik hier!


Historische Personages: Napoleon Bonaparte HISTORISCHE PERSONAGES:
NAPOLEON BONAPARTE

(Jean Torton + Pascal Davoz)

Historisch accuraat vertelde biografie van Napoleon Bonaparte, van zijn studies tot zijn gifdood op Sint-Helena waar hij in verbanning leefde na zijn nederlaag in Waterloo. De vier albums verschenen in de overkoepelende reeks Historische Personages waarin ook al aandacht ging naar Alexander de Grote, Cleopatra en Nero. Hun leven paste in telkens amper één deel.
4 albums verschenen bij Casterman, 2010-2015+ integrale editie, Casterman, 2021

Historische Personages: Napoleon Bonaparte
NAPOLEON DAAGT UIT
Na zijn ontsnapping uit ballingschap op het eiland Elba begaf Napoleon zich op de Alpenroute (tegenwoordig de Route Napoléon genoemd) om naar Parijs te gaan. De Franse koning Lodewijk XVIII wilde daar een stokje voor steken en gelastte een bataljon om de voormalige keizer te arresteren of zelfs neer te schieten. Maar eenmaal Napoleon in Laffrey voor het bataljon van de royalisten stond, sprak hij hen aan met de woorden: "Soldaten, ik ben jullie keizer! Herken mij! Als iemand zijn keizer wil doden, hier ben ik!" Daarop legde het geëmotioneerde bataljon de wapens neer.
Meer weten? Klik hier!


Ik Napoleon... IK NAPOLEON...
HET EGYPTISCHE AVONTUUR

(Thierry Gioux + Luc Dellisse)

Een jonge officier, slank en snel, ziet hoe de avond valt over de rede van Toulon: het is Bonaparte, aan de vooravond van de expeditie naar Egypte. Hij kent de moeilijkheden die hem wachten, maar de roep van de Oriënt, de drang zich te onderscheiden en het vertrouwen in zijn goede gesternte hebben hem aangezet de stap te wagen, Hij is dan nog geen 30 jaar. Aanschouw hem aan het hoofd van een gemengde vloot, beladen met soldaten maar ook met kunstenaars en wetenschappers. In de schaduw van de piramiden loert het gevaar. De val kan ieder moment dichtklappen. Bonaparte zelf doet ons verslag tussen de gevechten.
1 album verschenen bij Le Lombard, collectie Verhalen en Legenden, 1993


Illustrated Classics ILLUSTRATED CLASSICS: WATERLOO
(Graham Ingels naar de roman van Émile Erckmann en Alexandre Chatrian)

Dit is een bewerking van de roman Waterloo (1865) door het Franse schrijversduo en Émile Erckmann en Alexandre Cahtrian. Net zoals in de verstripping in de collectie Toppers in Strip vertolkt horlogemaker Joseph Berta de hoofdrol door wiens ogen we de slag bij Waterloo meemaken.
1 specifiek album verschenen bij Classics Nederland, 1957/1964


Jommeke JOMMEKE
(Jef Nys)

Niet Napoleon Bonaparte, maar toch diens fameuze hoed vormt het hoofdonderwerp van Jommeke 61: De Hoed van Napoleon. In het museum van Fontainebleau wordt de hoed van Napoleon op klaarlichte dag gestolen! De dief vlucht weg en wordt achternagezeten door de politie. Per toeval komt de hoed in Zonnedorp terecht, bij Jommeke. Slaagt onze jonge held erin de dief te slim af te zijn en de hoed terug aan het museum te bezorgen? Of blijft de hoed in de klauwen van de doortrapte dief?
1 specifiek album verschenen bij Het Volk / Ballon Comics, 1973

Jommeke
DE HOED VAN NAPOLEON
Al even beroemd als Napoleon is zijn eigen hoed (een steek eigenlijk) en de dwarse manier waarop hij die droeg. Van die steek waren de voor- en achterzijde van de hoedrand omgeplooid. Napoleon droeg er zo veel tijdens zijn leven, maar z
e worden zelden te koop aangeboden. In totaal zijn er negentien authentiek verklaarde steekhoeden in omloop. Voor een exemplaar uit de collectie van de prinselijke familie van Monaco had een Zuid-Koreaanse verzamelaar in 2014 een kleine 1,9 miljoen euro veil.
Meer weten? Klik hier!


Jos Beaugard JOS BEAUGARD
(Majo + Thomas Mosdi)

De napoleontische oorlogen houden Europa in hun greep. Zodra de drijvende forten hun boordkannonnen over en weer laten braken, realiseren de zeelui zich dus één ding: het zoute water waarop ze drijven zal geen soelaas bieden eens alles om hen heen brandt. Zich overgeven is een evidente keuze. Eenmaal in gevangenschap lijken de grootste moeilijkheden nog maar te beginnen. De toenmalige krijgswet — aan beide zijden trouwens — voorziet alle officieren van de morele plicht om uit gevangenschap te proberen ontsnappen. Luitenant Jos Beaugard weet dus wat hem te doen staat.
1 album verschenen bij Dark Dragon Books, 2018


De Kiekeboes DE KIEKEBOES
(Merho)

In de Kiekeboes 45: Een Koud Kunstje wordt op Antarctica het ingevroren lichaam van Napoleon Bonaparte ontdekt door twee louche types, Komma en Virgul. Ze weten echter niet dat ze in de gaten worden gehouden door Balthazar en zijn baas, die het tevergeefs proberen te stelen. Thuisgekomen wordt het lichaam ontdooid door het Bonaparte-genootschap, om er een nieuwe wereldleider van te maken. Maar al snel duiken er problemen op, want Napoleon weet niet meer dat hij ooit keizer is geweest en Marcel Kiekeboe ontdekt per toeval het complot.
1 specifiek album verschenen bij Standaard Uitgeverij, 1989

De Kiekeboes
RE-ENACTING NAPOLEON
Omdat de figuur Napoleon en zijn verwezenlijkingen nog steeds op bijval kunnen rekenen, zijn er wereldwijd talloze
re-enactmentgroepen die zijn veldslagen dunnetjes overdoen in nagemaakte uniformen.Het summum is de jaarlijkse re-enactment van de slag bij Waterloo op het oorspronkelijke slagveld van Waterloo. In gewone jaren doen er tussen de zes- en achthonderd re-enacters mee, op speciale verjaardagen (die om de vijf jaar doorgaan) loopt het aantal op tot een tweeduizendtal die van heinde en verre komen: uit België, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittanië, Duitsland, Polen en Rusland.
Meer weten? Klik hier!


Malicorne MALICORNE
(Thimothée Montaigne + Jérôme Le Gris / Rémi Bezançon)

Malicorne is een luitenant in het leger van Napoleon Bonaparte. Bij het overzien van het slagveld van een van de laatste veldtochten breekt er iets in hem. Hij heeft alle geloof, vertrouwen en hoop verloren. Na Bonapartes val vervangt een nieuwe wereld de oude. Malicorne laat zich nu betalen door royalisten om de nieuwe monarchie te handhaven door tegenstanders van de koning uit te schakelen. Bij zijn laatste aanslag is er een onschuldige bij betrokken. Hij kan niet anders dan haar ook af te knallen. Daarop besluit hij om het ergste beroep uit te oefenen dat er bestaat: duellist. Maar zijn oude opdrachtgever heeft 'm nodig. De zelfdestructieve Malicorne moet infilteren in het geheime genootschap De Rode Kinderen.
1 album verschenen bij 12bis, 2011


Man van het Jaar MAN VAN HET JAAR
(Gin + Sébastien Latour)

Elk deel van de reeks is een compleet verhaal over een onbekend gebleven persoon die door een welbepaalde, belangrijke gebeurtenis deel uitmaakt van de geschiedenis. In deel 3, 1815 - De Man die 'Merde' Riep in Waterloo, nemen twee Fransen met een verschillende achtergrond en om uiteenlopende redenen dienst in het leger van Napoleon. Ze zijn allebei door dezelfde man en zijn idealen bezield. En ze willen ook allebei carrière maken in het leger van deze man. Ze doen er alles aan om op te vallen en bevorderd te worden. Bij de ene lukt dat meer dan bij de andere, maar toch volgen ze allebei hun idool, zonder ooit te twijfelen, tot bij zijn laatste veldslag. Daar uit een van deze mannen het legendarische "Merde" wanneer ze, verslagen als ze zijn, gevraagd worden om de wapens neer te leggen.
1 specifiek album verschenen bij Daedalus, 2015

Man van het Jaar
NAPOLEON EN DE KEIZERLIJKE GARDE
"De garde sterft, maar geeft zich niet over", is een gevleugelde historische uitspraak van brigadegeneraal Pierre Cambronne tijdens de eindfase van de slag bij Waterloo. Napoleon bracht zijn Keizerlijke Garde, een keurkorps van vooral loyale veteranen die een eigen eliteleger vormden, veel te laat in de strijd bij de slag van Waterloo. Het door de Engelsen in het nauw gedreven bataljon van Cambronne wou niet van opgeven weten. In plaats van bovenvermelde woorden, zou hij of een van zijn soldaten ook simpelweg "Merde!" hebben geroepen op de vraag om zich over te geven.

Meer weten? Klik hier!


Mickey door de Eeuwen Heen MICKEY DOOR DE EEUWEN HEEN
(Fabrizio Petrossi + Dab's)

Sterreporter Mickey jaagt op de scoop van de eeuw! Hij heeft een laboratorium ontdekt waar twee gekke geleerden beweren dat ze een tijdmachine hebben uitgevonden. Meer is niet nodig om de legendarische nieuwsgierigheid van Mickey te prikkelen. Hij besluit om het zelf uit te proberen, maar stoot daarbij zijn hoofd en ontregelt de machine. Plots bevindt hij zich in een onbekende periode in het verleden! En tot overmaat van ramp: bij elke nieuwe slag op zijn hoofd wordt hij naar een andere willekeurige periode in de geschiedenis geslingerd. Zo staat hij oog in oog met een T-rex in de oertijd, op het slagveld rond Waterloo en tegenover Christoffel Columbus in hoogsteigen persoon!
1 album verschenen bij Glénat, 2018


Les Misérables LES MISÉRABLES
(Eddy Paape + Michel Deligne naar de roman van Victor Hugo)

Deze onafgewerkte verstripping van Victor Hugo's roman begint in 1804 en op de eerste pagina is Napoleon in meerdere plaatjes prominent aanwezig. Tot en met pagina 16 speelt het zich af in de napoleontische tijd.
1 album verschenen bij Talent, 1995


Napoleon NAPOLEON
(Dick Heins + Richard van Mill)

Het leger van Wellington landt in 1815 in Frankrijk en vanuit het Oosten trekt Blücher op. Om zijn troepen te vermaken, stelt Napoleon een revue voor waarin hij en zijn twee aides verkleed als vrouwen (de water-lolita's) optreden. Blücher en Wellington maken hier gebruik van, nemen in het theater Napoleons troepen gevangen en als het doek opgaat ziet Napoleon zijn tegenstanders op de banken. Dick Heins maakte op scenario van Frank Jonker voor de wederopstanding van Eppo in 2009 ook nog de gagstrip Kleine Napoleon met Napoleon als kind.
1 album verschenen in eigen beheer, 1991


Napoleon NAPOLEON (Zij Schreven Geschiedenis
(Fabrizio Fiorentino + Noël Simsolo / Jean Tulard )

Laagdrempelige, biografische en historisch verantwoorde vertelling die in drie delen wordt verteld. In deel 1 krijg je het begin van Napoleons stormachtige carrière voor de kiezen en word je meegesleurd in een maalstroom aan avonturen die elkaar opvolgen in een hels tempo. In de collectie Zij Schreven Geschiedenis wordt elk album vervolledigd met een historisch achtergronddossier.
3 albums verschenen bij Daedalus, 2017-2019


Oorlog en Vrede OORLOG EN VREDE
(Variety Art Works naar Leo Tolstoj)

In de collectie Graphic Classic, die geen lang leven beschoren was, verschenen sterk ingekorte versies van dikke romans in mangavom. Het oorspronkelijke, zo'n duizendvijfhonderd pagina's tellende boek van de Russische schrijver Leo Tolstoj bevat meer personages dan dat jij Facebookvriendjes hebt, het aantal intriges is navenant. In deze mangaversie wordt het allemaal gereduceerd tot de kern. Het verhaal steunt enerzijds op de historische, vruchteloze poging van Napoleon Bonaparte om de Russen op de knieën te krijgen en brengt enkele Russische officieren op het toneel. Anderzijds maken liefdesperikelen, liaisons, verstandshuwelijken, ontgoochelingen en bedrog even veel deel uit van Oorlog en Vrede.
1 album verschenen bij EPO, 2010


De Piraten van Barataria DE PIRATEN VAN BARATARIA
(Franck Bonnet + Marc Bourgne)

Na de eerste cyclus, over de historische kaperkapitein Jean Lafitte die van de nog jonge Amerikaanse regering de toestemming kreeg om Spaanse (en andere schepen) te enteren, gleed de hoofdrol weg naar de mysterieuze, jonge blondine Artémis Delambre. Zij draagt een groot geheim met haar mee... wel, eigenlijk is zij het grote geheim. In deel 4 wordt onthuld dat zij de bastaarddochter is van Napoleon die hij verwekte tijdens zijn Egyptische oorlogscampagne. Artémis is nu een gewilde troef die de Engelsen willen bemachtigen.
12 albums verschenen bij Glénat, 2009-2018 + 3 integrales met de delen 1 tot 9, 2016-2017

De Piraten van Barataria
NAPOLEON EN ZIJN BASTAARDKINDEREN

Napoleon voegde niet alleen landen en gebieden toe aan zijn lijst veroveringen, ook op amoureus gebied trok hij op veroveringstocht, desnoods door zich smekend op te stellen zoals tot uiting kwam in brieven aan zijn eerste echtgenote Joséphine de Beauharnas, een hardvochtige vrouw. Hij huwde twee keer, een tweede keer met Marie-Louise van Oostenrijk, maar zijn lijst buitenechtelijke affaires en verhoudingen met gravinnen, hofdames, actrices en ander vrouwelijk schoon is veel langer. Buitenechtelijke kinderen zijn geen fictieve vondsten van stripmakers.
Meer weten? Klik hier!


Pyramides PYRAMIDES
(Sophie Balland + Didier Quella-Guyot )

Na de Egyptische campagne van Napoleon Bonaparte was al wat Egyptisch is een hype in de Franse hoofdstad Parijs en bij uitbreiding het hele land. Meubels, kledij, kunstwerken, juwelen,... al wat los of vast zat, werd nagemaakt of geïmporteerd om er thuis mee uit te pakken of op straat mee te paraderen. Het kon de burgers niet schelen of het zelfs om illegale waar ging. Veteranen van Bonapartes veldtocht hadden er dikwijls een handje in om dergelijke stukken naar Frankrijk te smokkelen of een handeltje op te zetten. Bovendien waren er die zich inlieten met het verhandelen van Nubische slavinnen. Een soldaat te lang van huis weg, krijgt weleens last van zijn libido. Ook Napoleon hield er ter plekke minnaressen op na. Nu beheerst een reeks op Egyptische mummificatierituelen geïnspireerde moorden de stad. Bij de ene werden de ingewanden weggesneden, bij een ander de longen of nog de maag. Het hoofd is omzwachteld, in hun jaszak steekt een briefje met een Egyptische hiëroglief. Wat is in de eerste plaats het verband tussen de slachtoffers? Wie is de dader? Wat waren zijn motieven? En waarom is er die Egyptische link?
3 albums verschenen bij Saga Uitgaven, 2008


Shandy, een Engelsman in het Keizerrijk SHANDY, EEN ENGELSMAN IN HET KEIZERRIJK
(Dominique Bertail + Matz)

Shandy is een Engelsman die naar Frankrijk reist om er dienst te nemen in het leger. Zijn enige voorwaarde is dat hij niet wil vechten tegen zijn landgenoten. Een generaal verleent hem deze gunst en lijft hem in bij zijn detachement dragonders, soldaten te paard. Als ruiter laat Shandy zich niet onbetuigd. Het leger trekt ten strijde tegen onder meer Oostenrijk en de Russische kozakken met de slag bij Austerlitz, een van Napoleons mooiste overwinningen, als climax. We steken nog wat op van oorlogsvoering ook.
2 albums verschenen bij Daedalus, 2007

Shandy, een Engelsman in het Keizerrijk
NAPOLEON EN DE SLAG BIJ AUSTERLITZ
Op 2 december 1805 namen 72.000 Fransen het op tegen een coalitie van 85.000 Oostenrijkse en Russische tegenstanders bij Austerlitz. Door Napoleons militair genie en een briljante tactische zet won hij de slag. Het betekende het einde van het Heilige Roomse Rijk na ruim achthonderd jaar bestaan. De dragonders (de Franse cavalerie) van de Grande Armée hadden een grote hand in het in de kop drukken van de aanvallen van de tegenstanders.
Meer lezen? Klik hier!


De Slag DE SLAG
(Ivan Gil + Frédéric Richard naar de romans van Patrick Rambaud)

In deze trilogie staat de dubbelslag van Aspern en Eßling centraal (21-22 mei 1809), waarbij Napoleon voor het eerst het onderspit moest delven, namelijk bij zijn mislukte poging om de Donau over te steken en de Oostenrijkers te verslaan. Drie jaar later was de nederlaag van de keizer nog rampzaliger toen hij met de staart tussen de benen uit Rusland vertrok. Het weer was bar koud en de vermoeide keizer verloor honderdduizenden manschappen van zijn Grande Armée, en dan zeggen we nog niets over de massale hoeveelheid edele viervoeters die de veldtocht niet overleefden.
3 albums verschenen bij Microbe, 2018-2019


Slemper en Slof SLEMPER EN SLOF
(Jacques Sandron + Raoul Cauvin)

Komische reeks over de huzaar Slemper en zijn trouwe vriend en paard Slof. Na een hele reeks niet in album verschenen korte verhalen in het weekblad Robbedoes wachtte het grotere werk voor het duo in vijf lange verhalen. De twee beleven op de achtergrond van Napoleons bekendste en minder bekende verwezenlijkingen hun eigen avonturen. En vaak trekken ze op missie op (on)rechtstreeks bevel van de heerser himself.
6 albums verschenen bij Dupuis / Arcadia vzw, 1982-2018

Shandy, een Engelsman in het Keizerrijk
NAPOLEON EN HET SPAANSE VERZET
Jozef Bonaparte, Napoleons oudste broer, werd in 1808 door zijn broer op de Spaanse troon gezet. Maar het Spaanse volk pikte deze overheersing niet. Het kwam tot opstanden en heel wat veldslagen en oorlogen. Veel strijd werd geleverd in nauwe straatjes in steden met de terreinkennis van de plaatselijke bevolking als strategisch voordeel. Het woord guerilla vond hier zijn oorsprong tijdens deze Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
Meer lezen? Klik hier!


Succubus SUCCUBUS
(Laurent Paturaud + Thomas Mosdi)

Een vrouwenclubje met wortels in het oude Egypte, stiekeme aanbidsters van liefdesgodin Isis (die gelijk gesteld wordt met de Hebreeuwse Lilith), wil via invloedrijke figuren van de Franse Revolutie, onder andere Maximilien Robespierre, hun ideeën over vrijheid doordrukken. Natuurlijk kan de officiële kerk dat niet toestaan en probeert zij de aanbidsters van Isis te, euh, pakken om hun geheime plannen te doorgronden. Bovendien is Robespierre misschien niet de ideale uitverkorene voor deze feministische (seksuele?) revolutie en zit het heil eerder in een generaal die ambities koestert om zelf Egypte te veroveren...
1 specifiek album verschenen bij Saga Uitgaven, collectie Geheimen van het Vaticaan, 2009

Succubus
NAPOLEON EN ROBESPIERRE
Maximilien de Robespierre was een belangrijk figuur in de Franse Revolutie. Het was echter dankzij zijn jongere broer Augustin dat Napoleons carrière een extra duw in de rug kreeg nadat hij in 1793 een politiek pamflet van de trouwe republikeinse kapitein Napoleon las. Daarin riep hij op om een eind te maken aan de burgeroorlog waarin Fransen verzeild raakten door rivaliteit en rebellie in de jonge Franse republiek. Nadat Maximiliens liedje was uitgezongen, werd iedereen die in verband met hem werd gebracht opgepakt, zo ook Napoleon. Twee weken later mocht hij beschikken.
Meer lezen? Klik hier!


De Piraten van Barataria SURCOUF
(Guy Michel + Arnaud Delalande / Erick Surcouf)

Via een fictieve spion van de Engelse kroon krijgen we de strafste verhalen over de legendarische Bretoense kaperkapitein Robert Surcouf te weten. Als officiële piraat in dienst van de Franse koning mocht hij ongestraft vijandelijke schepen enteren en hij deed dat met zoveel verve dat hij in zijn thuisland een ware volksheld werd. Op het eind van Napoleons carrière kwam Surcouf nog in dienst van hem als officier, op persoonlijk verzoek van de keizer.
3 albums verschenen bij Daedalus, 2014-2016


Suske en Wiske SUSKE EN WISKE
(Luc Morjaeu / Dirk Stallaert + Peter Van Gucht)

Vreemd genoeg was er in de langlopende reeks Suske en Wiske nooit een gelegenheid om Napoleon te ontmoeten of om een verhaal in zijn tijd te situeren... behalve in de exclusief voor supermarktketen Delhaize gemaakte avonturentrilogie Het Labyrint van de Leeuw. Op zoek naar een stenen leeuwenbeeldje reist Jerom naar het verleden naar Egypte. Hij redt Napoleon van de mammelukken. Als dank laat hij Jerom het beeldje bezorgen dat een van zijn officieren had gevonden.
3 specifieke albums verschenen bij Standaard Uitgeverij, 2013

Suske en WiskeNAPOLEON EN
DE MAMMELUKKEN

Tijdens zijn Egyptische campagne in 1798 ondervond Napoleon welke verbeten strijders de mammelukken wel waren. Maar met hun zwaarden en bogen konden ze niet op tegen de vuurwapens van hun tegenstanders. Hij versloeg hen, maar hij formeerde nog wel een eigen mammelukkenkorps en stelde de mammeluk Roustam Raza aan als persoonlijke lijfwacht.
Meer lezen? Klik hier!


De Tien Geboden DE TIEN GEBODEN
(diverse tekenaars + Frank Giroud)

In het overkoepelende verhaal over het mysterieuze manuscript Nahik en dat zich in meerdere tijdperken afspeelt, hoort deel 9, De Papyrus van Kôm-Ombo, in dit overzicht. 1798. Terwijl de kunstenaars en geleerden die Napoleon op zijn Egyptische veldtocht begeleiden, zweren bij de piramides en de farao's, maakt kapitein Eugène Nadal kennis met een man voor wie de geschiedenis van het land niet bij de oudheid ophoudt. Fernand Desnouettes, archeoloog, linguïst en talentvol schilder, is in de ban van de islamitische wereld, waarvan hij een schat aan kennis bezit. Hij wordt vooral gefascineerd door de verhalen over het Labyrint van Thôt, een geheimzinnig heiligdom ergens in de zandvlakten van Khôm-Ombo waar aanhangers van een vreemde, van de islam afgeleide cultus na de dood van de profeet naartoe zijn gevlucht. Met een escorte van huzaren gaat de geleerde op zoek naar de oorsprong van de legende. Eugène krijgt te maken met de woestijn, de mammelukken en andere hinderlagen. Maar die zijn nog niets vergeleken met de gebeurtenissen die de overlevenden binnen in het heiligdom te wachten staan.
10 albums verschenen bij Glénat, 2001-2003

De Tien GebodenEGYPTOLOOG NAPOLEON
In 1798 ondernam Napoleon, toen nog generaal, zijn Egyptische campagne. Hij viel het land binnen. Met hem en zijn leger reisden 167 geleerden mee. Het vormde de basis voor een grondige egyptologie die lang na Napoleons invloed doorwerkte. In 1822 ontcijferde de Franse geleerde Jean-François Champollion de hiëroglyfen dankzij de steen van Rosetta die door Franse soldaten werd gevonden.
Meer lezen? Klik hier!


Toppers in Strip - Wereldberoemde Verhalen TOPPERS IN STRIP - WERELDBEROEMDE VERHALEN: AVONTUREN VAN EEN SOLDAAT VAN NAPOLEON
(auteurs onbekend naar de roman van Émile Erckmann en Alexandre Chatrian)

Stripbewerking van de roman Histoire d'un Conscrit de 1813 uit 1864 door Erckmann Chatrian, een gemeenschappelijke auteursnaam van de Franse schrijvers Émile Erckmann (1822-1899) en Alexandre Chatrian (1826-1890) over de jonge horlogemaker Joseph Berta die na de grote verliezen van Napoleons leger in Rusland door lottrekking zeven jaar dienst moet nemen. Omdat zijn ene been korter is dan het andere, kan hij moeilijk gaan, maar toch moet hij mee marcheren naar ten eerste Duitsland, waar hem bloedige veldslagen te wachten staan. Dit is het verhaal van de lastige omstandigheden in het leger van Napoleon.
1 specifiek album verschenen bij Amsterdam Boek, 1974


Van Nul tot Nu VAN NUL TOT NU
(Co Loerakker + Thom Roep)

Komische, maar wel historisch verantwoorde reeks korte verhalen die in voorpublicatie verschenen in het weekblad Donald Duck en samen de geschiedenis van Nederland vormen, van de prehistorie tot het heden. Deel 2 (die de periode 1648 tot 1815 bestrijkt) eindigt met de Franse bezetting en de uiteindelijke slag bij Waterloo in 1815.
5 albums verschenen bij Oberon en Big en Balloon, 1984-1994 + integrale bij Big Balloon, 2016

Van Nul tot NuNAPOLEON EN DE "KONIJN VAN OLLAND"
In 1806 benoemde Napoleon zijn jongere broer Louis (Lodewijk in het Nederlands) tot de eerste koning van Holland waardoor er een einde kwam aan de Bataafse Republiek. Met zijn gebrekkige taalkennis stelde hij zich in redevoeringen voor als "konijn van Olland". En Nederland had het getroffen met hun koning. Hij nam het op voor zijn volk én voor religieuze minderheden als Joden en katholieken, dikwijls tegen de wensen en eisen van zijn broer in. Bij rampen en grote ongelukken kwam hij ter plaatse om goed te doen. Dit voorbeeld werd gevolgd door alle latere koningen. Lodewijk was ook de vader van Napoleon III die van 1848 tot 1852 als president van Frankrijk en daarna tot 1870 als keizer regeerde.
Meer lezen? Klik hier!


De Verborgen Geschiedenis DE VERBORGEN GESCHIEDENIS
(Igor Kordey + Jean-Pierre Pécau)

Over deel 6: De Adelaar en de Sfinx: 1793, Toulon, Aker redt het leven van een jonge Corsicaanse artillerieofficier: Napoleon Bonaparte. Zes jaar later is hij generaal en staat hij aan het hoofd van een expeditie naar Egypte. Hij ontscheept in Alexandrië. Tijdens die campagne trekt Lascaris, ridder van de Maltezer Orde, langs de Nijl. Hij is op zoek naar een vergeten tempel. Maar de archeologische speurtocht loopt uit op een nachtmerrie. Een oude vloek komt tot leven in de woestijn en brengt de soldaten van La Grande Armée in levensgevaar.
1 specifiek album verschenen bij Silvester, 2007

De Verborgen Geschiedenis
NAPOLEON EN DE MILITAIRE SCHOOL VAN BRIENNE
Op zijn negende was Napoleon een leerling op de artillerieschool van Brienne-le-Château waar hij 5,5 jaar verbleef. Ook zijn jongere broer liep er later school. Op 29 januari 1814 was het stadje Brienne het toneel van een oorlog en ging het in vlammen op. Napoleon beloofde de stad te herbouwen, het kasteel te kopen en er een keizerlijke residentie en een militaire school te vestigen. In zijn testament liet hij opnemen dat er financiële middelen uit zijn privéfortuin ter beschikking moesten worden gesteld voor Brienne en voor de burgers die er het meest hebben geleden. Sinds 1933 zijn de gebouwen van de oude militaire school geklasseerd als historisch monument.
Meer lezen? Klik hier!


De VVerlorenen van het Keizerrijk DE VERLORENEN VAN HET KEIZERRIJK
(Eric + Franz)

Korte verhalen over soldaten die voor Napoleon streden. Verleden tijd, want over elk van hen zweeft de schaduw van de raaf, het symbool van een verzekerde dood.
1 album verschenen bij Le Lombard, collectie Verhalen en Legenden, 1990


Vidocq VIDOCQ
(Hans G. Kresse)

Korte verhalen over Eugène François Vidocq, de "eerste detective". Hij is een voormalige boef in dienst van de Franse politie in de napoleontische tijd. Voortaan moet hij zelf boeven, moordenaars, dieven en ander schorem zien te verschalken.
5 albums (inclusief heruitgaven) verschenen bij De Geïllustreerde Pers / Oberon / Sjors / Boumaar, 1995


Willem I WILLEM I - KONING VAN NEDERLAND EN BELGIË
(Thomas Du Caju + Jan Kragt)

Willem I is de koning die na vernietigende veldslagen tegen Napoleon over het tot één rijk samengevoegde Nederland en België mocht regeren. Volgens de korte inhoud werkte hij "keihard, vol energie aan een welvarende toekomst voor zijn nieuwe land. Krachtig, zelfverzekerd en met visie, maar ook halsstarrig, eigenzinnig en tegendraads, regeert koning Willem I het land als een bedrijf... maar dan wel als zijn bedrijf! Beleef het leven van deze bijzondere koning tijdens de samenvoeging en scheiding van Nederland en België. Een nog onbekende periode uit de Belgisch-Nederlandse geschiedenis."
1 album verschenen bij Eureducation, 2015


Ze Waren met Tien ZE WAREN MET TIEN
(Éric Stalner)

Oktober 1812. De kleine generaal gaf het op. In zijn kielzog pakten meer dan honderdduizend Franse soldaten halsoverkop hun biezen. Wat nog restte van Moskou werd platgebrand en leeggeplunderd. In de vervallen tsarenstad werden honderden gewonde soldaten aan hun lot overgelaten. Of toch bijna, enkele idealisten van het Grote Leger, zoals de arts Jean-Baptiste Grassien en de vurige luitenant Laroche, bleven achter. Maar ook zij moesten vluchten voor hun leven. Al snel groeide hun wankel groepje aan tot tien lotgenoten.
6 albums verschenen bij 12bis / Daedalus, 2009-2014

Ze Waren met Tien
NAPOLEON EN NEY
In 1804 werd Michel Ney maarschalk van Frankrijk en onderscheidde zich verder in allerlei belangrijke veldslagen en veroveringstochten onder Napoleon. Eenmaal de royalisten en het huis Bourbeon, met Lodewijk XVIII, weer aan de macht waren, mocht hij aanblijven als officier. Hij werd zelfs uitgezonden tegen de van Elba teruggekeerde Napoleon op 17 maart 1815. Na het verlies van de slag bij Waterloo werd Ney beschuldigd voor hoogverraad. Bij zijn fusillering weigerde hij een blinddoek en gaf hij zelf het bevel tot schieten.
Meer lezen? Klik hier!


De Zijden Sjaal DE ZIJDEN SJAAL
(Griffo + Ronal Grossey)

Het bal van Lady Richmond is hét evenement van het jaar in Brussel. Zelfs de prins van Oranje en de hertog van Wellington worden er verwacht. Jonker Alexander d'Hoogvorst arriveert er veel te laat en zwaar beschonken. Dit tot ergernis van zijn vader en vooral van zijn verloofde Laurence. Bovendien duikt ook de mooie en vrijgevochten herbergierster Annabelle op, die hopeloos verliefd is op Alexander. De gebeurtenissen komen in een stroomversnelling als blijkt dat Napoleon tot op dertig kilometer van Brussel is genaderd. Semipublicitaire strip naar aanleiding van het Waterloo-herdenkingsbiertje dat Antony Martin, de Engelse Guinness-brouwer, produceerde. De Zijden Sjaal: Waterloo 1815. Een Verhaal van Liefde en Bravoure leest als een historisch avonturenverhaal op de achtergrond van de slag bij Waterloo. 15 juni 1815. Achteraan staat een achtergronddossier over de slag bij Waterloo, over historische figuren en de periode van toen en uiteraard over het Waterloobier.
1 album verschenen bij Ballon Comics, 2015

De Zijden SjaalNAPOLEON EN WELLINGTON
De Ierse hertog Arthur Wellesley, eerste hertog van Wellington, bijgenaamd de IJzeren Hertog, ging de geschiedenis in als de man die Napoleon versloeg bij Waterloo. Een eerste treffen met de Fransen (de slag bij Quatre-Bas op 16 juni 1815) bleef echter onbeslist. Onder de rits eretitels behoort ook die van Prins van Waterloo.
Meer lezen? Klik hier!


De Zoon van de Arend DE ZOON VAN DE AREND
(Michel Faure + Daniel Vaxelaire)

Deze stripreeks situeert zich van 1793 tot 1806. Twee van de elf albums spelen zich af in het Directoire (het Franse bestuur van Frankrijk na de Franse Revolutie), maar vanaf het derde album komt de lezer terecht in de napoleontische periode. Morvan d'Adigny ondervindt op gruwelijke wijze wat het betekent adellijk bloed in de aderen te hebben stromen tijdens het terreurbewind van Robespierre. Zijn vader wordt gevangen genomen en sterft onder het mes van de guillotine. Morvan weet te ontsnappen, belandt in het leger van Napoleon en zweert de verantwoordelijken voor zijn vaders dood te zullen doden. Doorheen de verschillende albums volgt de lezer de omzwervingen van Morvan in Frankrijk en ver daarbuiten, de zoektocht naar de moordenaars van zijn vader. De titel van de reeks verwijst naar een beslissing van het Franse kabinet op 27 juli 1804. Voortaan werd de arend het officiële staatsembleem en kreeg een Franse militair als bijnaam Zoon van de Arend.
11 albums verschenen bij Dendros, collectie Titanic Strips / Arboris, 1987-1998

De Zoon van de Arend
DE BIJNAMEN VAN NAPOLEON
Le Petit Tondu (De Kleine Kale), Le Petit Caporal (De Kleine Korporaal), Le Patron (De Baas), Naboulio (Corsicaans voor Napoleon), Little Boney,... allemaal bijnamen voor Napoleon. Generaal Vendémiaire of ook nog De Slager zijn er ook twee. Die kreeg hij na de slachting van 5 oktober 1795 (= 13e vendémiaire in de tijdrekening na de Franse Revolutie) na het neerslaan van de koningsgezinde opstand in Parijs met kanonvuur.
Meer lezen? Klik hier!

© De Stripspeciaalzaak, 2015


> terug naar De Stripspeciaalzaak <