- Reeks -
  • Gipsy 5 (Enrico Marini + Thierry Smolderen)
  • Gipsy 6 (Enrico Marini + Thierry Smolderen)