Bibliografie van Eric Heuvel
• Agent 327
• Alleen rond de Wereld
• Bud Broadway
• Bureau Warmoesstraat
• Carbeau - Barones & Bolides
• De NoordZuid
• De Ontdekking
• De Schuilhoek
• De Terugkeer
• De Zaak Sven
• Frontstad Rotterdam
• Geheim van de Tijd
• Guust: Gefeliciflaterd!
• January Jones
• January Jones
• January Jones
• Lila & Kross
• Nieuwe Vrienden
• Nieuwe Vrienden
• Op Missie
• Quaco
• Vindus Vinex
Bibliografie van Ruud van der Rol
• De Terugkeer
DE ZOEKTOCHT 


Eric Heuvel/Red Hill Illustrations + Eric Heuvel/Ruud van der Rol/Lies Schippers • Uitgeverij L
64 p. (HC)
Het belangrijkste
In 2003 verscheen in samenwerking met de Anne Frank Stichting en Verzetsmuseum Friesland De Ontdekking, waarin Jeroen op zolder van zijn oma haar oorlogsdagboeken vindt. In een nauw aan Hergé verwante tekenstijl wilde Eric Heuvel per se een verhaal vertellen over bezet Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als voormalig docent geschiedenis hoopte hij met een stripverhaal de jongelui iets bij te brengen over een stuk Nederlandse stripgeschiedenis. Hij ervoer namelijk dat leerlingen nog wel weten wie Adolf Hitler was, maar hem historisch niet meer konden situeren: kwam hij nu vóór Napoleon of erna? Zo'n 367.000 albums zochten en vonden ofwel via de boekhandel ofwel via de overheid hun weg naar jonge, maar ook vele volwassen lezers. De Ontdekking is een van de succesvolste strips geworden in de Nederlandse geschiedenis. Met het vervolg De Zoektocht gaat Eric Heuvel verder, letterlijk en figuurlijk. Bij monde van de joodse Esther vertelt hij grosso modo de historiek van de Holocaust. Esther doet haar verhaal als welingelichte overlevende.

Duizenden documenten zijn er geschreven, gefilmd, getekend, gemaakt over de Tweede Wereldoorlog en wat de Duitsers voor vreselijks hebben uitgevreten met hun medemens in de concentratiekampen. Geen enkel verhaal is er te veel aan, zelfs de aanpak ontgoochelt eigenlijk zelden. Daar is de werkelijkheid te aangrijpend voor. Eric Heuvel slaagt erin om een maximum aan informatie te geven in een doorlopend verhaal dat niet nadrukkelijk overkomt als een educatief album. Het nevenverhaal in het heden is boeiend genoeg, maar als zelfstandig geheel iets te zwak. Pas na het dichtklappen en het laten bezinken van alles dat je over de Holocauts (nogmaals) hebt moeten verwerken, begint het te dagen dat Heuvel al te wrede details schuwde: geen horrortaferelen in de gaskamers, geen confrontaties met verbrandingsovens, de doden vallen meestal zelfs offscreen met een geweerschot als veelzeggende onomatopee. In die zin is De Zoektocht misschien wat braaf. Dat valt te verklaren met het beoogde doelpubliek van jonge lezertjes die onderwezen moeten worden. Als iets oudere lezer vinden we De Zoektocht daarom zeker niet het beste van wat tot nu toe in 2007 verscheen, maar wel het belangrijkste.
> DAVID STEENHUYSE — maart 2007