Bibliografie van Milo Manara
• Aphrodite
• Borgia
• Candid Camera
• Caravaggio
• Columbus
• De Onzichtbare Man
• De Reis van G. Mastorna
• De Schakelaar
• Fataal rendez-Vous
• Filmclips
• Giuseppe Bergman
• Gullivernia
• Honingpotje
• Kama Sutra
• Lucius
• Man van Papier
• Piranesi
• Revolutie
• Vier Vingers
Bibliografie van Hugo Pratt
• Ann van de Jungle
• Antoine de Saint-Exupery
• Cato Zulu
• Corto Maltese
• De Maan
• De Man Zonder Geweten
• De Woestijnschorpioenen
• Een Man een Avontuur
• Ernie Pike
• Fanfulla
• Fort Wheeling
• Gringo
• Het Ultieme Gevecht
• In Birma
• Jesuit Joe
• Junglemen!
• Onder een Verre Hemel
• Oorlogskronieken
• Sandokan
• Schateiland
• Schoppenaas
• Sgt. Kirk
• Ten Westen van Eden
• Ticonderoga
INDIAN SUMMER 
integrale uitgave


Milo Manara + Hugo Pratt • Casterman
148 p. (HC)
Bescheiden klassieker

Pas na bijna veertien lange jaren bundelt Casterman eindelijk de twee delen Phyllis en Pilgrim Black die samen de turf Indian Summer vormen.

Ten tijde van de Amerikaanse kolonisatie van de eerste pelgrims staat een bizar samengesteld gezin met wederzijdse ongezonde relaties (incest, ja) tegenover de puriteinse dorpsgenoten. Pas gevaarlijk wordt het als de Indianen zich roeren en de hypocriete Pilgrim Black opduikt.

De verdediging “Gebaseerd op ware feiten” mocht indertijd niet baten: bepaalde expliciete scènes werden onder andere in Italië gecensureerd en na verder onderzoek bleken de auteurs wel zeer veel uit de duim gezogen te hebben. Niettemin blijft dit een bescheiden klassieker.

> DAVID STEENHUYSE — maart 2001