Bibliografie van Christian Durieux
• Bliksem
• Central Park
• Eerlijke Lui
• Eerlijke Lui
• Mobilis
• Oscar
GUSGUS 1
Baas over de Wereld


Jean-Luc Englebert + Christian Durieux • Dupuis (Plukje)
48 p. (HC)
Alleen voor trotse ouders
Het dorp staat in rep in roer. Het oude vervallen huis op de heuvel zal na jaren leegstand eindelijk nieuwe bewoners mogen ontvangen. Het gaat om Jet Van Gisteren, de nieuwe bibliothecaresse, en haar achtjarig zoontje Gusgus. Maar wat de nieuwsgierige dorpsbewoners niet weten is dat haar man Anton ook in dat huis zal wonen en er tegen zijn zin alle huishoudelijke taken op zich zal nemen. O ja, Anton is een spook. Gusgus is dus een halfspookje dat bijna overal doorheen kan vliegen en voor iedereen zichtbaar is. Op school sluit de jongen al snel vriendschap met de rebel van de klas, Ketjap. Mama Jet heeft intussen andere katten te geselen. 's Nachts verdwijnen er boeken uit het biebje of, minstens even erg, de letters uit de overblijvende boeken zijn allemaal weg. En dan blijkt Ketjap plots spoorloos te zijn.

Gusgus is het eerste deeltje in de nieuwe Dupuis-collectie Plukje. De collectie verzamelt megacoole strips voor zesjarigen. Neen, geen betuttelende ersatzverhaaltjes zoals Samson of de hernemingen van Langteen en Schommelbuik, maar volwaardige 48-pagina-albums met verhalen die doen lachen, gillen en rillen. Gusgus is alvast een schot in de roos. De woorden zijn zo gekozen dat een beginnend lezertje het net iets te moeilijk heeft om alles te begrijpen, maar er zeker doorgesleurd wordt door de tekeningen. Het scenario van ervaren rot Durieux zal zelfs een tienjarige boeien, maar blijft de eenvoud zelve (geen raamvertellingen of flashbacks). Kortom, het zijn strips waarmee je als kind mentaal kan opgroeien en je probleemloos de stap zal zetten naar andere kwaliteitsvolle jeugdreeksen als Ludo, Oscar of Jojo. Ook de woordenloze kleine broercollectie, Ukje, is door en door bezield en leert peuters de striptaal zonder ook maar één moment belachelijk te worden. Een beetje zoals Game Over, maar dan voor driejarigen.

Collectiebezieler en topscenarist Denis Lapière heeft ongetwijfeld goed gekeken naar grote broer Vrije Vlucht en kopieert de succesvolle lanceringsformule van Jean Van Hamme. Een hoog verschijningsritme, boordevol sterke scenario's gekoppeld aan grote namen. Bij onze zuiderburen verschijnen er dit jaar al zeker elf deeltjes getekend door onder andere André Geerts, Mauricet, David Chauvel, Carine de Brab (waarvan in het Nederlands ook al het eerste deel van Stoute Benjamin verscheen), Thierry Robin en Cyril Pedrosa. Ongetwijfeld is dit een protectionistische marketingzet tegen de goedkope maar succesvolle manga-uitgeefpolitiek van andere uitgeverijen — slinks aan de kaak gesteld door Van Hamme in recente interviews —, maar het levert wel albums op waar je als ouder trots op bent dat jouw kinderen ze lezen. Il faut le faire.
> WOUTER PORTEMAN — maart 2007