Bibliografie van Denis Bajram
• Cryozone
• Drie Christussen
• Experience Death
• Spiegelingen
• Stille Getuigen
• Universal War Two
UNIVERSAL WAR ONE 1-2-3
1. Genesis - 2. De Vruchten van de Kennis - 3. Kaïn en Abel


Denis Bajram • Talent (Collectie 500)
48 p. (HC & SC)
Epische spankracht

UW1 is een topper die kan tellen. Bij onze zuiderburen is er zelfs sprake van een echte hype. En daar heeft dit derde deel enkel nog maar een schepje bovenop gedaan. Terecht als je het ons vraagt. UW1 is immers een van de beste sf-verhalen die er op de markt zijn.

Ergens in het onmetelijke heelal was ze daar plots: DE MUUR (spreek het met een zware dreigende stem uit met veel zin voor dramatiek). Niemand wist waar ze vandaan kwam, wat ze precies was en nog minder wat er achter verscholen zat. Het is de taak van de derde vloot van de United Earth om dit intrigerende verschijnsel uit te pluizen. Al gauw wordt duidelijk dat DE MUUR geen muur is, maar een enorme bol in de ruimte, een sfeer van drie miljoen kilometer doorsnede met een gigantische aantrekkingskracht. Ook binnen de derde vloot van de United Earth rijzen er grote problemen. De crew blijkt immers samengesteld te zijn uit veroordeelden die een tweede kans verdienen. Met onder andere een lafaard, verkrachter, psychopaat en een mannenhaatster aan boord hebben we beslist niet met watjes te doen en dat laat zich gelden. Tegen alle orders in vliegt de vloot toch door de muur en wat ze daar aantreffen tart elke verbeelding. Niet alleen verloopt de tijd er tienduizend maal sneller, maar ook blijkt er onbekend (vijandig) leven te bestaan. John Baltimore, een bemanningslid, sterft tijdens een impulsieve vlucht in het onbekende. Zijn offer was echter niet zinloos want het levert de crew belangrijke informatie op over de muur die nu een gigantische wormhole blijkt te zijn met grote, interne tijds- en snelheidsverschillen.

Elk hoofdstuk van UW1 begint met een bijbelfragment en dat geeft het verhaal, voor zover dat nog nodig was, extra epische spankracht. In dit derde deel, dat de cyclus afsluit, gaat UW1 nog een stapje verder. De derde vloot van de United Earth komt in de muur namelijk zichzelf tegen.

> TOM DE LENTDECKER — augustus 2001