Bibliografie van Yves Swolfs
• Black Hills
• Dampierre
• De Prins van de Nacht
• Durango
• James Healer
• Vlad
LEGENDE 1
Wolvenkind


Yves Swolfs • Talent (Blitz - Millennium)
48 p. (HC & SC)
De S-wolf-s legende

Auteur Yves Swolfs (Dampierre, Durango en scenarist van Vlad en Black Hills) vond deze Nederlandstalige editie met wikkel veel mooier dan de Franse editie. Een waarheid als een koe, maar laten we ons hier evenwel beperken tot de wolf.

Het wolvenkind waarvan sprake in de titel is de ternauwernood aan de dood ontsnapte, rechtmatige erfgenaam van een hertogdom. De wrede Matthias 'De Droge' joeg namelijk zijn broer, de hertog, en zijn familie over de kling. De voedster kon evenwel vluchten met de pasgeborene en liet het kind achter bij een wolvenleider die voortaan zou instaan voor de opvoeding. De erfgenaam draagt een stervormige geboortevlek, het symbool van Matthias' ondergang.

Een periode van tien jaar schrikbewind en vruchteloze klopjachten verstrijken. Op een dag treft een jager een blonde, verschrikte knaap op in het uitgestrekte woud. De legende is waarheid, dus ook de beloning, redeneert de jager. Maar het wolvenkind is daarmee nog geen vogel voor de kat.

Zowel de proloog met de 'dolende ridder' als de losse ontmoetingen van het wolvenkind geven aan dat er in de volgende delen nog heel wat bemoste stenen moeten worden omgedraaid om het volledige verhaal uit de doeken te kunnen doen. Na de unaniem bejubelde zesdelige reeks De Prins van de Nacht hebben wij dan ook alle vertrouwen in Swolfs als verteller. Met de tekeningen zit het alvast snor. De uitbundige natuurpracht in dit deel is een uitstekende sfeermaker en de naarstig gedocumenteerde middeleeuwse setting is op zich al een leesmotivatie.

> DAVID STEENHUYSE — november 2003