Bibliografie van Philippe Jarbinet
• Airborne 44
• De As van de Katharen
• Sandy Eastern
SAM BRACKEN 1
De Grens van de Stilte


Philippe Jarbinet • Arboris
48 p. (SC)
Eerste deel zonder handicap

Het is even wennen om modern werk onder ogen te zien van Jarbinet (De As van de Katharen) dat zich niet afspeelt in de middeleeuwen. De actievolle, maar nogal ouderwetse cover, moet duidelijk maken dat je een actiestrip in je handen hebt. Dat covers niet altijd de lading dekken is geen geheim. Meestal is het een uitvergroot prentje dat de spectaculairste scène in het album herhaalt. Dan heb je ook nog de 'eerste deel'-handicap waarin je meer inleiding krijgt dan goed is voor een vlot weglezend verhaal. Een ziekte waar deze Sam Bracken nochtans niet aan lijdt.

Het evenwicht tussen inleiding en concrete actie is hier behoorlijk stabiel te noemen. Het levert een allerminst hoogdravend en dus behoorlijk onderhoudend album op met een decoupage die doet denken aan Alfa. Dat we hier meer aandacht aan willen wijden dan aan veel andere thrillers van dertien in een dozijn, komt voornamelijk omdat we de start van dit serietje van de vergetelheid willen redden. Misschien zou het op meer lezers kunnen rekenen als het verscheen in een collectie tussen een hoop andere actiethrillers. Rest ons nog de vraag waarom alle personages van Jarbinet zo’n piepkleine oogjes hebben.

> DAVID STEENHUYSE — augustus 2004