HIC SUNT LEONES 1


diverse auteurs - Hic Sunt Leones • Bries
168 p. (SC)
Geslaagde doorsnede van Vlaams striptalent

Enkele maanden na het stopzetten van het tijdschrift Ink laten de jongsten onder de Vlaamse stripauteurs opnieuw van zich horen. Ria Schulpen van uitgeverij Bries liep al enkele jaren met de idee rond om een eigen bloemlezing samen te stellen. Onder de titel Hic Sunt Leones komt dit boek dan ook als geroepen, zo kort na het verdwijnen van Ink. Het prachtig vormgegeven boek biedt ruimte aan vijftien stripverhalen en illustraties van zes tekenaars. Zoals elke bloemlezing bevat ook deze een eigenzinnige keuze van auteurs. De tekenstijlen zijn even wisselend als de thema’s van de verhalen. Het blijft dan ook erg moeilijk om een oordeel te vellen over stripalbums als deze. Ditmaal kan de keuze van auteurs echter alleen maar toegejuichd worden: Bries heeft geopteerd voor diversiteit, maar heeft ook duidelijk streng geselecteerd in de kwaliteit van de verhalen. Tekenaars uit Ink worden afgewisseld met vaste Bries-tekenaars en daarnaast voegde Schulpen nog een aantal nobele onbekenden toe.

Het maakt van deze Hic Sunt Leones een verfrissende kijk op de Vlaamse stripwereld. Het boek biedt heel diverse bijdragen: exeperimenteler werk van Bruno Seys of Sebastiaan Van Doninck, verhalend sterke bijdragen van Nix (Kinky & Cosy) of Stijn Gisquière (Paradijs op Aarde) of gewoonweg prachtig vormgegeven werk van Olivier Schrauwen, Karel Lauwers of Pieter Van Eenoge (zie afbeelding). Het merendeel van de verhalen toont de makers op de toppen van hun kunnen. Zowel de vaste waarden als de jonge leeuwen springen zorgvuldig om met hun bijdrage voor dit luxueuze boek, dat aantoont dat er in Vlaanderen wel degelijk verteltalent rondloopt, zonder daarom aan artistieke eigenheid in te boeten. Enkel de prijs maakt de drempel voor vele potentiële kopers wellicht toch wat te hoog. Bries publiceerde tegelijk met de Nederlandstalige ook een Engelse editie van dit album. Heel wat van de gepubliceerde auteurs hengelen zichtbaar naar een meer internationaal publiek en kunnen daarin alleen maar gesteund worden door de Engelse versie. Met Hic Sunt Leones bevestigt Bries zijn positie als belangrijkste podium voor nieuwe Vlaamse stripmakers.

> MARC BASTIJNS — november 2004