BRUXXXEL NOORD 


diverse auteurs - Bruxxxel Noord • Sint-Lukas Atelier Beeldverhaal
88 p. (SC)
Educatief en ontspannend

Sinds het Sint-Lukasinstituut Brussel een aparte opleiding Beeldverhaal inrichtte, bracht de school zelf al regelmatig een publicatie met werk van hun studenten op de markt. Het jaarlijks verschijnende Demo biedt zo telkens een staalkaart van de nieuwste generatie aanstormende talenten. Met Bruxxxel Noord begint het atelier Beeldverhaal aan zijn meest ambitieuze project tot nu toe. In samenwerking met een aantal vzw’s, die werken in de wijk aan het Brusselse noordstation, hebben ze een verhaal geschreven dat wordt uitgewerkt in acht kortverhalen die onderling met mekaar verweven zijn. Acht tekenaars, zes studenten en de twee docenten NIX en Johan De Moor, belichten elk een bepaald personage en tonen de lezer hun indruk en inbreng in het grotere geheel. Wesley, een jonge student, wil vluchten met zijn vriendin. De Albanese maffia steekt echter ongewild stokken in de wielen. Enkele figuren uit het prostitutiemilieu raken eveneens verbonden met de hele zaak.

Ere wie ere toekomt, de vier scenaristen Simon Spruyt, Judith Van Istendael en hun twee reeds vermelde docenten houden het complexe scenario perfect in de goede baan en bieden de verschillende tekenaars de kans om een apart staand kortverhaal te tekenen dat elk op zich mooi bijdraagt tot het grote verhaal. Zowel de vaste waarden Johan De Moor en NIX als de nieuwe namen waaronder Simon Spruyt (De Bamburgers verschint momenteel in MYX), Kristof Spaey (Hoop) of Maarten De Saeger (kortverhalen voor Demo) brengen het er erg goed vanaf. De stijlen lopen sterk uit mekaar, maar nergens zorgt dit voor een breuk of een dip, wat in vele bloemlezingen vaak wel het geval is. De keuze voor een overkoepelend verhaal kunnen we alleen maar toejuichen, zeker als het zo mooi uitgewerkt wordt als in Bruxxxel Noord. En laten we niet vergeten dat dit album ook nog eens een raak beeld schetst van een vaak vergeten wijk van Brussel.

> MARC BASTIJNS — maart 2005