Bibliografie van Gwendal Lemercier
• Durandal
• Elfen
• Godenschemering
• Orakel
KAREL DE GROTE 


Gwendal Lemercier + Clothilde Bruneau/Vincent Delmas/Geneviève Bührer-Thierry • Daedalus (Zij Schreven Geschiedenis)
56 p. (HC & SC)
Voor geen kleintje vervaard

Karel de Grote is een begrip, een legende, een historisch fenomeen tout court. Hij wordt niet alleen aanzien als een van de vele founding fathers van het moderne Europa, hij zou ook de drijvende kracht zijn achter het idee dat een algemene scholing voor iedereen belangrijk is. Dat de man zelf amper kon lezen en schrijven en er een nogal liederlijk liefdesleven op nahield, werd in de loop van de eeuwen nogal graag met de mantel der liefde bedekt. Je zou niet willen dat iemand naar een gerenommeerde hogeschool gaat die 's mans naam draagt omwille van de verkeerde redenen...

Via zijn biograaf Einhard weten we trouwens redelijk veel over het leven van de Frankische koning/keizer. Dat de man een prominente plaats verdient in deze Daedalus-collectie Zij Schreven Geschiedenis staat dan ook buiten kijf. We zouden zelfs durven stellen dat scenaristen Clothilde Bruneau en Vincent Delmas zoveel te vertellen hadden dat ze het verhaal misschien beter gespreid hadden over een tweeluik. We begrijpen volkomen dat het in de eerste plaats een vlot leesbare avonturenstrip moet blijven, maar nu worden sommige zaken toch nogal oppervlakkig afgehaspeld.

We hebben ook zo(n donkerbruin vermoeden dat tekenaar Gwendal Lemercier (die overigens een puike prestatie neerzet en zoveel perspectiefwisselingen hanteert dat je er haast duizelig van wordt) wat opzag tegen de mise-en-scène van de vele veldslagen. Telkens als er eentje op til is, wordt de tekenaar namelijk gered door een knoert van een flashforward.

Het uitgebreide dossier is deze keer van de hand van Geneviève Bührer-Thierry, een Franse historica én autoriteit op het gebied van de Karolingische dynastie. Ze beschrijft hier kort en bondig wat we nog moeten weten over Karel, zonder in hoogdravend gebral te vervallen.

Als we na drie delen een voorlopige balans opmaken van deze historische reeks, kunnen we jammer genoeg niet onverdeeld positief zijn. Het nobele opzet en de verantwoorde keuze van de historische figuren worden volgens de kniesoor in ons toch voor een deel tenietgedaan door een te snelle afwikkeling van het gegeven. Misschien kan Djenghis Khan ons in een volgend deel over de schreef trekken?

> MARIO STABEL — augustus 2017