ELOISE 


Ibrahim R. Ineke • Sherpa
112 p. (SC)
Less is more

De filosofie van Colin Chapman, de ingenieur en oprichter van Lotus, was "minder is meer". Wanneer je een racewagen lichter maakt, wordt hij sneller. Dat idee dus. Ibrahim R. Ineke lijkt deze filosofie ook gebruikt te hebben voor zijn nieuwste werk Eloise . In plaats van alles uit te leggen, heeft hij zijn verhaal uitgepuurd en alle overbodige informatie weggelaten. Het is aan de lezer om zelf zijn weg te zoeken tussen de beelden.

Eloise is een jong meisje dat verhuist en noodgedwongen de plekken die haar fantasie voedden, moet inruilen voor andere droombeelden. En die zijn niet van het David de Boskabouter-kaliber. Ze zijn duister en grimmig en tonen een wereld die zich net onder het zichtbare bevindt. Intuïtie en verbeelding, dromen en angstbeelden, ze zijn even aanwezig als de werkelijkheid van jou en mij voor Eloise en herinneren ons eraan dat een kind de wereld helemaal anders beleeft dan we dat nu als volwassene doen.

Het boek is deels geïnspireerd door Children of the Stones en The Owl Service, tv-series die we hier niet kennen, maar die in Engeland een diepe indruk hebben nagelaten op hun publiek. Children of the Stones staat zelfs geboekstaafd als de griezeligste tv-serie voor kinderen ooit.

Ineke is er echter niet op uit om ons te doen griezelen, maar om onszelf vragen te doen stellen. Niet helemaal zeker of we die kunnen beantwoorden, maar een kunstwerk is ook maar pas geslaagd als je ernaar blijft kijken. En daar is Ineke helemaal in geslaagd.

> WIM DE TROYER — maart 2017