Bibliografie van Frédéric Blier
• Stille Woorden
Bibliografie van Christian Lax
• "Vergeten" in Annam
• Azrayen'
• De Balabamo Smaragd
• De Eekhoorn van Vel' d'Hiv
• De Kraai
• De Paarden van de Wind
• De Teenloze Adelaar
• De Verlichte Markiezin
• Een Zekere Cervantes
• Het Andere Spoor
• Het Ibismeisje
• Sarane
• Vinkenbrood
MOEDERLAND 2


Frédéric Blier + Christian Lax • Microbe
56 p. (HC)
Vrouwen aan de top

Het moederland. Automatisch denken wij dan aan ons vergeten lapje aan de Noordzee, geklemd tussen de grootmachten als een rubberen deurstopje. Enig borstgezwel en chauvinisme ontdekken we daar niet bij, zoals de meeste Belgen zijn we daar niet goed vertrouwd mee. We kunnen ons wel nog herinneren dat we fier waren "dat de Belgen moedig stand hielden aan den IJzer", maar die schoolbankentijd is ook al heel lang geleden. Niet vaak denken wij daarbij aan ons moeke. Het is zij nochtans die ons gebaard en opgevoed heeft. Het is ook die titel "moeder" die in het eerste deel van het woord "moederland" waar al snel wordt overgelezen, zonder daar verder over na te denken. En toch zijn vrouwen onontbeerlijk.

Ook zo in dit geval. Hubertine Grenier verlaat de veiligheid en het comfortabele leven van haar rijke familie voor de man die ze liefheeft: Jean Gadoix. Hij zal haar een zoon schenken en voor die geboren wordt onterecht gefusilleerd worden als deserteur. Via Ousmane Diom, de Senegalese scherpschutter die hij nog maar net kent, vertrouwt hij hen een behoorlijke som geld toe. Een gok, maar Ousmane is een man van eer. Niet alleen strijdt Hubertine voor eerherstel voor Jean, Jeans zuster Josephine dient zich te bekommeren over zijn zoon Clovis, die zwaar gebukt gaat onder de vermeende zonden van de vader. Keer op keer worden de vrouwen opzijgeschoven of gesaboteerd door de mannen. Doch niet enkel ongeluk blijkt de familie Gadoix te achtervolgen, want een oude strijdmakker van de vader, die gruwelijk misvormd is en tot de "
Gebroken smoelen" behoort, duikt op en kan de zoon overtuigen van de moed van de vader.

Moederland is géén strip over de Eerste Wereldoorlog. Moederland is een strip over hoe moeders en vrouwen die oorlog beleefd hebben. Hoe zij hun zonen en mannen verloren aan het front, hoe zij als weduwe hun gezin dienden te beredderen, hoe zij voor zichzelf en voor hun geliefden opkwamen, hoe zij vochten als leeuwen.

Combineer dit met een strak geregisseerd verteltempo, dat nergens geforceerd aanvoelt en zeer degelijk tekenwerk en je hebt een zeer aantrekkelijke strip.

> WIM DE TROYER — februari 2017