Bibliografie van Fabrice Parme
• Astrid IJskoud
• Familie Piraat
• Familie Piraat
• Koning Snotneus
• Robbedoes door...
Bibliografie van Lewis Trondheim
• Buitenaards
• De Niemendalletjes van Lewis Trondheim
• De Ongelofelijke Avonturen van Kobijn
• De Ongelofelijke Avonturen van Kobijn
• De Ongelofelijke Avonturen van Kobijn
• Donjon Avondschemer
• Donjon Monsters
• Donjon Ochtendgloren
• Donjon Parade
• Donjon Zenit
• Het Eiland Bourbon 1730
• Kaput & Zösky
• Koning Snotneus
• Lieve Kerstman
• Mister I
• Mister O
• Net Echt
• Omnivisibilis
• Ralph Azham
• Robbedoes door...
• Texas Cowboys
UFO 


Fabrice Parme + Lewis Trondheim • Silvester
50 p. (HC)
Ever ending story
Fabrice Parme is niet van de snelste tekenaars, maar de twintig maanden die hij aan UFO heeft gespendeerd zijn er aan af te zien. Lewis Trondheim was er sneller vanaf. In amper tien dagen bedacht hij een inventief concept voor een album in de collectie Shampooing, die Trondheim sinds 2004 bestiert voor uitgeverij Delcourt. Mister I komt ook voort uit deze collectie en is net zoals UFO volledig tekstloos.

Een guitig, blauw ruimtewezentje dondert met zijn ruimtescheepje neer op de Aarde tijdens de prehistorie. Dit is het startpunt. Vanaf nu is het aan de lezer om telkens een van de routes op elk van de 23 dubbelpagina's te kiezen. Maar opgepast, kies je verkeerd dan stuur je het wezentje een zekere dood in. Kies je een van de correcte routes dan kom je op de volgende dubbelpagina waar je je gekozen pad verderzet. En opnieuw kom je uit bij de dood of een onzeker vervolg. Slechts één route leidt naar een happy end: een behouden ruimtevaart voor een ontsnapping van deze wrede Aarde.

23 dubbelpagina's staan gelijk voor even veel historische of mythische periodes, van de prehistorie tot de wereld van vandaag. Onderweg heb je via het wezentje onder meer dinosaurussen zien sterven, Egyptenaren geholpen met het hiërogliefenschrift, de zondvloed overleefd, gevochten in een Romeinse arena, Noord-Amerika ontdekt, het oude China en Arabië bezocht, de Inquisitie omzeild, de slavernij doorsparteld, de Industriële Revolutie van nabij gezien en geprofiteerd van de moderne wetenschap. Ofwel ben je doorkliefd, verpletterd, verzopen, neergeschoten, gespietst, ontploft, overreden, verbrand of ten onder gegaan aan gelijk welk andere denkbare dood.

Parme en Trondheim hebben met deze ever ending story met honderden mogelijkheden een superinventief one-shot neergezet. Met de vinger bij het figuurtje mis je hopelijk niet alle knipoogjes naar ons verleden en de personen die dat hebben grootgemaakt: Archimedes in zijn bad, Plato in zijn grot, het geloof in Mozes en Jezus, Marco Polo bij de Chinezen, Leonardo Da Vinci en zijn uitvindingen (helaas geen ruimteschip), Henry Ford en Charlie Chaplin in de eerste lopendebandfabriek,... Parme en Trondheim (samen ook goed voor Koning Snotneus) bieden ons heel wat bekijks. Een extra pluim is er voor Parme voor zijn kleurrijke panelen. Elk van de 23 prenten is het uithangen op posterformaat waard.
> DAVID STEENHUYSE — mei 2007