Bibliografie van Ronan Toulhoat
• Block 109
• Ira Dei
Bibliografie van Vincent Brugeas
• Block 109
• Ira Dei
• The Regiment
DE KONING VAN DE RIBAUDS 2


Ronan Toulhoat + Vincent Brugeas • Saga Uitgaven
72 p. (HC & SC)
Dark Ages

Op de achtergrond van een roemrijke, historische periode waarin figuren en namen passeren als koning Filips II, Richard Leeuwenhart, Jan zonder Land en Eleonora van Aquitanië ontspint zich een brutale complotthriller die zich in achterbuurten, bordelen en schimmige kroegen afspeelt. De Trieste Heer, een bijnaam als een ander, is het hoofd van de lijfwacht van zijn vorst koning Filips II. Zijn methoden zijn discutabel en hij bedient zich van een groot netwerk twijfelachtige spionnen en schurken, de Ribauds genoemd, die overal in Parijs hun oor te luisteren leggen. Op een dag gaat de Trieste Heer te ver en vermoordt uit blinde wraak een handelaar. Een vergissing waarop een doofpotoperatie in werking treedt. Niet makkelijk als de koning je opdraagt om de dader van de moord op te sporen. De Trieste Heer moet nu onderhandelen en marchanderen met de onderwereld terwijl er op het allerhoogste politieke toneel ook complotten aan de gang zijn en zijn eigen verleden meespeelt.

De tegenstellingen in de intrige manifesteren zich ook grafisch in zeer hevige zwart-witcontrasten en sombere kleurtinten waarin zwarte bladspiegels de indruk van onbehaaglijkheid en opereren in de schaduw en de duisternis versterken. De Koning van de Ribauds vertolkt in gitzwarte inktpartijen waarom de middeleeuwen in het Engels de Dark Ages worden genoemd.

In september 2015 verscheen De Koning van de Ribauds 1, nu is er dus het vervolg en slot van het eerste verhaal. In het Frans verscheen dit trouwens als één album waardoor Saga Uitgaven nog een nieuwe cover moest regelen. De vertaling van het Franse deel 2 verschijnt volgend jaar opnieuw in twee albums. Wij zijn zwaar fan.

> DAVID STEENHUYSE — oktober 2016