Bibliografie van Patrice Pellerin
• De Havik - Geheim Archief
• De Onthoofde Arenden
• De Onthoofde Arenden
• De Onthoofde Arenden (deel 1, 2)
• De Onthoofde Arenden 3
• Roodbaard (deel 21, 24)
• Roodbaard - De Schrik van de Zeven Zee├źn integraal
DE HAVIK 9
Kelder de Medusa!


Patrice Pellerin • Silvester
48 p. (HC & SC)
Method drawing

In dit album reist De Havik op bevel van Lodewijk XV naar Canada om er een gevaarlijke missie uit te voeren. De Engelsen, de vijand, beramen achterbakse plannen waar ze de plaatselijke bevolking bij betrekken. Yann de Kermeur moet er een Franse spion opvolgen die door een zekere IJzermasker is afgeslacht. Maar op zee vaart het vol Engelse schepen. Het leven op Yanns schip de Medusa is zwaar en de overtocht is lang. Ondertussen probeert gravin Agnes van Kermellec te leren leven met het feit dat ze getrouwd is nadat markies Henri van Beaucourt haar bedwelmde en krijgt barones Aude de Severac een standje van een gemaskerde samenzweerder omdat ze Yann heeft laten lopen.

Weer voldoende intriges om de lezer 48 pagina's in de ban te houden, zo lijkt het, maar we ervaren steeds meer dat Patrice Pellerin een slaaf wordt van zijn eigen doorgedreven documentatiedrang. Dat hij maquettes bouwt of loden soldaatjes voor een spiegel zet om de weerkaatsingen te bestuderen en te tekenen zou je nog een soort method drawing kunnen noemen. Bovendien verwerft hij er respect mee in milieus buiten de stripwereld om dankzij zijn historische accuraatheid. Dat levert hem expo's op in bijvoorbeeld het kasteel van Versailles waar hij inmiddels kind aan huis is. Hij is bevriend met historici en hij krijgt inzage in eeuwenoude documenten die voor het publiek gesloten blijven. Al dat werk is ook te zien tot in de kleinste details. Een tien voor vlijt. Maar het zou niet mogen inboeten aan actie en avontuur. Pas wanneer het schip de Medusa op zee slaags raakt met een Engels schip en er tot enteren wordt overgegaan, zaten we waar we moesten zitten: op het puntje van onze stoel. Maar het einde van het album is op dat moment na enkele pagina's al in zicht.

Eerlijk gezegd duurt ook het wachten op elk nieuw album ons te lang. We zijn al uit het oog verloren waar het allemaal naartoe zou moeten of kunnen leiden. Hopelijk is de titel Kelder de Medusa! niet profetisch voor wat Pellerin met zijn eigen reeks dreigt te doen. Komaan, gast, laat het jubileumalbum 10 eindelijk weer eens knallen.

> DAVID STEENHUYSE — april 2016