Bibliografie van Benoît Dellac
• Frontlinies
• Het Vijfde Evangelie
• Missi Dominici
Bibliografie van Jean-Pierre Pécau
• Arcana
• De Verborgen Geschiedenis
• Empire
• Frontlinies
• Keltos
• Machtsspel
• Major Arcanum
• Nash
• USA über Alles
• UUR U
• Wonderball
• Zentak
MAN VAN HET JAAR 5
1871 - Held van de Parijse Commune


Benoît Dellac + Jean-Pierre Pécau • Daedalus
56 p. (HC)
Twee duimen omhoog

Dit afgeronde verhaal brengt een van de helden uit de Commune van Parijs (zie ook Jacques Tardi's onvolprezen De Stem van het Volk) naar voor. Abdullah is een zwarte jongeman die in het Afrikaanse leger streed en nu met zijn broeders in de straten van Parijs een strijd voor vrijheid levert. Als soldaat en scherpschutter bewees hij zijn onvergelijkbare moed in Italië (waar hij werd gedecoreerd) en Algerije. Net voor een aanval in de Sahara vluchtte zijn bevelvoerende luitenant als een lafaard waardoor Abdullah het bevel overnam. Dat werd hem achteraf niet in dank aanvaard. Door zijn goede opvoeding in Frankrijk is hij een geletterd man en dat is verdacht voor een zwarte. Racisme en kleinering zijn hem niet vreemd, maar op de barricaden in Parijs, waar republiekgezinde rebellen strijden tegen soldaten, is hij een van de vrijheidsstrijders. Dat brengt hem lijnrecht tegenover zijn superieuren en de man die hem opvoedde.

Benoît Dellac
(Missi Dominici, Het Vijfde Evangelie) is de tekenaar van het vijfde album in een conceptreeks die per nieuw album niet aan kwaliteit inboet. Jean-Pierre Pécau schreef al het eerste deel van de reeks die zijn start niet had gemist. In het Frans zijn er al elf albums. De invalshoek in elk van de albums om een onbekend figuur een rol van betekenis te geven in de bekende geschiedenis blijft een goed idee. Ook in de uitwerking, zowel voor de tekeningen als het scenario, wordt geen half werk geleverd. Twee duimen omhoog.

> DAVID STEENHUYSE — februari 2016