Bibliografie van Pierre-Denis Goux
• De Meester-Inquisiteurs
• Dwergen
• Merlijn - De Profeet
Bibliografie van Olivier Peru
• Androïden
• Brocéliande - Woud van het Kleine Volkje
• De Meester-Inquisiteurs
• Elfen
• Elfen
• Lancelot
• Medici's
• Nosferatu
• Orakel
• Zombies
• Zombies Nechronologies
MJöLLNIR 
Integrale Editie 1. De Hamer en het Aambeeld - 2. Ragnarök


Pierre-Denis Goux + Olivier Peru • Daedalus
112 p. (HC & SC)
Reïncarnatie

Meesterdwerg Thor valt met stamgenoten een dorp van de mensen aan. Het gaat om een daad van vergelding. Thors broer is er een gevangene die moet strijden in een arena tegen Midgardhonden. Hakonn, heer van het toernooi en heerser over de omgeving, wil zich nog wat vermaken met de dwergen die tegenover de mensen komen te staan voor de kleine krijgers wellicht allen het laatste loodje leggen. De verwaande, vermetele Hakonn laat Thor een hamer toewerpen. Hoewel hij er genadeloos mee toeslaat, vellen enkele pijlen hem. Wanneer ook nog eens de bliksem op hem toeslaat, krijgt Thor een epifanie. Hij heeft de hamer Mjöllnir in zijn handen. Thor is de incarnatie van de zoon van Odin. Met deze verworven kracht scharen niet alleen dwergen, maar ook andere volkeren zich achter de god tegen wil en dank. In de eerste plaats blijft Thor nog wel gewoon een dwerg, een vader. En waar de god Thor is, blijkt ook zijn broer Loki gereïncarneerd te zijn in een wezen op Midgard (de Aarde). Kunnen ze hun ruzie bijleggen en een gemeenschappelijk doel nastreven of is het verraad in Loki nog altijd niet gevaren?

Het antwoord op bovenstaande vraag is een sprankelend verteld tweeluik waarin je je kan vergapen aan prachtige, epische taferelen met imposante oorlogsgevechten en magnifieke decors in Midgard en Asgard (het godenrijk). Dat Pierre-Denis Goux kan tekenen, moge duidelijk zijn. Enkele pagina's met personagestudies zetten zijn talent extra in de verf. Een beetje voorkennis van de Noordse mythologie is niet nodig. Onderlinge familieverbanden en de rol van Odin en zijn twee zonen in specifieke situaties komt verhelderend aan bod. Olivier Peru voegt er een verhaal aan toe door Odins zonen te laten reïncarneren. Het waarom en de gevolgen ervan zorgen voor een stevige intrige.

Met Erik de Rode en deze Mjöllnir is het nieuwe experiment om afgeronde tweeluiken in één bundel uit te geven alweer een goede zet van Daedalus. Eerstvolgend staat Loki (we blijven binnen het genre) op het programma.

> DAVID STEENHUYSE — december 2015