Bibliografie van Wu Qing Song
• De Schaduw en het Vuur
SHI XIU - KONINGIN DER PIRATEN 4
Heerschappij


Wu Qing Song + Nicolas Meylaender • Dark Dragon Books
72 p. (SC)
From zero to hero

Een bedlegerige, bejaarde en bijna haar laatste levensadem slakende Shi Xiu ontvangt dokter John Barton aan wie ze nog enkele passages over haar levensverhaal kond doet. Het is een berpoefde vertelformule om wat sneller van de ene gebeurtenis naar de andere te springen om een biografische volledigheid na te streven. Maar dit laatste deel van de serie wordt wel slimmer verteld dan dat.

Boven alles gaat het nog steeds om Shi Xiu's daden om te heersen over een imposante vloot piraten. Om strategische redenen is ze er niet te beroerd voor om zelf een stap opzij te zetten om haar pleegzoon Baozai naar voor te schuiven als piratenleider... voor even toch. Die jongen krijgt ze trouwens nog zo ver om zich door hem te laten bevruchten. Shi Xiu presteert het om wetten op te stellen waar haar piraten zich aan dienen te houden: respect voor boeren die ze niet zomaar mogen plunderen en voor vrouwen die ze niet mogen misbruiken of slaan. Maar het rommelt bij haar kapiteins. Er zijn conflicterende belangen. Er komt verraad. Het wordt misschien tijd om zich over te geven en in dienst te treden van de Chinese keizer, met of zonder al wie haar wil volgen.

De vier verschenen delen vormen een boeiend piratenepos met een krachtig hoofdpersonage bij wie from zero to hero wel opgaat. Maar alles komt tot een eind. Op stripgebied krijgen we nog een herkansing want Shi Xiu's verhaal spreekt wel meer stripmakers aan. In de reeks Bloedkoninginnen van Daedalus staat een volgend tweeluik gepland over dezelfde historische piratenkoningin die ook gekend is als Cixi, "de drakenvrouw".

> DAVID STEENHUYSE — november 2015