YOKO TSUNO 27
Khany's Geheim


Roger Leloup • Dupuis
48 p. (SC)
Less is more

Alle Yoko-fans weten ondertussen dat Roger Leloup op regelmatige basis wisselt tussen een sterrenverhaal (met de Vineanen), een back in time-verhaal (met de tijdspiraal) en een real time-verhaal. Khany's Geheim is alweer het 27ste album uit de reeks en het tiende dat zich in outer space afspeelt. Het verhaal van het Vineaanse volk, met zijn enorme technologische voorsprong op de aardbewoners waardoor ze Star Trek-gewijs boldly go where no man has gone before heeft ons altijd al kunnen bekoren en laten wegdromen. Leuk is wel dat de ruimtereis deze maal slechts een mini-uitstapje naar de maan en Mars inhoudt.

Sinds het album Trio in het Onbekende (met Yoko, Ben en Paul als dat trio) hebben we nu de zestien (in volgorde van verschijning Emilia, Angela, Yoko, Newton, Myna, Raspoetin, Ben, Mieke, Balbok, Khany, Myna, Zhytta, Paul, Roosje, Bonnie, Lathy en Poky) tussen de aarde en Mars. En we kunnen er gif op nemen dat de familie na dit verhaal aangegroeid zal zijn met twee nieuwe exemplaren (Akina en Tevy). Dit is gewoon te veel. Leloup doet zijn best om ze allemaal min of meer een rol te geven, maar less is absoluut more. Dit terzijde is Khany's Geheim een zeer leesbaar verhaal waarbij er een originele insteek gevonden wordt betreffende de wisselwerking tussen de aardbewoners en de Vineanen.

Het verhaal start opnieuw in het prachtige Schotland waar Yoko belaagd wordt door een onbemand toestel. Khany verschijnt en bekent een fout waardoor een 'gewekte' Vineaan kon ontsnappen die zal gebruikt worden om de aarde te zuiveren van de aardbewoners en zo vrij te maken voor de Vineanen. Vermits dit alles aangestuurd wordt vanuit een Vineaanse basis op Mars ligt het voor de hand dat de Yoko-bende de reis naar de rode planeet zal ondernemen om een en ander op te lossen. Zo maken we kennis met Tevy, een 'roze' hybride Vineaanse/aardbewoner en Gorka, rechterhand van de voormalige kwade genius Karpan. Zal Yoko erin slagen om de lancering van de hybride naar de aarde te verhinderen en de mensheid te redden? En overleeft Khany de manipulaties van Gorka?

De schare fans van Yoko zullen opnieuw volop genieten van deze episode van de saga. Het tekenwerk is zoals steeds op hoog niveau en het scenario kon ons bekoren. Voor de nieuwe fans, die voor de eerste maal geconfronteerd worden met het uitgebreide Tsuno-universum, is het moeilijk volgen. Hen raden we dan ook aan om een aantal vroeger verschenen verhalen te lezen — of allemaal — en zo wegwijs te geraken.

Yoko blijft met stip onze favoriete elektrotechnisch ingenieur.

> JOHAN DECLOEDT — augustus 2015